دانلود مقاله درباره خلاقیت و نوآوری

دانلود مقاله isi بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند کارآفرینی

دانلود مقاله isi بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند کارآفرینی

مقاله isi با عنوان: بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند کارآفرینی * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 22 صفحه * در این مقاله نقش سرمایه اجتماعی در فرآیند کارآفرینی بررسی می شود.

دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری

دانلود مقاله isi بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری

مقاله isi با عنوان: بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری * سال انتشار: 2015 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 18 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که به طور کلی اعتقاد بر این است که خلاقیت ، فعالیت های نوآورانه را افزایش می دهد.

دانلود مقاله isi تاثیر نوآوری بر کاهش نرخ بقا هنگام راه اندازی آن (ژورنال الزویر)

دانلود مقاله isi تاثیر نوآوری بر کاهش نرخ بقا هنگام راه اندازی آن (ژورنال الزویر)

مقاله isi با عنوان: تاثیر نوآوری بر کاهش نرخ بقا هنگام راه اندازی آن * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 18 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که چگونه نوآوری بقای راه اندازی را تحت تاثیر قرار می دهد.

دانلود مقاله isi بررسی روابط بین فرهنگ، نوآوری و عملکرد سازمانی

دانلود مقاله isi بررسی روابط بین فرهنگ، نوآوری و عملکرد سازمانی

مقاله isi با عنوان: بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی ، نواوری و عملکرد * سال انتشار: 2013 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 13 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که نوآوری کلید بقاء سازمان می باشد در نتیجه مطالعه فرآیند هایی که از نوآوری حمایت می کنند باید مورد توجه محققان و پژوهشگران به طور یکسان قرار گیرد.

دانلود مقاله isi بررسی کارآفرینی جهانی و نوآوری در مدیریت

دانلود مقاله isi بررسی کارآفرینی جهانی و نوآوری در مدیریت

مقاله isi با عنوان: بررسی کارآفرینی جهانی و نوآوری در مدیریت * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 5 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که این مقاله کارافرینی جهانی و نوآوری را با دیدگاه اصلی و دانش پیشرفته مورد بحث قرار می دهد.

دانلود مقاله isi بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری

دانلود مقاله isi بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نوآوری

مقاله isi با عنوان: بررسی نقش رهبری در شیوه های مدیریت دانش و نو آوری * سال انتشار: 2014 * رشته: علوم اقتصادی * انتشارات: الزویر * تعداد صفحات: 11 صفحه * در این مقاله خواهید خواند که این مطاله با هدف بررسی نقش خاصی از رهبری سازمانی- رهبری دانش گرا- در مدیریت دانش به دنبال دستیابی به نواوری دنبال شده است.