دانلود مقاله تست التراسونیک یا آزمایش فراصوت

ریال940.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “تست التراسونیک یا آزمایش فراصوت” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله تست التراسونیک یا آزمایش فراصوت
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 99 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق – فیزیک – مهندسی مواد – جوشکاری
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت
موضوعات التراسونیک یا فراصوت
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w118
حجم فایل 2Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
ماهيت فراصوت و چگونگي توليد امواج فراصوتي
حالت هاي مختلف موج
انواع موجها و نحوه توليد
توليد امواج عرضي
امواج ريلي
امواج لمب
انواع موج هاي لمب
توليد امواج سطحي
مناطق صوتي
منطقه نزديک
منطقه دور
بازتاب و شکست
امپدانس صوتي
نسبت امپدانس
انواع روش هاي بازرسي
آزمون تماسي
روش پرتو مستقيم
روش بازتابي
روش عبوري
روش پرتو زاويه اي
روش موج سطحي
آزمون غوطه وري
روش هاي انجام آزمون غوطه وري
روش حباب ساز
روش پروب تايري
تاثير نمونه مورد آزمون بر روي پرتوهاي فراصوتي
زبري سطح
شکل يا دوره قطعه
تغيير حالت امواج
درشتي دانه بندي در نمونه مورد آزمون
راستا و عمق ناپيوستگي
نوع نمايش اطلاعات بدست آمده در آزمون فراصوتي
ماهيت پروب و انواع آن
مواد
انواع پروب
نقش مواد واسط و نحوه انتخاب آنها در نوع آزمايش مربوط
قطعات مرجع و انواع قطعات
مجموعه قطعات اصلي ASTM
ساير قطعات مرجع
اصول کار دستگاه فراصوتي و تجهيزات مورد استفاده در دستگاه
دکمه تاخير
محدوده
خلاصه کار دستگاه
تجهيزات مورد استفاده در آزمون هاي بازتابي
دکمه هاي کنترل
کاليبراسيون دستگاه فراصوتي
مراحل انجام کاليبراسيون
سنجش مساحت – دامنه
سنجش فاصله – دامنه
سنجش پروب
آماده شدن جهت انجام آزمون
انتخاب فرکانس
انتخاب پروب
قطعات مرجًع استاندارد
کاليبراسيون پروب ها
روش ثبت
بازتابنده ها
پالس ساز
گيرنده با باند فرکانسي پهن
سيستم نمايش
تفسيرنتايج بدست آمده از آزمون
محو سيگنال پشتي قطعه
نشانه هاي حاصل از ناپيوستگي هاي صفحه اي اريب
نشانه هاي ناشي از اندازه دانه بندي
شکل نشانه در آزمون هاي تماسي
نشانه هاي حاصل از ناپيوستگي
سيگنال هاي نامربوط

 

بخشی از متن مقاله

1-30 تغییر حالت امواج
اگر سطوح جانبی قطعه به گونه ای باشد که تمام یا قسمتی از پرتوهای فراصوتی پس از بازتابش از این سطوح به پروب بازنگردد، در نقاط برخورد پرتو با دیواره ها تغییر حالت روی می دهد. اگر پژواک سطح پشتی قطعه بر روی صفحه نمایش موجود باشد، این تغییرحالت ها به راحتی قابل شناسایی خواهند بود زیرا نشانه های مربوط به آنها پس از نشانه سطح پشتی ظاهر می گردند، دلیل این امر آن است که بر اثر تغییر حالت ، امواج طولی به امواج عرضی تبدیل شده وسرعت آنها کاهش می یابد. لذا زمان لازم برای بازگشت پژواک های نامربوط نیز بیشتر میشود.
همانگونه که قبلا نیز ذکر شد ، زاویه بازتابش امواج با استفاده از قانون اسنل قابل محاسبه است . باتوجه به اینکه زاویه تابش امواج طولی معلوم است ، زاویه بازتابش امواج طولی نیز معلوم خواهد بود زیرا برای امواج طولی زاویه های تابش و بازتابش مساوی هستند .

گسترده شدن موج سبب می گردد که پرتوها با زاویه به دیواره قطعه برخورد کنند . بسته به جنس قطعه و زاویه برخورد موج با دیواره ، امواج تغییر حالت یافته ممکن است از نوع طولی ، عرضی و یا سطحی باشند. با توجه به اینکه سرعت امواج عرضی حدودا نصف سرعت امواج طولی است ، زاویه بازتابش امواج عرضی نیز تقریبا نصف زاویه بازتابش امواج طولی خواهد بود . بازتابش امواج فراصوتی در قطعه ای با طول نسبتا زیاد در شکل زیر نشان داده شده است.

1-31 درشتی دانه بندی در نمونه مورد آزمون
درشت بودن دانه بندی قطعه مورد آزمون سبب پراکندگی موج و در نتیجه کاهش دامنه امواح بازتابیده و یا ایجاد نشانه های نامربوط بر روی صفحه نمایش دستگاه می گردد. این مسئله خصوصا در حالتی که طول موج مساوی و یا کوچکتر از اندازه دانه ها است اهمیت می یابد با کم کردن فرکانس می توان شرایطی را فراهم نمود که طول موج از اندازه دانه ها بزرگتر شده و در نتیجه استهلاک ناشی از پراکندگی کاهش یابد. اثر نامطلوب این کاهش فرکانس ، کم شدن حساسیت در اندازه گیری های بعمل آمده خواهد بود.

1-32 راستا و عمق ناپیوستگی
راستا و عمق ناپیوستگی ممکن است موج ایجاد سیگنال های گمراه کننده و یا محو کامل پژواک ناپیوستگی گردند. برای مثال ، اگر امتداد محور طولی ناپیوستگی ( مثلا یک ترک ) موازی پرتوهای فراصوتی باشد ، پژواک ناپیوستگی بسیار ضعیف بوده و به هیچ وجه نشاندهنده اندازه واقعی ناپیوستگی نخواهد بود. همچنین ، اگر ناپیوستگی نسبت به امتداد پرتوها به صورت مورب قرار گرفته باشد ، بازتاب های ناشی از ناپیوستگی از مسیر اصلی خود منحرف شده وبه پروب بازنخواهند گشت. وجود چنین ناپیوستگی ای ممکن است موجب محو کامل پژواک ناپیوستگی گردد. اگر کاهش دامنه پژواک سطح پشتی متناسب با دامنه پژواک ناپیوستگی باشد ، ناپیوستگی تخت و موازی سطح قطعه است. حال آنکه اگر دامنه پژواک ناپیوستگی در مقایسه با کاهش دامنه پژواک سطح پشتی کوچک باشد ، احتمالا ناپیوستگی نسبت به سطح قطعه با زاویه قرار گرفته است.
شدت صوت در این منطقه یکنواخت نیست و ممکن است با حرکت دادن پروب بر روی سطح قطعه ، سیگنال های تفاوتی از یک ناپیوستگی واحد دریافت گردد.
طول منطقه نزدیک نیز بر اساس رابطه ای که گفته شد قابل مقایسه بوده و در منطقه دور ، که بعد از منطقه نزدیک قرار دارد ، دامنه پژواک حاصل از ناپیوستگی با افزایش فاصله به صورت نمایی کاهش می یابد.

1-33 نوع نمایش اطلاعات بدست آمده در آزمون فراصوتی
اطلاعات بدست آمده در حین آزمون فراصوتی را می توان به سه روش زیر نمایش داد :
1-1-33 روبش ( A )
در نمایش روبش (A ) دامنه سیگنال بر حسب زمان رسم می گردد. در این نمایش محور افقی اسیلوسکوپ نشان دهنده زمان صرف شده و محور عمودی نشاندهنده دامنه نشانه های حاصل از بازتاب امواج فراصوتی از موانع مختلف می باشد . محور افقی را بر حسب فاصله صوتی ( ضخامت قطعه ) نیز می توان تنظیم کرد. در این حالت محل قرار گرفتن هر یک از نشانه ها در طول محور افقی متناسب با فاصله بازتابنده مربوطه از سطح قطعه خواهد بود. این روش در تشخیص و ارزیابی عیوب داخلی قطعاتی کاربرد فراوانی دارد. نمایش روبش ( A ) رایج ترین نمایشی است که در آزمون های فراصوتی مورد استفاده قرار می گیرد. از این نمایش علاوه بر تشخیص و ارزیابی عیوب ، برای اندازه گیری ضخامت ، اندازه گیری سرعت و استهلاک صورت ، و تعیین گستردگی پرتوها نیز استفاده می شود. نمودار جعبه ای یک سیستم روبش (A ) در شکل زیر نشان داده شده است.

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا