دانلود مقاله طراحی پست فشار قوی مترو تهران

ریال1.200.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “طراحی پست فشار قوی مترو تهران” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله طراحی پست فشار قوی مترو تهران
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 303 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق – عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – مقالات  – مهندسی ترافیک یا حمل و نقل
موضوعات مترو – پست برق
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w114
حجم فایل 5Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
آشنايي با پست‌هاي KV /متروي تهرانفصل اول انواع پست‌هاي فشار قوي
ضرورت احداث پستهاي فشار قوي
انواع پستها
پستهاي برق از نظر وظيفه اي كه دارند به انواع زير تقسيم مي‌شوند
تقسيم بندي پستها از نظر طرز قرار گرفتن تجهيزات
پستهاي سيار Mobile substations

فصل دوم پارامترهاي مهم در طراحي و انتخاب
تجهيزات پست‌هاي فشار قوي
استانداردهاي مهم در طراحي پست
پارامترهاي مهم در طراحي و انتخاب تجهيزات پستهاي فشار قوي
شرايط محيطي
مسائل الكتريكي در مورد انتخاب تجهيزات پست
شرايط محيطي پست قورخانه متروي تهران

فصل سوم ايزولاسيون استگاههاي فشار قوي
ايزولاسيون ايستگاههاي فشار قوي
سطح عايقي Insulation level
هماهنگي ايزولاسيون تجهيزات Insulation Coordination
ايزولاسيون داخلي ايستگاههاي فشار قوي
تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون داخلي پست‌هاي برق متروي تهران
ايزولاسيون خارجي ايستگاههاي فشار قوي
تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون خارجي پست‌هاي برق متروي تهران
محاسبه فاصله سطحي L
محاسبه ايزولاسيون خارجي ناشي از اضافه ولتاژهاي تخليه جوي
محاسبه ايزولاسيون خارجي ناشي از اضافه ولتاژهاي قطع و وصل

فصل چهارم شينه بندي پستهاي فشار قوي
باسبار يا شين Bus bar
پارامترهاي موثر در انتخاب نوع شينه بندي
انواع شينه بندي
شينه بندي ساده Single Busbar
شينه بندي ساده جدا شده Bus Section
شينه بندي ساده U شكل Single Busbar U
شينه بندي اصلي و انتقالي Main And Transfer Bus
شينه بندي دوبل باسبار Double Busbar
شينه بندي / كليدي Breaker and Half Busbar
شينه بندي دو كليدي Double Breaker Busbar
شينه بندي تركيبي Combine Busbar
شينه بندي رينگي يا حلقوي Ring Busbar
شينه بندي سه كليدي
انتخاب و طراحي شينه بندي پست‌هاي KV / متروي تهران

فصل پنجم برقگير
برقگير LIGHTNING ARRESTER
انواع برقگيرها
برقگير با فاصله هوائي Gap Type Arrester
برقگير ميله اي يا آرماتور
برقگير از نوع مقاومت غيرخطي يا برقگير بافنتيل
برقگير از نوع اكسيد روي Gapless Zn oxide arrester zno
انتخاب و محل نصب برقگيرها
پارامترهاي اساسي در انتخاب برقگير
سطح حفاظت مورد نياز برقگير PROTECTION LEVEL
حداكثر ولتاژ كار مداوم برقگير
جريان تخليه موجي برقگير Id
ولتاژ سيكليك برقگير
فاصله سطحي يا خزشي برقگير
ولتاژ اسمي برقگير
حفاظت در مقابل صاعقه
انتخاب نوع و پارامترهاي اساسي برقگير پست فتح آباد متروي تهران

فصل ششم ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتور قدرت Power Transformer
انواع ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور از لحاظ كاربرد
انواع ترانسفورماتور از لحاظ هسته و سيم پيچها
انواع ترانسفورماتور از لحاظ كوپلاژ سيم‌پيچ‌ها
انواع ترانسفورماتور از لحاظ تعداد فاز تكفار يا سه فاز
ظرفيت نامي ترانسفورماتور Rated Power
سطوح عايقي ترانسفورماتور Insulation level
سيستم خنك كنندگي تراسنفورماتور Cooling System
نحوه اتصالات سيم پيچ‌هاي ترانسفورماتور
گروه برداري ترانسفوماتورها
امپدانس اتصال كوتاه ترانسفورماتورها Short Circuit Impedance
رگولاسيون در ترانسفورماتور
تپ چنجر Tap changer
تلفات ترانسفورماتور
تلفات آهن يا تلفات بي باري No load loss
تلفات مسي يا تلفات بارداري load loss
تلفات سيستم خنك كننده ترانسفورماتور
ميزان افزايش درجه حرارت مجاز سيم پيچها و روغن ترانسفورماتور
ميزان مجاز صدا در ترانسفورماتور
وسايل و نكات ايمني در ترانسفورماتورها
حفاظت ترانسفورماتور
خطاهاي داخلي
خطاهاي خارجي
خطاهاي غيرالكتريكي
انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتورهاي قدرت پست ‌هاي متروي تهران
ترانسفورماتور زمين GROUNDING TRANSFORMER
انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتور زمين پست‌هاي متروي تهران
ترانسفورماتور مصرف داخلي
انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتور مصرف داخلي پست‌هاي متروي تهران

فصل هفتم ترانسفوماتور جريان
ترانسفورماتورهاي اندازه گيري
ترانسفورماتور جريان CURRENT TRANSFORMER
انواع ترانسفورماتور جريان
ترانسفورماتور جريان هسته بالا TOP CORE
ترانسفورماتور جريان هسته پايين TANK TYPE
ترانسفورماتور جريان از نوع بوشينگ
ترانسفوماتور جريان نوع قالبي
حفاظت ترانسفورماتور جريان
محل نصب ترانسفورماتور جريان
پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان
نحوه انتخاب ترانسفورماتور جريان
انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان پست‌هاي مترو تهران

فصل هشتم ترانسفورماتور ولتاژ
ترانسفورماتور ولتاژ POTENTIAL TRANSFORMER
انواع ترانسفورماتور ولتاژ
ترانسفورماتور ولتاژ مغناطيسي اندوكتيو PT
ترانسفورماتور ولتاژ خازني كاپاسيتيو CVT
حفاظت ترانسفورماتور ولتاژ
محل نصب ترانسفورماتور ولتاژ
پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماتورهاي ولتاژ
انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ پست‌هاي مترو تهران

فصل نهم كليدهاي فشار قوي
كليد بدون بار سكسيونر Disconnecting switch
انواع سكسيونر
انتخاب سكسيونر از نظر نوع و مشخصات
كليد قابل قطع زير بار
كليد قدرت يا ديژنكتور Circuit Breaker
انواع كليدهاي قدرت
انتخاب كليدهاي قدرت پست‌هاي مترو تهران
انتخاب سكسيونرهاي پست

فصل دهم موجگير و سيستم PLC در پست‌هاي فشار قوي
موج گير Line trap
ساختمان موج گير
حفاظت موج گير
مشخصات الكتريكي موج گير
حالات نصب موج گير
محل نصب موجگير
انتخاب موج گير پست فتح آباد مترو تهران
سيستم مخابرات با استفاده از خطوط فشار قوي PLC
اجزاء سيستم P.L.C
روشهاي مختلف اتصال P.L.C به خطوط فشار قوي

فصل يازدهم طراحي نقشه تك خطي و Layout
و Section پست‌هاي فشار قوي
نقشه تك خطي single line diagram
اصول كلي در تهيه يك دياگرام تك خطي
اصول كلي دياگرام تك خطي پست‌هاي متروي تهران قورخانه, General

فصل دوازدهم طراحي و انتخاب كابلهاي توزيع در پستهاي فشار قوي
انواع كابل در پستها
انتخاب كابل
عوامل موثر در ظرفيت نامي جريان كابل
شرايط استاندارد و ضريب نامي براي تصحيح مقدار نامي باردهي كامل
افت ولتاژ
تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
مقادير جريان اتصال كوتاه بر اساس دما
كابلهاي توزيع قدرت
جريانهاي اتصال كوتاه غيرمتقارن
اثرات ترمومكانيكي
طراحي مفصلها و سر كابلها
اختلاف بين هاديهاي مسي و آلومينيوم
نصب و كابل كشي كابلهاي توزيع
كابل كشي و سيم بندي مدارها در پستها و شبكه توزيع
فيدرهاي كيلو ولت پست فتح آباد و قورخانه مترو تهران
فصل سيزدهم طراحي سيستم زمين در پست‌هاي فشار قوي
زمين كردن
زمين كردن حفاظتي
زمين كردن الكتريكي
اصطلاحاتي كه در زمين كردن بكار برده مي‌شوند
سيستم زمين پست EARTHING SYSTEM
محاسبات مربوط به سيستم زمين پست‌هاي مترو تهرانا

 

بخشی از متن مقاله

3-4) انواع شينه بندي:
چند نوع شينه بندي در رابطه با پستهاي فشار قوي وجود دارد كه هر كدام در جاي خود از ارزش فني مخصوصي برخوردار هستند.
متداولترين شينه بنديها را بطور مختصر شرح داده و به كارآيي آنها در مقابل يكديگر توجه خاصي خواهيم داشت.
1-3-4) شينه بندي ساده (Single Busbar) :
اين نوع شينه بندي كم هزينه بوده, امكان اشتباه در موقع مانور و بهره برداري كم مي‌باشد, از نظر حفاظتي مشكل ندارد ولي اگر اشكال روي باسبار و بريكر باشد تمام پست بي برق مي‌شود و اگر اشكال روي خط باشد, كليد مربوطه قطع مي‌گردد.
در اين نوع شينه بندي يك باسبار وجود داشته و هر مدار از طريق يك كليد و دو سكسيونر به باسبار وصل مي‌شود.
معمولترين و متداولترين نوع شينه بندي براي پستهاي تا 63 كيلو ولت بوده كه مطابق شكل بالا مي‌باشد.
مزايا:
1) ساده‌ترين و ارزانترين نوع شينه بندي است.
2) سهولت در بهره برداري (مانور روي هر فيدر آسان است).
3) توسعه پست براحتي ميسر است. (البته نسبت به ساير شينه ها).
4) جريان نامي هر مدار متناسب با قدرت عبوري از آن مي‌باشد.
براي تعمير بريكر در اين نوع طرحها, با استفاده از سكسيونر باي پس در بعضي جاها (بصورت نادر و كمياب) مي‌توان مقداري ضريب اطمينان را بالا برد ولي مورد استفاده كم دارد.
در حين استفاده از سكسيونر باي پس, اگر اتصالي روي خط مورد نظر پيش‌ آيد تمامي پست بي برق مي‌شود.
معايب:
1) خطاي باسبار و خطاي هر كليد منجر به قطع تمام پست مي‌شود.
2) سرويس و تعمير بسيار مشكل است.
3) توسعه باسبار بدون قطع كامل پست امكان پذير نيست.
4) ضريب اطمينان تغذيه سيستم پايين است.
براي رفع بعضي از اين عيوب و بالا بردن ضريب اطمينان سيستمهاي تك شينه مي‌توان از تكنيك تقسيم شينه به دو يا چند قسمت استفاده نمود.
2-3-4) شينه بندي ساده جدا شده (Bus Section) :
در اين نوع شينه بندي با افزودن كليد مناسب مي‌توان شينه را بر حسب مورد به يك يا چند قسمت تقسيم بندي نمود. ضمن اينكه نحوه ارتباط مدارها مانند شينه بندي ساده بوده و مطابق شكل زير است.
چنانچه در حالت عادي كه كليدهاي جداكننده باسبار بسته هستند, خطايي بر روي باسبار و يا سكسيونرهاي باسبار بوجود‌ آيد فقط همان قسمت از شينه قطع مي‌گردد و بقيه شينه همراه با مدارهاي مربوطه به كار عادي خود ادامه مي‌دهند.
البته با افزايش تعداد كليدهاي جدا كننده مي‌توان ميزان قطعيها را كاهش داد, چنانچه بجاي كليد جداكننده باس از سكسيونر جدا كننده باس استفاده شود, امكان تعمير و توسعه مشابه حالت با كليد بوده اما بروز خطا روي باسبار منجر به قطع كامل پست مي‌شود.
3-3-4) شينه بندي ساده U شكل (Single Busbar U) :
اين نوع شينه بندي از نظر الكتريكي تفاوتي با شينه ساده جدا شده ندارد ولي از نظر استقرار فيزيكي به نحوي بوده كه قطعات شينه‌ها روبروي هم قرار گرفته و داراي اين ويژگي مي‌باشد كه زوجهاي مختلفي از مدارهاي مجاور را مي‌توان به قسمتهاي مختلف شينه متصل نمود زيرا در طرح شينه بندي ساده جدا شده مدارها مجاور نمي توانند به قستمهاي مختلف باسبار وصل شوند. لذا در خارج از پست بايستي از زير يكديگر عبور داده شوند و اين كار براي مدارهاي از نوع خط هوائي بسيار مشكل و غير اقتصادي مي‌باشد.
شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد.
در اين نوع شينه بندي با بروز اتصالي روي هر قسمت از باسبار فقط يكي از فيدرهاي هر زوج بدون برق شده در نتيجه هيچ يك از پستهاي تغذيه شونده از طريق فيدرها بدون برق نمي شود.
اين نوع شينه بندي فضاي بيشتري را اشغال نموده و طرح فيزيكي آن پيچيده‌تر است و شكل فوق به وضوح اين مطلب را نشان مي‌دهد.

4-3-4-) شينه بندي اصلي و انتقالي (Main And Transfer Bus) :
شكل زير اين نوع شينه بندي را نشان مي‌دهد و به دو گونه است.
الف) اين نوع شينه بندي نسبت به شينه بندي ساده داراي قابليت اطمينان بيشتري است و همواره از يك شينه به عنوان اصلي و از ديگري به عنوان شينه انتقالي استفاده مي‌شود.
براي اين امر يك شينه جديد, كليد باس كوپلر به همراه سكسيونرهاي طرفين و يك سكسيونر باي پس (By pass) به هر مدار بايستي اضافه شود.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا