داده کاوی

دانلود مقاله isi کاربرد داده کاوی در کشف کلاهبرداری در بیانیه مالی حسابرسی

دانلود مقاله isi کاربرد داده کاوی در کشف کلاهبرداری در بیانیه مالی حسابرسی

مقاله isi با عنوان: طبقه بندی هدایت تحقیقات در کاربرد داده کاوی برای کشف کلاهبرداری در بیانیه مالی حسابرسی سال انتشار: 2014 رشته: حسابداری انتشارات: الزویر تعداد صفحات: 24 صفحه. این مقاله تکنیک های داده کاوی را برای کشف تقلب در حسابرسی صورت های مالی به کار میبرد و یک طبقه بندی برای حمایت و هدایت تحقیقات آینده پیشنهاد می دهد.