دانلود مقاله تاثیر رسانه اجتماعی بر وفاداری مشتریان و عملکرد در صنعت بیمه

ریال660.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان ” تاثیر رسانه اجتماعی بر وفاداری مشتریان و عملکرد در صنعت بیمه ” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله تاثیر رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان و عملکرد در صنعت بیمه استان گیلان
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 36 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت بازاریابی، مدیریت بیمه، علوم ارتباطات اجتماعی
موضوعات مدیریت بیمه – رسانه های اجتماعی – مدیریت ارتباط با مشتریان – استان گیلان – صنعت بیمه – وفاداری مشتریان
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2078
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود
فهرست مطالب مقاله
1- مقدمه
2- مروری بر ادبیات تحقیق ( توسعه مفهومی)
1-2) استفاده از رسانه های اجتماعی در شرکتها
2-2) استفاده از رسانه های اجتماعی در نمایندگی های فروش
3-2) استفاده از رسانه های اجتماعی توسط مشتریان
4-2) وفاداری – نمایندگی فروش
5-2) عملکرد فروش
6-2) تعامل با مشتری
7-2) شهرت نام تجاري
3 فرضیات تحقیق
4- روش تحقیق
5 نتایج تحقیق ، بحث و گفتگو
1-5) نتایج آمار توصیفی
1-1-5) نتایج آمار توصیفی در سطح مدیران (سطح یک)
2-1-5) نتایج آمار توصیفی در سطح نمایندگان فروش (سطح دو)
3-1-5) نتایج آمار توصیفی در سطح مشتریان بیمه (سطح سه)
2-5) نتایج آزمون فرضیات
6) پیشنهادات مدیریتی
7) پیشنهاد به محققین آتی
منابع

 

بخشی از متن مقاله

چکیده

به دليل ايجاد تغييرات گسترده در محيط بازاريابي، صرفاً روشهاي سنتي ارتباطات، پاسخگوي نيازهاي بازاريابي شركتها نمي باشد. از سوي ديگر، تجربه مشتريان به شكل فزاينده اي ضمن تغيير كانالهاي ارتباطات، آن را بخش بخش كرده و از باورپذيري مشتريان كاسته است. رسانه هاي اجتماعي فرصتی برای ايجاد ارتباط سریع و مؤثر با مشتریان در اختیار شرکای شرکتهای بیمه – نمایند گی های فروش قرار می دهند. بنا به اهميت موضوع، اين مطالعه با هدف بررسي تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی در تعاملات ميان شرکت های بیمه ای ، نمایندگی های فروش و مشتریان و در صنعت خدمات بیمه انجام شده است.

مطابق مطالعات انجام شده، رسانه های اجتماعی نقش مثبتی در عملکرد نام تجاری، عملکرد نمایند گی های فروش و وفاداری مشتری- نمایند گی دارند. همچنین در اين پژوهش ، تأثیر تعديل كننده متغيرهاي “شهرت نام تجاری” و “تعامل با مشتری” در کاربرد رسانه های اجتماعی توسط شرکتها ، نمایند گی های فروش و مشتریان مورد بررسي قرار مي¬گيرد. از آنجا که تحقیق حاضر به دنبال شناخت اثر بکارگیری رسانه های اجتماعی در طول کانال عرضه است از نظر روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف تحقیق ، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ، کانال توزیع شرکت بیمه ایران و آسیا در سه سطح دفاتر مرکزی بیمه ایران و آسیا که سطح تأمین کنندگی تحقیق را شامل می شوند ، نمایندگی های این شرکتها که پوشش دهنده سطح خرده فروشی و مشتریان بیمه ایران وآسیا که همان سطح مصرف کنندگان در این تحقیق هستند، است. روش نمونه گیری مورد استفاده ، ترکیبی است از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای برای سطح دفاتر مرکزی شرکتهای بیمه ایران و آسیا ، استفاده از جدول مورگان در سطح نمایندگی ها ی فروش و استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود در تعیین نمونه سطح مشتریان می باشد. در این تحقیق داده ها با روش میدانی و با ابزار پرسشنامه گردآوری شدند و با استفاده از رگرسیون تک متغیره و سلسله مراتبی و استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند بکارگیری رسانه های اجتماعی یک رابطه سلسله مراتبی در کانال عرضه شرکتهای بیمه ایران و آسیا دارد و برقراری این رابطه سلسله مراتبی ، سبب ایجاد وفاداری مشتری به نمایندگی ها ی فروش شرکتهای بیمه و بهیود عملکرد فروش نمایندگی و عملکرد فروش برند شرکتهای بیمه ایران و آسیا می شود .

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا