دانلود مقالات جدید مدیریت دانش

دانلود مقاله isi بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری

دانلود مقاله isi بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری

مقاله isi با عنوان: بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نو آوری * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 11 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که این مطاله با هدف بررسی نقش خاصی از رهبری سازمانی- رهبری دانش گرا- در مدیریت دانش به دنبال دستیابی به نواوری دنبال شده است.