دانلود مقاله و پروژه با فرمت ورددانلود مقاله و پروژه گروه فنی و مهندسیدانلود مقاله و پروژه مهندسی برق قدرت با فرمت ورد

دانلود مقاله تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع


دانلود مقاله ورد در مورد تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع


برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید


توضیحات این مقاله

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته های برق قدرت و فنی مهندسی، با عنوان تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


مشخصات این مقاله :

عنوان: تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع

فرمت: ورد (تایپ شده با قابلیت ویرایش)

تعداد صفحات: 91


 فهرست مطالب :

مقدمه 1
تاريخچه صنعت برق 3
پيدايش صنعت برق در جهان 3
نخستين كارخانه برق شهري در ايران 4
تاريخچه توزيع نيروي برق در ايران 5
توزيع در بدو ورود برق به ايران 5
توزيع در شركتهاي برق منطقه اي 5
تشكيل شركتهاي توزيع نيروي برق 6
فصل اول: كلياتي درخصوص تلفات
كلياتي در خصوص تلفات 8
تعريف تلفات 8
انواع تلفات 8
تلفات توان 9
تلفات انرژي 9
تلفات راكتيو 10
اجزاء تلفات الكتريكي 10
بخش فني 10
تلفات ژول در خطوط انتقال و توزيع نيرو 11
تلفات در ترانسورماتورها 11
تلفات كنتورها 11
تلفات در ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جريان 13
تلفات كرونا 12
بخشي از انرژي الكتريكي به صورت نشتي جريان در تجهيزات ، كابل ، خطوط هوائي به هدر مي روند 12
طراحي نادرست 12
بخش مديريتي 13
استفاده غير مجاز از برق 13
عدم استفاده مناسب از ترانسفورماتورها 13
افت ولتاژ 14
عدم توجه كافي به اصلاح و بهبود شبكه 14
بخش فني – مديريتي 14
گردش بي مورد توان اكتيو در شبكه 14
گردش بي مورد توان راكتيو در شبكه 15
پايين بودن ضريب قدرت در شبكه 15
بالابودن ظرفيت خازن 15
پايين بودن ولتاژ شبكه 16
نامتعالي بار در شبكه 16
ماهيت تلفات 16
تلفات غير ثابت يا غير قابل تنظيم 17
تلفات متغير يا قابل كنترل 17

فصل دوم: تلفات توان
تلفات توان 20
درجه حرارت محيط 20
تاثير تابش خورشيد 21
جريان الكتريكي 22
تاثير فركانس 23
تعيين درجه حرارت هادي 24
درجه حرارت محيط 24
تابش خورشيد 24
جريان الكتريكي 25
درجه حرارت هادي 25
فصل سوم: تلفات انرژي
تلفات انرژي 30
كليات 30
محاسبه تلفات انرژي 31
تغييرات ولتاژ 31
تغييرات ضريب قدرت 31
ساده سازي 32
توان انتقالي ثابت 32
مقاومت ثابت 33
ضريب تلفات 34
دامنه تغييرات تلفات انرژي 35
حداقل ضريب تلفات 36
حداكثر ضريب تلفات 37
مقدار ضريب تلفات 38
فصل چهارم: تلفات كرونا در خطوط انتقال نيرو
تلفات كرونا در خطوط انتقال نيرو 40
گراديان ولتاژ 40
تلفات كرونا 41
انرژي تلف شده از طريق كرونا 43
تلفات كرونا در هواي صاف و تميز 43
تلفات كرونا در هواي باراني 44
تلفات كرونا در روزهاي برفي 45
تلفات كرونا در روزهاي مه آلود و شرجي 45
محاسبه تلفات كرونا 46
فصل پنجم: تلفات ناشي از نشتي جريان
تلفات ناشي از نشتي جريان 50
كليات 50
خطوط انتقال نيرو 51
خطوط توزيع نيرو 51
نشتي جريان در چند نمونه مشخص 52

فصل ششم: تلفات ناشي از نامتعادلي بار
تلفات ناشي از نامتعادلي بار 56
3كليات 56
آثار بار متعادل 56
عوامل موثر در عدم تعادل 57
معيار انتخاب زمان مطالعه 58
محل اندازه گيري 59
جمع بندي 60
فصل هفتم: تلفات در ترانسفورماتورها
تلفات در ترانسفورماتورها 63
تلفات بارداري 63
تلفات مسي 63
تلفات فن 64
تلفات پمپ ها 64
تلفات بي باري 64
مقادير تقريبي تلفات 66
محاسبه تلفات انرژي در ترانسفورماتورها 67
تلفات انرژي در حالت بي باري 67
تلفات انرژي در حالت بارداري 67
مجموع تلفات انرژي 68
راندمان ترانسفورماتورها 69
نتيجه گيري 73
ضمائم 75
مراجع 89


 

بخشی از مقاله :

 همانطور که می دانید امروزه بقای صنعت و زندکی مدرن بدون استفاده از انرژی الکتریکی امکان پذیر نیست . این انرژی برای رسیدن به مصرف کننده از سه بخش تولید ، انتقال وتوزیع تشکیل شدهاست .
باتوجه به رشدروز افزون جمعیت و بالا رفتن فرهنگ استفاده از انرژی الکتریکی ، شبکه های برق رسانی در چند دهه اخیر رشد سریعی داشته اند که این رشد مستلزم رشد همزمان روشهای مهندسی طراحی وتوسعه می باشد ، متاسفانه در بخش توزیع به دلیل طراحی های تلفات و افت انرژی زیاد می باشد که سرچشمه این مشکلات عدم وجود برنامه ای مدرن برای پیش بینی نیازهای آتی شبکه می باشد .
چه بسا شبکه هایی که بدون در نظر گرفتن پارامترهای آینده نگری طراحی شده و با گذشت زمان و رشد بار ، کارآیی لازم را نداشته باشد و باعث ایجاد تلفات و اختلالاتی در شبکه شود برای نمونه طی برنامه اول و دوم توسعه در کشور شعار روستاهای بی برق کشور مطرح گردید که علی رغم تبعات مثبت اقدام فوق در طی این سالها کیلومترها شبکه توزیع ، بدون پیش بینی قبلی و حتی برآورد فنی و اقتصادی احداث گردید که در دراز مدت باعث بروز مشکلاتی خواهد شد . سعی داریم در این پروژه راهکارهای مهندسی برای جلوگیری از این قبیل مشکلات و بهینه کردن شبکه برای جلوگیری از این قبیل مشکلات و بهینه کردن شبکه توزیع و فوق توزیع با استفاده ازپیش بینی های فنی ارائه کنیم که نتیجه آن کاهش تلفات و صرفه جوئی قابل توجهی خواهد بود .
در شبکه های برق رسانی درصد قابل توجهی از توان و انرژی تولیدی نیروگاه ها در مسیر تولید تا مصرف به هدر می روند ، که مقدار این تلفات به پارامترهای متعددی از جمله بافت شبکه، نوع تجهیزات ، چگالی بار ، نوع مصرف و سهم هر یک در کل ، شکل منحنی مصرف و شرایط آب و هوائی منطقه وابسته می باشد . تنوع و تعدد عوامل موثر در مقدار تلفات سبب می شود که مقدار آن حتی در دو شبکه به ظاهر مشابه و با پیک مصرف یکسان ، متفاوت باشد ..
در تجزیه و تحلیل تلفات ، دوعامل اصلی آن یعنی تلفات توان و تلفات انرژی باید مشترکاً مورد بررسی قرار گیرند چون مقدار تلفات توان در ساعات پیک هر شبکه به طور مستقیم در تعیین ظرفیت مفید نیروگاهها موثر می باشد ، که این مطلب نشانگر اهمیت بیشتر تلفات توان در مقایسه با تلفات انرژی می باشد . گر چه امکان محاسبه یا تخمین ماکزیمم تلفات توان بخشی از شبکه در ساعات پیک شبکه سراسری تا حدودی امکان پذیر می باشد . اما محاسبه و اندازه گیری آن برای کل مسیر تولید تا مصرف کاری دشوار و در برخی موارد غیر عملی است . یکی از دلایل مهم این پیچیدگی ، وجود عوامل ناشناخته و غیر قابل اندازه گیری در بین اجزاء تلفات می باشد ، که به همین دلیل در گزارشات آماری تنها به تلفات انرژی شبکه ها اشاره می گردد . از آنجا که تلفات توان تابعی از تغییرات مصرف لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت می باشد و به همین دلیل در برخی از ساعات روز مقدار آن زیاد و در ساعات دیگر کم می باشد . در یک دوره مشخص ، تلفات انرژی از مجموع تلفات لحظه ای توان به دست می آید . به همین دلیل درصد تلفات انرژی مبین متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه می باشد ، یا به عبارت دیگر درصد تلفات در ساعات پیک به مراتب بیشتر از درصد متوسط تلفات انرژی می باشد . به عنوان مثال متوسط سالیانه تلفات انرژی شبکه سراسری برق با احتساب مصارف داخلی نیروگاه ها چیزی در حدود ٢٠ درصد می باشد . اما بررسی های انجام شده نشان می دهد مقدار تلفات در ساعات پیک حدود سی درصد می باشد [١٣ و ۴٩ ] به عبارت دیگر در ساعات پیک حدود سی درصد از ظرفیت نیروگاه ها به شکل های مختلفی در اجزاء شبکه به هدر می رود .


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (تایپ شده و با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


برای خرید آنلاین این مقاله، اینجا کلیک کنید


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا