دانلود مقاله اثر جریان های الکتریکی بر سیستم عصبی

ریال510.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “اثر جریان های الکتریکی بر سیستم عصبی” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله اثر جریان های الکتریکی بر سیستم عصبی
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 21 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
موضوعات خطوط انتقال برق – پست برق
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2111
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
رویه های عددی
نتایج و بحث
نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از متن مقاله
چکیده
بیشتر نتایج مربوط به جریان القایی در بدن انسان مربوط به دزیمتری میدان الکتریکی در شرایط میدان یکنواخت محاسبه شده است. ما در کار قبلی دریافتیم که جریان تماسی راه مناسب تری برای ارزیابی میدان های الکتریکی القایی است، حتی در مورد قرار گرفتن در معرض میدان های غیر یکنواخت. اگر بتوان رابطه بین جریان‌های القایی و میدان‌های غیریکنواخت خارجی را درک کرد، میدان‌های الکتریکی القایی در بافت‌های سیستم عصبی ممکن است بتوان از اندازه‌گیری میدان‌های غیریکنواخت محیط تخمین زد. در مقاله حاضر، میدان‌های الکتریکی و جریان‌های القایی را در مدل انسانی با در نظر گرفتن میدان‌های غیریکنواخت بر اساس اعوجاج توسط یک رسانای مکعبی تحت میدان الکتریکی بدون مزاحمت 1 kV m-1 در 60 هرتز محاسبه کردیم. ما رابطه بین یک میدان الکتریکی خارجی غیریکنواخت بدون حضور انسانی و جریان القایی از گردن و رابطه بین جریان عبوری از گردن و میدان‌های الکتریکی القایی در بافت‌های سیستم عصبی مانند مغز، قلب و نخاع. نتایج نشان داد که جریان عبوری از گردن را می توان با استفاده از یک میدان الکتریکی خارجی در موقعیت مرکزی سر انسان و فاصله بین هادی و مدل انسانی فرموله کرد. همانطور که انتظار می رفت، یک ارتباط قوی بین جریان عبوری از گردن و میدان های الکتریکی القایی در بافت های سیستم عصبی وجود دارد. ترکیب این روابط نشان می دهد که میدان های الکتریکی القایی در این بافت ها را می توان تنها با اندازه گیری میدان خارجی در یک نقطه و فاصله از هادی تخمین زد.جریان از طریق گردنشکل 3 جریان القایی را نشان می دهد که به سمت پایین، عمود بر هر لایه افقی بدن انسان برای فواصل مختلف از سطح جسم رسانا جریان دارد. از شکل، جریان القایی از گردن در مورد میدان یکنواخت 1 kV m-1 در 60 هرتز، 5 μA است که حدود 27٪ از کل جریان عبوری از قوزک پا (یعنی جریان اتصال کوتاه) است. جریان القایی با کاهش فاصله از جسم کاهش می‌یابد، زیرا همانطور که انتظار می‌رود، میدان الکتریکی که از بدن انسان عبور می‌کند کاهش می‌یابد.

تاثیر اندازه هادی
در نهایت، در محاسبات حاضر، یک میدان الکتریکی غیریکنواختی که در یک پست مواجه می‌شود، با فرض یک ساختار فلزی پیچیده هندسی به‌عنوان جسم رسانا با پیکربندی ساده ارائه شد. روش ارائه شده در اینجا برای تخمین میدان های الکتریکی القایی در بافت های مختلف سیستم عصبی یک کارگر در نزدیکی یک جسم رسانا با عرض معین، همانطور که در محاسبه حاضر استفاده می شود، فراهم می کند. با فرض اینکه کارگر در کنار یک قطب فلزی در یک پست می ایستد، نرخ کاهش از حد بالایی که در رابطه (3) و شکل 5 نشان داده شده است، تجاوز می کند، زیرا کارگر در معرض میدان های الکتریکی بیشتری قرار می گیرد که از دو طرف قطب خارج می شوند. همچنین شکل 9 میزان کاهش فواصل مختلف (d) از جسم را به عنوان تابعی از ارتفاع جسم نشان می دهد. ما متوجه شدیم که نرخ کاهش به شدت افزایش می یابد زمانی که ارتفاع جسم زیر ارتفاع مدل انسان باشد. این روش تا حدودی جای پیشرفت دارد. با این حال، حتی در چنین مواردی، میدان های القایی در بافت های سیستم عصبی ارتباط نزدیکی با جریان عبوری از گردن دارند.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا