دانلود مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها (در سیستم دانشگاهی)

ریال1.050.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “مدیریت ایمنی سیستم ها (در سیستم دانشگاهی)” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله مدیریت ایمنی سیستم ها (در سیستم دانشگاهی)
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 140 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بحران – مدیریت دولتی – مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
موضوعات سیستم مدیریت ایمنی (SMS)
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w186
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
1- کلیات
1-1- تعاریف
راهبردها
2-مدیریت ایمنی در سازمانها
2-1- مقدمه
2-2- فرهنگ ایمنی و تعهد
2-2-1- فرهنگ ایمنی
2-2-2- تعهد به فرهنگ ایمنی
2-2-3- حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
2-2-4- هدف فرهنگ ایمنی
2-2-5- تعهد و تدبیر (خط مشی)
2-3- گزارش ساختارها و رویکرد
2-4- تنظیم بودجه و مراکز هزینه
2-5- مدیریت و کمیته های مشورتی
2-6- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
2-6-1- مفهوم
2-6-2- شرح محقه استاندارد استرالیا
2-6-3- موقعیت کنونی CSU
2-6-4- شناسایی مسئولین
2-6-5- استراتژی اجرا
2-6-6- مدیریت بحران
2-7- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
2-7-1- مراجعت زود هنگام به کار
2-7-2- مدیرت غرامت به کارگران
2-7-3- خط مشی
2-7-4- مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
2-7-5- Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
2-7-6- مدیریت وضعیت
2-7-7- وظایف مناسب
2-7-8- کشمکش مطالبات
2-7-9- حق بیمه و توزیع آن
2-8- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-1- (تدارک) تامین کمکهای اولیه
2-8-2- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-3- گزارش حادثه
2-8-4- گزارش سوانح به Work Cover New
2-9- استخدام
2-9-1- وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
2-9-2- کارمند غیر اجرایی
2-9-3- کارمند ناظر
2-9-4- مدیران
2-9-5- کارمند اجرایی
2-9-6- معانیات پزشکی پیش از استخدام
2-9-7- بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
2-10- مدیریت ریسک (خطر)
2-10-1- مدیریت ریسک OHS
2-10-2- استانداردها
2-10-3- اصول مدیریت ریسک OHS
2-10-4- مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
2-10-5- سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
2-10-6- زمینه ریسک
2-10-7- شناسایی ریسک
2-10-8- تعیین ریسکOHS 2-10-9- کنترل ریسکOHS
2-10-10- اندازه گیری میزان کارایی کنترل
2-10-11- انجام اصلاحات
2-10-12- ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
2-11- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
2-12- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
2-12-1- اصول
2-12-2- مدیریت عملکرد
2-12-3- احکام و قراردادها
2-12-4- شاخص های عملکرد
2-12-5- شاخص های عملکرد منفی
2-12-6- گزارشات جراحت و بیماری
2-12-7- هزینه های غرامت وبه کارگران
2-12-8- شاخص های عملکرد مثبت
2-12-9- شاخص های عملکرد مدیریت
2-12-10- شاخص های عملیاتی عملکرد
2-13- بایگانی کردن
2-13-1- اصول
2-13-2- اسناد تحت نظارت
2-13-3- اطلاعات نسد
2-13-4- بررسی سند
2-13-5- شماره گزاری نسخه
2-13-6- تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
2-13-7- اصلاحات
2-13-8- اصلاحات در خط مشی
2-13-9- اصلاحات اجرایی
2-14- گزارش درون و بیرون سازمانی
2-14-1- درون سازمانی
2-14-2- بیرون سازمانی
2-14-3- گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
3- موانع اجرایی مدیریت ایمنی
3-1- مقدمه
3-2- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
3-3- مسئولیت
3-4- مشاوره
3-4-1- شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش 13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3
3-4-2- وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
3-4-3- بیانیه مشاوره OHS
3-4-4- هدف ازبیانیه مشاوره OHS
3-4-5- مشورت با کارکنان
3-4-6- کمیته OHS محوطه دانشگاه
3-4-7- بیانیه مشاوره OHS
3-5- ارتباطات و گروه های OHS
3-6- سیاستهای و راهبردهای OHS
3-7- مسئولیت و پاسخگویی
3-8- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟
duty statements and Position Descriptions
3-9- موافقت نامه ای عملکرد
3-10- استخدام
3-11- مدیریت ریسک
3-12- فرایندهای استاندارد عامل
3-13- پیمانکاران
3-14- کار در خارج از ساختمان
3-14-1- صورت کلی
3-14-2- کارکردن از خانه
3-15- سیستم های ایمنی
3-16- مدیریت حادثه
3-17- مدیریت پس از حادثه
3-18- مدیریت آسیب
3-19- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش
3-20- بایگانی نمودن
3-20-1- گزارشات بخش ها
3-20-2- گزارشات حادثه برای کارکنان
3-20-3- گزارشات حادثه برای دانشجویان
3-20-4- گزارش اجباری حوادث
3-20-5- بازرسی های محل
3-21- سیکل پیشرفت
4- راهکارهای توسعه مدیریت ایمنی
4-1- مقدمه
4-2- تعیین نیازها
4-3- طراحی وتعیین استاندارها
4-4- تحقق
4-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
4-6- بررسی و اصلاح
4-7- رویکرد الحاقی
4-8- مدل اجرایی مدیریت ایمنی در سیستم
منابع

 

بخشی از متن مقاله
3-6-3- موقعیت کنونی CSU
در تاریخ 29 سپتامبر 1997 معاون دانشگاه با تصویب سیاست کنترل اضطراری سازمان، EPC را تاسیس نمود. این کمیته بر اساس استاندارد استرالیا AS3745، با ایجاد سازمان کنترل اضطراری در داخل دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.
نمودار 3 تحت عنوان «بروابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری» را برای مشاهده ساختار سازمانی و مدیریت اضطراری ملاحظه نمایید.
پیش از تاسیس EPC، رویکرد واکنش سریع در CSU برای تهیه طرح تخلیه اضطراری و ثبت نام کارمندان برای شرکت دراین طرح به هر منطقه ای که عملیات درآن انجام می شد نیاز داشت اما برای تمام مناطق طرح تهیه نشد و حتی آن مناطقی که برایشان طرح تهیه گردید دارای جزئیات و کارکردهای بسیار زیادی بودند اکثر طرح های یا هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا بطور منظم آزمایش نشدند.
ساختار کنونی سازمان اورژانس دارای سرپرست ارشدی می باشد که در صورت نبود این سرپرست ارشد در هر محوطه جانشینی را به منطور کنترل اوضاع منصوب می نماید. هر ساختمان و یا هر گروه از ساختمان ها دارای سرپرستی می باشند که در این سایتها بر کنترل اورژانسی نظارت می کنند. و سرپرستانی که در این ساختمانها برای حوزه های خاصی منصوب شده اند به سرپرست ساختمان کمک می کنند و در صورتی که کنترل اورژانسیس واضطراری مانند تخلیه لازم باشد، اساتید کلاسها در کلاسهای درس نقش سرپرست راانجام می دهند. تمام سرپرستان به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها در هنگام وقوع حادثه اورژانسی دارای جانشنیانی می باشند پرسنل امنیتی بعد از وقت کاری نقش سرپرست را به عهده می گیرند کارمندان دیگری مانند مامورین کمکهای اولیه و نمایندگان رسانه ها در ساختمان وجود دارند و در صورت لزوم مانند پیکهای ارتباطی می باشد.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا