دانلود مقاله بررسی علمی و فنی روغنکاری گیربکس خودرو و نقش و اهمیت آب بندهای آن

ریال1.100.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “بررسی علمی و فنی روغنکاری گیربکس خودرو و نقش و اهمیت آب بندهای آن” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله بررسی علمی و فنی روغنکاری گیربکس خودرو و نقش و اهمیت آب بندهای آن
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 175 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مکانیک
گرایش های مرتبط با این مقاله مکانیک خودرو – مکانیک سیالات
موضوعات گیربکس یا جعبه دنده – روغنکاری – خودرو (ماشین)
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w148
حجم فایل 3Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله

فصل اول: ويژگي ها و نحوه انتخاب روانکارها
1-1 روانکاري 4
1-2 اصطکاک4 1-3 انواع روغنکاري 5
1-1-3 روغنکاري با مواد روانکار مايع 5
1-2-3 روغنکاري هيدروديناميک 7
1-3-3 روغنکاري مرزي و ويژگي هاي آن 8
1-4-3 روغنکاري تحت فشار خارجي 12
1-5-3 روغنکاري خشک يا با مواد جامد 13
1-4 پديده سايش 13
1-5 مزيت روانکارها 14
1-6 عدم استفاده از روانکار 16
1-7 بررسي انتخاب روانکار 16
1- 8 انواع اصلي روان کارها و ويژگي هاي انها 17
1-9 محاسن و معايب روان کارها18
1-10 انتخاب نوع روانکار 19
1-10-1 انتخاب روغنهاي روانکار 21
1-10-2 انتخاب روغن پايه 21
1-10-3 دماي کاري يک روغن 23
1-11 ويژگي مهم روغنها 25
1-12بررسي ويژگي هاي مورد نياز يک روغن و مواد افزودني 26
1-13 سيستم هاي روغنکاري 28
1-13-1 ا نتخاب روش روغنکاري مناسب 28
1-14 مسايل مربوط به خرابي و تعويض روغن 30
1-14-1 اکسيداسيون 30
1-14-2 آلودگي 32
1-14-3 سازگاري 3 3
1-14-4 خوردگي 3 3
1-15 خواص فيزيکي و شيميايي روغن 34
1-15-1 باقيمانده کربني 34
1-15-2 رنگ 34
1-15-3 دانسيته و چگالي 34
1-15-4 نقطه اشتعال 34
1-15-5 نقطه ريزش 36

فصل دوم : خواص گريسها و کاربرد آنها در گيربکس
2-1 تعريف گريس 38
2-1-1 ترکيب گريس 38
2-1-2 ميکانيزم عملکرد گريس 38
2-2 سه ديدگاه مختلف درباره گريس اضافي در سيستم 39
2-3 خواص گريسها 40
2-3- 1 غليظي 40
2-3-2 تاثير دما 41
2 -3-3 جابه جا شدن روغن پايه در گريسها 41
2-3-4 سازگاري 43
2-3- 5 آلودگي 43
2-4 مزايا و معايب گريسها 43
2-4-1 مزايا 43
2-4-2 معايب 45
2-5 انتخاب و کاربرد گريسها با توجه به نوع سيستم ميکانيکي 46
2-5-1 گيربکسهاي بسته 46
2-5-2 گيربکسهاي باز 47

فصل سوم : بررسي ويسکوزيته روغنها
3-1 تعريف ويسکوزيته 50
3-2 آحاد ويسکوزيته 53
3-2-1 انواع مختلف ويسکوزيته 53
3-2-2 گريدهاي ويسکوزيته SAE 55
3-2 -3 گريدهاي ويسکوزيته SAE بر اساس جدول 55
3-3 کنترل و آزمايش ويسکوزيته روغن ها 57
3-4 عوامل موثر در تغيير ويسکوزيته روغنها 58
3-5 طبقه بندي گرانروي روغنها 59
3-5-1 طبقه بندي گرانروي روغن موتور 59
3-5-2 گرانروي روغن محورها و انتقال دهنده هاي غير اتوماتيک 60
3-5-3 طبقه بندي گرانروي روغنهاي صنعتي 60
3-6 دانسيته مواد آهني 61

فصل چهارم : دنده هاي صنعتي گيربکس و روانکاري آنها
4-1 بررسي رفتار انواع دنده هاي صنعتي در مقابل روانکاري 64
4-1-1 لقي چرخ دنده ها 64
4-2 ساييدگي چرخ دنده ها و ارتباط آن با روغنکاري 66
4-2-1 عمل بين دندانه هاي دنده 70
71 EHLتشکيل لايه 4-3
4-5 عواملي که بر روانکاري دنده هاي بسته اثر مي گذارند 72
4-5-1 نوع دنده 73
4-5-2 سرعت دنده 74
4-5-3 نسبت تبديل 75
4-5-4 درجه حرارت عملکرد 75
4-5-5 قدرت منتقل شده 75
4 -5-6 پرداخت سطوح 77
4 -5-7 مشخصات بار وارده 77
4-5-8 نوع راندن 78
4-5-9 روش کاربرد 78
4-5-10 آلودگي 79
4-5-11نشت روان کننده ها 79
4-6 مشخصات کلي براي روغنهاي روان کننده دنده هاي بسته 80
4-7 مشخصات ((AGMA براي دنده هاي بسته 81

فصل پنجم :سيستمهاي انتقال قدرت در خودرو و روانکاري آنها
5-1 گيربکس هاي دستي يا غير اتوماتيک 85
5-1-1 انواع گيربکس 85
5-1-2 گيربکس مجهز به دنده کشويي 85
5-1-3 گيربکس مجهز به بوش تعويض دنده 85
5-1-4 گيربکس مجهز به دنده برنجي 86
5-2 تنظيم متعلقات گيربکس 87
5-3 سرويس و نگهداري گيربکس 87
5-4 بررسي انواع انتقال دهنده ها 87
5-4-1 انتقال دهنده هاي ميکانيکي 88
5-4-2 انتقال دهنده هاي نيمه اتوماتيک 91
5-4-3 انتقال دهنده هاي هيدرو استاتيک 92
5-4-4 عوامل موثر در روانکاري سيستم هاي ذکر شده 92
5-5 روان کننده هاي دنده هاي خودرو 94
5-5-1 ظرفيت تحمل بار 94
5-5-2 نامگذاري انواع روان کننده ها توسط انجمن نفت آمريکا براي خودرو 94
5 -5-3 گرانروي 96
5-5-4 خاصيت شيار دار شدن 97
5 -5-5 مقاومت در برابر اکسيداسيون 98
5-5-6 کف کردن 99
5-5-7 فعاليت شيميايي يا خوردگي 99
5 -5-8 سازگاري با کاسه نمد و اجزاء آب بندي 100
5-6 بررسي فني روغنهاي سيستم هاي انتقال قدرت در خودروها 100

فصل ششم : روغنکاري گيربکسهاي اتوماتيک
6 -1 وظايف روغن هيدروليک در گيربکس اتوماتيک 104
6-2 خواص فيزيکي روغن گيربکسهاي اتوماتيک ATF 105
6-2-1 تاريخچه ، رنگ و مواد افزودني ATF 105
6-2-2 خواص فيزيکي ATF در تشخيص عيب گيربکسهاي اتوماتيک 106
6-3 آزمايشات روغن گيربکس اتوماتيک 106
6-4 اثرات روغن بر طراحي انواع مختلف گيربکس 109
6-5 انواع روغنهاي گيربکس اتوماتيک و خواص آنها 110
6-5-1 روغن نوع A 110
6-5 -2 روغن نوع Aبا پسوند 111
6-5-3 روغن دکسران 111
6-5-4 روغن دکسران2 111
6-5 -5 سيالات فورد 112
6-6 مقايسه سيالات جنرال موتور و فورد آمريکا 112
6-7 مدارات خنک کننده يا کولر روغن 114
6-7-1 انواع سيستمهاي خنک کننده گيربکس اتوماتيک 114
6-8 کنترل کننده هاي نشتي روغن 115
6-8-1 انواع کنترل کننده هاي نشتي داخلي 116
6-9 تقسيم بندي کنترل کننده ها بر حسب جنس 116
6-9-1 کنترل نشتي با لاستيک مصنوعي 116
6-9-2 کنترل کننده لبه دار 117
6-9-3 کنترل کننده با مقطع چهار گوش 117
6-9-4 کنترل کننده حلقه ه اي با مقطع دايره 117
6-9-5 کنترل کننده نشتي فلزي 118
6-9-6 کنترل کننده فلزي 118
6-10 عيب يابي و تعمير سرويس گيربکس هاي اتوماتيک 119
6-10-1 اقدامات اوليه پس از تشخيص وجود عيب در گيربکس 120
6-11 راههاي تشخيص کيفيت ATF 122
6-12 روشهاي نمونه گيري از روغن در انواع سيستم ها 122
6-12 -1 نمونه گيري از سيستمهاي فاقد لاين هاي برگشتي 123
6-12 -2 نمونه گيري از سيستمهاي غير گردشي 124
6-12- 3 نکات مهم در نمونه گيري موثر 125
6-12-4 داده هاي آناليز در موارد زير فاقد ارزش تحليلي هستند 124
6-12-5 فرکانس نمونه گيري از روغن ها 127
فصل هفتم : بررسي اصول آب بندي کيربکس
7-1 تعريف آب بندي مناسب 130
7-1-1 اصول آب بندي قطعات 130
7-1-2 آب بندي شفتهاي گردشي 131
7-1-3 کاسه نمد ها 132
7-1-4 آب بندي هيدرو ديناميک 132
7-2 نشتي 133
7-2-1 معيار ارزيابي نشتي 133
7-2-2 پارامترهاي عملياتي 133
7-3 توان آب بندي 133
7-3-1 ناتواني در آب بندي 133
7- 3-2 انتخاب و طراحي سيستم هاي آب بندي 134
7-4 خصوصيات مواد استفاده شده در سيستمهاي آب بندي 135
7-4-1 پير شدن 135
7-4-2 تاول زدن 135
7-4-3 هم چسبي 135
7-4-4 سيلان سرد 135
7 -4-5 تغيير شکل 136
7-4-6 الاستيسيته 136
7-5 الاستومر 136
7-5 -1 پلاستيک هاي مورد استفاده در قطعات آب بندي 137
7-5-2 شل شدن 138
7-5-3 ورم کردن 138
7-5-4 انقباض 138
7-6 واشرها و قطعات آب بندي کننده استاتيک 138
7-6-1 آب بندي استاتيکي 138
7-6-2 مونتاژ قطعات آب بندي کننده 138
7-6-3 فشار سطحي در حالت مونتاژ 139
7-7 استانداردهاي محاسباتي 139
7-8 قابليت تراکم 140
7-8-1 ضريب تراکم پذيري 141
7-8-2 ضريب تراکم پذيري در دماي محيط 141
7-8-3 زبريهاي ظريف سطح 142
7-8-4 تغيير شکل در اثر فشار 142
7 -8-5 خزش 143
7-8-6 مقاومت در برابر عوامل مخرب 144
7-8-7 مقاومت حرارتي 144
7-9 عدد PH 145
7-10 فشار آب بندي 145
7-10 -1 حداقل فشار سطحي به هنگام مونتاژ در يک اتصال آب بندي 145
7-10-2 حداقل فشار سطحي در حالت کار 146
7-10-3 نمودارنيرو- تغيير شکل 147
7-10-4 گشتاور و سفت کردن پيچهاي آب بندي 149
7-10-5 ايمني در برابر بيرون زدن واشر آب بندي و راههاي جلوگيري از آن 150
7-10-6 انتخاب واشرهاي آب بندي 150
7-11 نشتي سيال از داخل واشر آب بندي 151
7-11-1 استاندارد تست و بازرسي واشرها 152
7- 11-2 قطعات آب بندي شفتهاي گردان 152
7 -11-3 ضريب اصطکاک 152
7- 11- 4 نيروي شعاعي 153
7-11-5 رسوبات ايجاد شده در موضع آب بندي 153
7- 11-6 تجمع مواد کربني حاصل از تجزيه روغن 153
7-11-7 کاسه نمدهاي کاستي 154
7-11-8 لنگي شفت 155
7-11-9 لنگي ديناميکي 156
7-12 خرابي زودرس کاسه نمد 157
7 -12-1 لبه گرد گير 157
7-12-2 روش نصب کاسه نمد 158
7 -12-3 کاربرد کاسه نمد و استانداردهاي مربوطه 158
7-13 ميزان نشتي معمول در مجمو عه هاي اب بندي ميکانيکي 159
7-14 استاندارد نشت روغن 159
7-14-1 استاندارد تقسيم بندي بر اساس SAE j 1176 159
7-15 علل ريزش روغن در گيربکسها 161
7-15-1 توصيه هايي جهت کنترل نشت روغن از گيربکس 161
7-15 -2 معيار نشتي در کاسه نمدها 164
7-15-3 سطح قطر خارجي کاسه نمد 164
7-15- 4 اضافه فشار و اضافه حرارت در سيستم و تاثير آن در کاسه نمد 164
7 -15-5 انتخاب کاسه نمدها و جنس آنها 164
7-15-6 صافي سطح روي شفت 167
7-15-7 ارتعاشات شفت و گيربکس 167
7 -15- 8 اندازه لقي بين قطعات آب بندي شونده 167
7-16 جلوگيري از نشت و چکه کردن روغن از گيربکس 167
7-16-1 چند روش کلي براي کم کردن نشت روغن از سيستمها 168
7-16-2 اهميت و نقش آب بندي 168
فصل هشتم : روشهاي حفظ و نگهداري روانکارها
8-1 کنترل روان کننده ها 171
8-2 توصيه هاي کلي براي راحت تر شدن حمل و نقل روان کننده ها 171
8-3 جلوگيري از ضايعات بوسيله انتخاب صحيح محصول 172
8-3-1 عملکرد صحيح سيستم 172
8-4 محصولات بسته بندي شده 173
8-5 انبار کردن طولاني مدت روغن 174
8-5-1 انبار کردن محصولات بسته بندي شده در فضاي آزاد 175
8-6 جنبه هاي بهداشتي روانکارها 176
8-7 ملاحظات زيست محيطي 178

 

بخشی از متن مقاله

روغنکاری در گیربکسهای اتوماتیک

6-1 وظايف روغن هيدروليک درگيربکس هاي اتوماتيک :
مهم ترين وظايفي که روغن گيربکس اتوماتيک يا همان ATF بر عهده دارد عبارتند از:
1) انتقال قدرت : نقش اصلي انتقال قدرت در مبدل گشتاور بر عهده ATF بوده و تمام گشتاور موتور در همه دنده ها در گيربکس هاي قديمي و تا قفل شدن شافت ورودي با ميل لنگ در گيربکس هاي جديد تر توسط روغن انجام مي پذيرد.
2) روغن کاري : به منظور کاهش اصطکاک و افزايش عمر سيستم هاي ميکانيکي و به طور کلي در سطوح لغزنده بر روي يکديگر از روغن استفاده مي شود. از اين رو کاربرد روغن در گيربکس ها اعم از ميکانيکي و اتوماتيک جهت روغن کاري و کاهش اصطکاک قطعات داخلي مانند بوش ها، بلبرينگ ها ، چرخ دنده ها و ساير قطعات الزامي مي باشد. [12] 3) خنک کاري : قطعات داخلي گيربکس هاي اتوماتيک مانند گيربکس هاي ميکانيکي در حين کار به جهت عمل ها و عکس العمل ها موجود و اصطکاک بين قطعات گرماي زيادي توليد مي شود که عدم انتقال گرما و تعديل يکنواخت حرارت باعث کاهش عمر سيستم و افزايش دفعات سرويس آن مي گردد. از اين رو روغنهاي بکار رفته در گيربکسهاي اتوماتيک وظيفه مهم خنک کردن قطعات را هم بر عهده دارد. بايد ذکر نمود که نقش روغن در گيربکس هاي ميکانيکي نيز مهم است . اما به علت نحوه کارکرد گيربکس هاي اتوماتيک خنک کاري از اهميت بيشتري برخوردار است . [12]

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا