دانلود مقاله و پروژه مهندسی برق الکترونیک با فرمت ورددانلود مقاله و پروژه مهندسی برق با فرمت ورد

دانلود مقاله کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک


دانلود مقاله ورد در مورد کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک


برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید


توضیحات این مقاله

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته های برق الکترونیک و مهندسی برق، با عنوان کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


مشخصات این مقاله :

عنوان: کاربرد نانوفناوری در صنایع الکترونیک

فرمت: ورد (تایپ شده با قابلیت ویرایش)

تعداد صفحات: 81


 فهرست مطالب :

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اول : طرح تحقیق
1-1- تعريف فناوري نانو از منابع مختلف…………………………………………………………………………. 7
2-1- تاريخچه فناوري نانو……………………………………………………………………………………………….. 11
1-3- تقسيم بندي نانو تكنولوژي………………………………………………………………………………………. 17
1-3-1- نانو تكنولوژي مرطوب …………………………………………………………………………………….. 17
1-3-2- نانو تكنولوژي خشك ………………………………………………………………………………………… 17
1-3-3- نانو تكنولوژي تخميني( محاسبه اي )…………………………………………………………………….. 17

فصل دوم : نانو الکترونیک …………………………………………………………………………………………. 16
2-1- الكترونيك و كامپيوتر………………………………………………………………………………………………. 19
2-2- نانو الكترونيك ………………………………………………………………………………………………………. 22
2-2-1- بررسي امكانات موجود………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-1-1- نانو لوله‌ها …………………………………………………………………………………………………….. 25
2-2-1-2- حلقه بنزني……………………………………………………………………………………………………. 25
2-2-1-3- پليمرها ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-2-1-4- DNA ………………………………………………………………………………………………………… 26
2-2-2- نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………….. 28
2-3- شما من و تكنولوژي نوين نانو الكترونيك و كامپيوتر …………………………………………………. 30
2-3-1- كشف ماده تك اتمي جديد؛ چشم اندازي نو در صنعت الكترونيك …………………………… 30
2-3-2- ساخت تراشه رايانه‌اي كوانتومي مقايس‌پذير…………………………………………………………….. 30
2-3-3- تقويت خاصيت ابررسانايي با ايجاد نقايص ساختاري نانومقياس………………………………….. 31
2-3-4- ساخت رايانه‌هاي كوانتومي با به دام انداختن پالس نوري در بلورها……………………………… 34
2-3-5- عدم استفاده ميکروتراشه‌هاي جديد از ترانزيستورها…………………………………………………… 36
2-3-6- گامي ديگر در رسيدن به کامپيوترهاي کوانتومي………………………………………………….. 39
2-3-7- منابع انرژي کوچک شده…………………………………………………………………………………….. 41
2-3-7-1- رشد نانوسبزه‌ها…………………………………………………………………………………………….. 41
32-3-7-2- طرح يک نانوباتري ……………………………………………………………………………………. 45
2-3-7-3- شروع به کار ……………………………………………………………………………………………….. 46
2-3-8- نانوستاره‌ها؛ حسگرهاي بسيار حساس…………………………………………………………………. 50
2-3-9- پيل‌هاي خورشيدي سيليكوني داري فيلتر برش 350 نانومتري……………………………….. 52
2-3-10- متغير مدول ميدان با كاربردهاي مغناطيسي در AFM……………………………………………. 53
2-3-11- نانوسيم‌ها به عنوان نانوژنراتور ………………………………………………………………………….. 53
2-3-12- ساخت نخستين سوييچ الكترونيك نانو كربني……………………………………………………… 55
2-3-13- حسگرهاي مبتني بر فناوري نانو؛ قابليت‌ها، واقعيت‌ها، و کاربردها………………………….. 55
2-3-13-1- قابليت‌ها…………………………………………………………………………………………………….. 57
2-3-13-2- واقعيت‌ها ………………………………………………………………………………………………….. 60
2-3-13-3-كاربردها …………………………………………………………………………………………………….. 61
2-3-14- وارد کردن فلزات به درون نانولوله‌ها با استفاده از جريان الكتريكي………………………….. 65
2-3-15- ميكرو فضا پيماها…………………………………………………………………………………………….. 67
2-3-16- تکنولوژی های لازم در فضا پیما………………………………………………………………………… 68
2-3-16-1- نانو الكترونيك ………………………………………………………………………………………….. 68
2-3-16-2- مواد نانوساختاري………………………………………………………………………………………… 69
2-3-16-3- سيستم هاي مقلد از حيات………………………………………………………………………. 70
2-3-17- ساخت سليكون‌هاي مغناطيسي براي توسعه محاسبات مبتني بر اسپين الكتروني………. 70
2-3-18- تغييرات خاصيت فرومغناطيسي DMS در سه دماي مختلف ………………………………. 71
2-3-19- تراشه cmos…………………………………………………………………………………………………… 72
2-3-20- مثالی از آینده نانو تکنولوژی …………………………………………………………………………….. 76

فصل سوم : نانو تکنلوژی در ایران ……………………………………………………………………………. 77
3-1- نانو تكنولوژي در ايران …………………………………………………………………………………………. 77
3-2- اولين محصول نانو تكنولوژي ايران ………………………………………………………………………….. 79
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
فهرست جداول
عنوان صفحه
1-1- برخي از رويدادهاي مهم تاريخي در شکل گيري فناوري و علوم نانو………………………….. 16

فهرست اشكال
شکل 1- جرم کره کربني ……………………………………………………………………………………………….. 62
شکل 2- الکترومتر نانومقياس از يک ارتعاش‌کننده مکانيکي پيچشي ……………………………………. 62
شکل 3- نانوآرايه از لرزانک‌ها و قطعات الکترونيکي…………………………………………………………… 64
شکل 4- از آنتي‌بادي‌هاي کددار ذرات نانوبارکد…………………………………………………………………… 64
شکل 5- نانولوله‌هاي کربني به صورت عمودي بر روي تراشه سيليکوني……………………………………. 65
شکل 6- تصاوير قطرات جيوه (خاكستري) و نانولوله‌هاي کربني ( قرمز)……………………………………. 66


 

بخشی از مقاله :

بحث نانوتکنولوژی یکی ازرایج ترین مباحث در مجامع علمی دنیا ست و کشورهایی که نتوانند در این فن آوری موقعیت مناسبی بدست آورند،در آینده دربسیاری زمینه هاازگردونه رقابت اقتصادی خارج می شوند چرا که ازجمله مهمترین شاخصه های قابلیت اقتصادی درآینده،توانایی خروج موفقیت آمیزازبحران انرژی است و ازنانوتکنولوژی به منزله سلاحی جدید برای مقابله با این بحران یاد می شود.
در این پایان نامه پس از معرفی مختصری ازعلم نانو و تعاریف آن از منابع مختلف به کاربرد نانو در صنعت برق و الکترونیک می پردازیم.
امید است با مطالعه مطالب موجود در این پایان نامه توانسته باشم تا حدودی حق مطلب را ادا کرده و خواننده آشنایی نسبی با کاربرد نانو در صنعت و بویژه صنعت برق پیدا گرده باشد.
واژگان کلیدی: کاربرد نانو، نانو، نانو تکنلوژی،نانو الکترونیک
نانوتکنولوژی یا به عبارتی فناوری مادون ریز در دو دهه اخیر پیشرفتهایی را در تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آورده است و به سوی تحولی فوق العاده که تمدن بشری را تا پایان این قرن دگرگون خواهد کرد، پیش می رود.
برای احساس اندازه های مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلی متر است در نظر بگیرید ، یک نانو متر ١٠٠ هزار برابر کوچک تر است. تکنولوژی و مهندسی در قرن جدید با وسایل اندازه گیری و تولیداتی سر و کار خواهند داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند .
در حال حاضر پروسه هایی در ابعاد چند مولکولی قابل طراحی و کنترل است . همچنین خواص مکانیکی ، شیمیایی ، الکتریکی ، مغناطیسی ، نوری و … مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانو متر قابل درک و تحلیل و سنجش است .
این تکنولوژی در قرن حاضر مسیری را طی می کند که در آن مواد مادون ریز را باید ترکیب کرد تا دانه های بزرگ تر و کارآمد به وجود آورد . درست همان روشی که در طبیعت برای تولید کردن حاکم است . مجموعه های طبیعی ، ترکیبی از دانه های مادون ریز قابل تشخیص با خواص مشابه و یا متفاوت با اندازه های در حدود نانو است .
اکثر تحقیقات در فناوری های مادون ریز هم اکنون در درمان بیماری ها و یا دست یافتن به مواد جدید به ظهور رسیده است و موارد بسیاری در مرحلة تحقیقات کاربردی و آزمایشی است . اکنون ساخت رایانه های بسیار کوچک تر و میلیون ها بار سریع تر در دستور کار شرکت های تحقیقاتی قرار دارد .


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (تایپ شده و با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا