دانلود مقاله تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن

ریال1.050.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله تاثیر عبور برق از بدن انسان و روش های جلوگیری از صدمه زدن آن
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 136صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق – پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – الکترونیک
موضوعات بدن انسان – برق گرفتگی
منبع و رفرنس ندارد
کد محصول w91
حجم فایل 2Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
فصل اول
سيستم هاي توزيع برق طبق IEC
نامگذاري هاديهاي يك سيستم الكتريكي طبق IEC
نشانه هاي ترسيمي
شناسايي نوع رابطه يك سيستم الكتريكي با زمين طبق IEC
شناسايي نحوه اتصال به زمين بدنه هاي تجهيزات الكريكي طبق IEC
نامگذاري سيستم هاي الكتريكي طبق IEC
سيستم TN
سيستم TT
سيستم I
زير سيستم هاي TN
شكلهاي عمومي سيستم هاي الكتريكي تكفاز متداول طبق IEC
شكلهاي عمومي سيستم هاي الكتريكي سه فاز متداول طبق IEC
شكلهاي عمومي سيستم هاي الكتريكي جريان مستقيم طبق IEC
فصل دوم – اثر هاي عبور برق از بدن انسان
امپدانس بدن انسان
امپدانس پوست بدن انسان و ساختار آن zp
مشخصه هاي مقاومت بدن انسان و ساختار آن
امپدانس داخلي بدن انسان و ساختار آن zi
امپدانس كل بدن انسان zT
مقاومت آغازين بدن انسان Ri
مقادير آماري امپرانس كل بدن انسان zT
آثار عبور جريان متناوب 15 تا 100 هرتز از بدن انسان
شدت جريان آستانه درك
شدت جريان آستانه رهايي
شدت جريان آستانه فيبريلاسيون بطني
آثار ديگر جريان
شرح نواحي ايجاد شده بوسيله جريانهاي آستانه اي
استفاده از ولتاژهايي كه از 50 ولت تجاوز نمي كند
ضريب جريان قلب
آثار عبور جريان مستقيم از بدن انسان
شدت جريان (مستقيم ) آستانه درك
شدت جريان(مستقيم) آستانه رهايي
جريان(مستقيم) آستانه فيبريلاسيون بطني
آثار ديگر جريان مستقيم
آثار عبور جريان متناوب با فركانس بيش از 100 هرتز از بدن انسان
آثار عبور جريان متناوب با فركانس 100 هرتز تا 1000 هرتز از بدن انسان
اثر عبور جريانهاي غير از جريان متناوب و جريان مستقيم از بدن انسان
حفاظت دربرابر برقگرفتگي
انواع برقگرفتگي
حفاظت در برابر تماس مستقيم يا حفاظت در بهره برداري عادي يا حفاظت اصلي
حفاظت با استفاده از عايقبندي
حفاظت با استفاده از حصاركشيها يا استفاده از محفظه ها
حفاظت با استفاده از موانع
حفاظت با استقرار در خارج از دسترس
حفاظت اضافي با استفاده از وسايل جريان تفاضلي
طبقه بندي تجهيزات با توجه به حفاظت در برابر تماس مسقتيم و نحوه استفاده از آن
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم يا حفاظت در حالت بروز اتصالي
طبقه بندي تجهيزات با توجه به مشخصه هاي اصلي آنها از نظر حفاظت در برابر تماس غير مستقيم
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با استفاده از قطع خودكار
قطع خودكار مدار
همبندي براي همولتاژ كردن
شرايط اختصاصي سيستم TN
شرايط اختصاصي سيستم TT
شرايط اختصاصي سيستم IT
همبندي كمكي براي همولتاژ كردن
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم بدون قطع خودكار مدار
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با استفاده از تجهيزات كلاس ІІ
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم اگر محيط غير هادي (عايق) باشد.
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با استفاده از همبندي همولتاژ كننده بدون اتصال زمين
حفاظت در برابر تماس غير مستقيم با ايجاد جدايي الكتريكي
نتيجه گيري كلي درباره حفاظت بدون استفاده از قطع خودكار مدار
حفاظت دربرابر هر دونوع تماس مستقيم و غير مستقيم
حفاظت با استفاده از SELV و PELV
منابع SELV
منابع PELV
خواستهاي عمومي براي مدارهاي SELV و PELV
4 خواستهاي عمومي براي مدارهاي SELV (بدون اتصال زمين)
5 خواستهاي عمومي براي مدارهاي PELV (با اتصال زمين)
سيستم FELV
حفاظت در برابر تماس غيرمستقيم
حفاظت در برابر تماس مستقيم
پريزها و دوشاخه هاي مدارهاي FELV
نكات اضافي درمورد سيستم ها

 

بخشی از متن مقاله
آثار عبور جريان متناوب 15 تا 100 هرتز از بدن انسان در اين بخش درباره آثار جريان برق متناوب با فركانس 15 تا 100 هرتز بحث خواهد شد . يادآوري ميشود كه اطلاعات اصلي مورد استفاده در اين بخش بر اساس يافته ها در جريان متناوب صنعتي 50 تا 60 هرتز قرار دارد , اما اثر آنها در محدوده فركانسهاي گفته شده هم قابل استفاده فرض مي شود با اين توضيح كه مقادير آستانه اي آثار برق در هر دو انتهاي پهنه فركانسها , شديد تر مي باشد.شدت جريانهاي تعيين شده در اينجا بر حسب مقدار موثر است مگر اينكه به نحوي ديگر مشخص شده باشد.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا