دانلود مقاله معرفی فرآیند هیدروفرمینگ

  • شناسه محصول : W149
w149
w149-1w149-2
ریال428.000 ریال
وضعیت محصول: موجود
وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله معرفی فرآیند هیدروفرمینگ
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 143 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مکانیک – مهندسی مواد
گرایش های مرتبط با این مقاله ساخت و تولید – طراحی صنعتی – شکل دادن فلزات
موضوعات
منبع و رفرنس دارد
کد محصول W1491
16Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
1-1 مقدمه 2
2-1 صنعت هيدروفرمينگ 3
3-1 روشهاي هيدروفرمينگ 7

فصل دوم:تشريح روشهاي هيدرو فرمينگ
1-2 هيدروفرمينگ لوله 9
2-2 فرم دهي هيدرو مكانيكي ورق فلزي 16
3-2هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي 23
4-2 فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي 25
5-2 هيدروفرمينگ جفت صفحه موازي 27 6-2 تغيير شكل تركيبي 28
7-2 تغيير شكل با انبساط مكانيكي 30
8-2 فرم دهي تورمي الاستيكي 31
9-2 هيدروفرمينگ ورق با قالب متحرك 32
10-2 فرم دهي سيال ضربه زن 35
11-2 هيدروفرمينگ فشار خارجي 37
12-2 هيدروفرمينگ لوله انعطاف پذير 39
13-2 هيدروفرمينگ با فشار مرحله اي 42

فصل سوم:اصول فرم دهي فلزات در هيدروفرمينگ
1-3 فاكتورهاي اساسي در فرم دهي فلزات 61
2-3 تنش هاي بيشينه و كمينه 72
3-3 معيارهاي تسليم 78
1-3-3 معيار تنش برشي ماكزيمم 79
2-3-3 معيار ون ميزز 83
فصل چهارم:تكنيكهاي هيدروفرمينگ لوله
1-4 هيدروفرمينگ با تغذيه انتهايي 86
2-4 هيدروفرمينگ با تغديه محوري 90
3-4 هيدروفرمينگ قطعات داخلي با مقطع متقارن 93

فصل پنجم:خواص مواد در فرآيند هيدروفرمينگ
1-5 بررسي خواص مواد 99
2-5 فولادهاي هيدروفرمينگ 102
1-2-5 فولادهاي پوشش دار 107
2-2-5 فولادهاي رويينه شده 107
3-2-5 فولادهاي پراستحكام 109
4-2-5 فولادهاي ضد خوردگي 112
3-5 آلياژهاي آلومينيم 113
4-5 مقايسه هيدروفرمينگ آلومينيم با فولاد 116

فصل ششم: بررسي خمش در فرآيند هيدرو فرمينگ
1-6 تاثير خمش در فرايند هيدرو فرمينگ 120

فصل هفتم: اصلاح وبرشكاري در فرآيند هيدرو فرمينگ
1-7 عمليات اصلاح و برشكاري 125
2-7 كنترل طول بلانك 127
3-7 اصلاح قالب 129

فصل هشتم:
تانك سوخت گازي محصول پروسه هيدروفرمينگ 131

 

بخشی از متن مقاله

4-2 فرايند كشش عميق هيدرومكانيكي
اين فرايند جهت اصلاح معايب روش هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي مي باشد كه باعث افزايش قابليت كشش اين روش مي شود . تفاوت اين روش با پروسه گفته شده در آن است كه غشاء لاستيكي در اين روش وجود نداشته و ورق فلزي در تماس با سيال پرفشار قرار دارد ، به اين ترتيب نيروي تماس ميان ورق و سنبه قابل كنترل خواهد بود .

19-2
در اين روش فشار لازم جهت شكل دهي مي تواند توسط پايين آمدن سنبه در محفظه هيدروليكي و يا توسط يك سيستم هيدروليكي مجزا تامين شود . نسبت كشش از حالت 1/8 در نوع هيدروفرمينگ با ديافراگم لاستيكي در اين حالت به 2/7 افزايش مي يابد .
از سوي ديگر فرايند كشش عميق هيدرومكانيك)هيدروريم)مي تواند باعث بوجود آمدن مقداري نيروي شعاعي در هنگام كشش شود كه اين نيرو باعث جلوگيري از افزايش محدوديت شكل دهي در ورق فلزي مي شود .

در شكل زير روش جديد اجراي اين پروسه را نشان مي دهد كه فشار فزاينده در محفظه ماتريس بار ديگر به سوي ورق گير هدايت مي شود و عملاً با افزايش كورس كاري سنبه و همچنين افزايش فشار در محفظه فوق اين فشار فزاينده برروي ورق گير متمركز مي شود . زيرا كه در انتهاي فرايند كشش عميق به نيروي بيشتر ورق گير احتياج است در اين حالت كرنش به بالاترين حد بر اساس افزايش تنش وارد شده بر روي لبه هاي انتهايي براي افزايش ضخامت مي رسد .

 

نظر خریداران