دانلود پروژه تاسیسات درباره بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید

دانلود پروژه تاسیسات درباره بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید

مقاله ورد در مورد بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته تاسیسات حرارتی و برودتی و مکانیک سیالات، با عنوان بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: بهینه سازی آب در سیستم های تهویه و تبرید

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 32 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 87


 فهرست مطالب :

اهداف بهينه سازي آب
خوردگي لوله ها و واحدهاي تبادل گرمايي ( heat exchanger)
اكسيژن محلول در آب
ميكروارگانيسم ها:
جلوگيري از خوردگي
رسوب هاي و ضريب تبادل حرارتي
منابع ايجاد رسوب
منابع داخلي
سيليس
منابع خارجي
انواع رسوب
سختی گیری:
عمليات هاي شيميايي:
اسید شوئی (رسوب زدائی) کندانسور چیلر
طريقه شيميايي
مقدار اضافه نمودن پودر ضد گچ به آب جهت شستشوي كندانسور
توجه:
جرم گير و رسوب زداي شيمياييF.Z.C
بررسي ويژگيهاي پودر F.Z.C :
از نظر ماهيت شيميايي
از نظر اقتصادي
از نظر كاربري
مشخصات فيزيكي
موارد مصرف
ويژگي هاي ساختاري
مزاياي رسوب زداي F . Z .C :
رشد مواد ميكروبيولوژي ( باكتري، جلبك و خزه ها)
كنترل ميكروارگانيسم ها در برج هاي خنك كننده
فرايندهای بهينه سازي آب ديگ بخار
درجه خلوص بخار
غليان
كف كردن
زيرآب زدن ديگها
بهينه سازي خارجي آب ديگ بخار :
اولين  مرحله بهينه سازي
هواگيري  از آب دیگ بخار :
هواگيري فيزيكي از آب دیگ بخار :
هواگيري شيميايي
تزريق موادشيميايي(دزشيميايي)
دزپرفشار
استفاده از ازن دربرج خنک کننده      Using Ozone In Cooling Tower
خوردگي:
سختی گیر مغناطیسی ویژه سرمایش وگرمایش
اصول سختی گیری و رسوب زدایی مغناطیسی:
عدم استفاده از مواد شیمیایی:
کاهش هزینه راهبردی:
فرایند رسوب زدایی و حذف رسوبات پیشین:
سختی گیرهای مغناطیسیو چیلرها:
سختی گیری مغناطیسیدر بویلرها:
عدم نیاز به سختی گیرهای معمولی:
نگهداری آسان و اقتصادی بویلر:
کاهش آب مصرفی بویلرها:
استفاده از ازن دربرج خنک کننده      Using Ozone In Cooling Tower
خوردگي:
تكنولوژي هاي نوين در گندزدايي آب خنك كن در مدارهاي بسته
منابع


چکیده و مقدمه :

 بهينه سازي آب در ديگ هاي بخار با اهداف حفاظت قطعات تحت فشار ديگ بخار كه در تماس با آب هستند-درمقابل خوردگي از ايجاد رسوبات،امري ضروري است.اين امر مستلزم ايجاد شرايط مطلوبي در واحد تهيه بخار وبرقراري ضوابطي براي كنترلTDS درآب ديگ بخار وكاهش مقدار زيرآب،مي باشد.
تشكيل پوسته هاي رسوبي يا ته نشستها بر اجزايي از ديگ بخار كه در مقابل حرارت گازهاي حاصل ازاحتراق هستند منجربه افزايش دماي فلزبراثرخاصيت عايق بودن رسوبات ميشود  چنانچه اين موضوع ادامه يابد،باعث  تغير شكل فلز ودر نهايت  جر خوردن قطعات حرارت ديده بر اثر كاهش مقاومت مكانيكي فلز در دماهاي بالا مي گردد. در سطح داخلي لوله هاي تميز وبدون رسوب ،دماي فلز ديگ بخار تقريبا با دماي آب ديگ برابر است.در  ديگ بخاري كه  در فشار  7bar gauge  كار مي كند،دماي  آ ب. C170 ودر  فشار    ba gauge30 به   .C 236 مي رسد. در ديگ هاي  لوله-آتشي،ضخامت  فلز كوره تا mm22 وضخامت صفحات لوله ممكن است از اين مقدار  هم بيشتر  شود.شارهاي حرارتي در  اين  مناطق حدودKWM-2300-150 ودر نقاطي نيز بالاتر مي باشد. شيب حرارتي نسبتا قابل  توجهي دراين فلزها ايجاد مي شود كه باعث تنش حرارتي مي گردد. وجود يك لايه رسوب پوسته اي در جدارداخلي لوله آب ديگ بخار باعث افزايش  دماي فلزو در  مواردي به محدوده خزش مي شود. در وضعيت خزش،  فلزي كه بر اثرتنش تغير شكل و خمش پيدا كرده،به ابعاد اوليه خود برنمي گرددومنجر به تورم كوره مي گردد.


بخشی از این مقاله :

 زيرآب زدن ديگها
باجوشش آب وايجاد بخار، تمامي املاح محلول آب،در ديگ باقي مي مانند. چنانچه همراه باآب تغذيه املاح بيشتري به ديگ بخارواردشود،اين املاح  تغليظ شده و ممكن است  به حدي برسند كه حلاليت آنها درآب كاهش يافته وبه صورت رسوب ازآب جدا شوند.
در اين حالت،رسوبها در حفره هاي سراسر ديگ پخش مي شوند وبيشتري به وارد شود. اين املاح تغليظ شده وممكن است به حدي برسند كه حلاليت آنها درآب كاهش يافته و به صورت رسوب ازآب جداشوند.در ين حالت،رسوبها درحفره هاي سراسر ديگ بخار پخش مي شوند وايمني وچرخش آب ديگ بخار را مختل مي سازند . براي جلوگيري از وقوع چنين حالتي ، بايداملاح موجود درآب محدود شوند(بخش2-1).اين عمل كه باخارج سازي قسمتي ازآب تغليظ شده ديگ بخار، كنترل مي گردد به نام زيرآب زدن ناميده مي شود كه به صورت دستي ياخودكار توسط شير تخليه ، در نقطه اي كه بالاترين غلظت املاح رادارد،صورت مي گيرد. آب تخليه شده،به مخزن تخليه ياحوضچه اي كه درآن تبخيرصورت مي گيرد،وارد مي شود  وبه اين صورت فشار آب ديگ بخار ،به طور ايمن به فشار جو تقليل مي يابد .
تراوش املاح فرار در ديگ بخار نظير سيليس، توسط اجزاء جداكننده بخار تقليل پيدا نمي كند، ولي مقدار حمل شده توسط بخار ارتباط زيادي باغلظت آب ديگ بخار دارد وبنابراين زيرآب  زدن مقدار املاح فراررا نيز كنترل مي نمايد.
زيرآب زدن مي تواندبه صورت ناپيوسته ياپيوسته وياتركيبي ازهردو باشد و بستگي به مقداآب خارج شده وجايگزين آب باآب تغذيه دارد.تا حدامكان بايداززيرآب پيوسته استفاده كرد كه داراي مزاياي زير است :
1-مقدار زيرآب  و بنابراين مقدار آب جايگزين، به جاي جريانهاي شديد كوتاه مدت،داراي جريان يكنواختي است.
2- مقدار كل املاح محلول(TDS (در بارثابت ديگ،مقدار ثابتي است وبنابراين درجه خلوص بخار نيز يكنواخت است.
3-باتنظيم ميزان تخليه در يك وضعيت ثابت،نيازي به دخالتهاي بعدي نيست
در زير آب ناپيوسته نياز به افزايشهاي شديدكوتاه مدت آب تغذيه است كه احتياج به تلمبه آب تغذيه قويتري از وضعيت زيرآب دايمي دارد.علاوه براين درزيرآب ناپيوسته املاح موجود  در آب  ديگ بخار دايم درحال تغيير است (6-4) اين امر باعث نوسانات سطح آب در ديگ بخار به علت تغييرات اندازه حباب هاي  بخارو  توزيع آنهاست كه تغييرات  غلظت املاح رابه همراه دارد.
درديگ هاي لوله-آبي، چنانچه زيرآب زدن ازمخزنهاي پاييني ياسرشاخه ها انجام شود،اين  امرموجب  اختلال درچرخش آب  وا يمني  ديگ بخار خواهد  شد.از طرف ديگر زير آب نا  پيوسته باعث جريان شديد كوتاه مدتي خواهد شد كه مي تواند رسوبات جمع  شده در قسمتهاي تحتاني  ديگ بخار راجابجا كند.اين امردرديگ هاي لوله-آتشي كه دقت كمتري در بهينه سازي آب آنها صورت مي گيرد،اهميت زيادي دارد.دراينگونه موارد ، زيرآب زدن بايد فقط درحالتي كه بار  ديگ بخار پايين است،انجام شود.
محاسبه مقدار زير آب لازم جهت كنترل غلظت املاح توسط موازنه جرمي املاح وارد شده وخارج شده از ديگ بخار انجام مي شود. درفشارهاي پايين مي توان از مقدار املاح خارج شده توسط بخار از ديگ بخار صرف نظر كرد، زيرادراين مقدار TD مجاززياد است وتاثير مهمي بر مقدار محاسبه زيرآب ندارد.درفشارهاي بالا كه مقدار TDSمجازكم است،املاح موجوددربخار نيز  نقش عمده اي در محاسبات دارد.


 عکسی از پروژه :

87

موازنه کل املاح محلول در دیگ بخار توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


ثبت دیدگاه