دانلود پروژه تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران (محاسبه بار حرارتی برودتی)

دانلود پروژه تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران (محاسبه بار حرارتی برودتی)

دانلود پروژه آماده درباره

محاسبات تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران

+ محاسبه بارهای حرارتی و برودتی


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته های تاسیسات حرارتی برودتی و سیالات، با عنوان محاسبه بارهای حرارتی و برودتی و تجهیزات تهویه مطبوع یک ساختمان دو طبقه چهار واحد واقع در شهر تهران نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن اطلعات کارت بانکی، مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران اینجا کلیک کنید


مشخصات مقاله پروژه تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران:

عنوان: محاسبه بار حرارتی و برودتی و تجهیزات تهویه مطبوع یک ساختمان دو طبقه چهار واحد، واقع در شهر تهران

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 126 صفحه

پلان و نقشه: دارای پلان هر طبقه و نیز پلان مبلمان، به صورت تصویر داخل فایل ورد

شماره پروژه: 2004

توضیحات: فرمول ها و جداول به صورت کامل در این پروژه تایپ و ترسیم شده اند.


 تصاویر این پروژه:

tehran tahvie 1

جدول راهنمای انتخاب برج

tehran tahvie 2

پلان طبقه دوم


فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول
تعاریفی در مورد طراحی پروژه
مباني انتخاب شرايط هواي داخل ساختمان
عوامل موثر بر شرايط اقليمي
تابش آفتاب
دماي هوا
رطوبت هوا
ميزان باد
مقدار بارندگي
مختصات جغرافيايي و شرايط جوي محل اجراي پروژه
مختصات جغرافيايي
اطلاعات مربوطه به دوره نياز به برودت
اطلاعات مربوط به دوره نياز به حرارت
 شرايط هواي داخل

فصل دوم
محاسبه بار حرارتی ساختمان
نقشه پلان پارکینگ
نقشه پلان طبقه اول
نقشه پلان طبقه دوم
نقشه پلان مبلمان
محاسبه تلفات حرارتی ساختمان
مصالح استفاده شده در دیوارهای خارجی
محاسبة u دیواره های خارجی
محاسبة u دیواره های داخلی
محاسبة u برای سقف
محاسبه u برای کف
1 – محاسبة تلفات حرارتی از جداره های برای طبقه اول (واحد جنوبی)
محاسبه بار حرارتی برای اتاق خواب و حمام
برای در جنوبی
محاسبه حرارتی از کف
مجموع بارهای حرارتی از کلیة دیوارهای اتاق خواب و حمام  
محاسبه بار حرارتی برای اتاق پذیرای – آشپزخانه – انباری ودستشویی
برای جدار جنوبی
برای در غربی
محاسبه تلفات حرارتی برای جدار شرقی
برای جدار غربی
برای جدار شمالی که با راپله در تماس است.
محاسبه حرارتی از کف
مجموع بارهای حرارتی از کلیة دیوارهای اتاق پذیرای – آشپزخانه – انباری ودستشویی
محاسبة تلفات حرارتی از جداره ها برای طبقه اول (واحد شمالی)
محاسبه بار حرارتی برای اتاق پذیرای – آشپزخانه – انباری –دستشویی وحمام
برای جدار شمالی
برای در غربی
برای جدار غربی
برای جدار جنوبی که با راپله در تماس است
محاسبه حرارتی از کف
مجموع بارهای حرارتی از کلیة دیوارهای اتاق پذیرای – آشپزخانه – انباری ودستشویی
محاسبه بار حرارتی برای اتاق خواب 1و 2
برای جدار شمالی
محاسبه تلفات حرارتی برای جدار شرقی
برای جدار غربی
محاسبه حرارتی از کف
کل بار حرارتی برای اتاق خواب 1و 2
بار حرارتی کل دو واحد شمالی و جنوبی با ضریب اطمینان
1- محاسبه بار حرارتی دو واحد (شمالی و جنوبی) طبقه اول  
2- محاسبه بار حرارتی دو واحد (شمالی و جنوبی) طبقه دوم

فصل سوم
انتخاب تجهیزات حرارتی
محاسبه  میزان آبگرم مصرفی کل ساختمان
الف) دمای آبگرم مصرفی
ب) مقدار آبگرم مصرفی و ظرفیت آبگرمکن
محاسبات منبع کویلی آبگرم مصرفی
محاسبة بار حرارتی آبگرم مصرفی
 محاسبه و انتخاب دیگ
مشخصات دیگ انتخاب شده
محاسبه قطر دودکش  
محاسبه حجم منبع انبساط  
انتخاب پمپ سیرکولاسیون
الف ) هد پمپ
(ب) دبی پمپ
محاسبات پمپ

فصل چهارم
محاسبات بار سرمایی
بار سرمایی ساختمان
شرایط طرح داخل و خارج ساختمان نسبت به شهر همدان
بار سرمایی طبقه اول (واحد جنوبی)
محاسبه بار سرمایی برای اتاق خواب و حمام
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2– بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3– بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
بار سرمایی از سقف
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف که زیر آن پارکینگ
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
گرمای حاصل از افراد
6) بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از روشنایی محل
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار سرمایی واحد جنوبی طبقه اول – (اتاق پذیرای و آشپزخانه)
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2 –بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف که زیر آن پارکینگ
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
7) بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
حرارت حاصل از وسایل داخل آشپزخانه
محاسبه گرمای تولیدی توسط دستگاه قهوه جوش
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بار سرمايي نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار سرمایی واحدشمالی طبقه اول – (اتاق پذیرای و آشپزخانه )
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2 –بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
بار سرمایی از سقف
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف که زیر آن پارکینگ است
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
7) بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
حرارت حاصل از وسایل داخل آشپزخانه
 محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار سرمایی واحدشمالی طبقه اول – (اتاق خواب  1و2)
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2– بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3– بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف که زیر آن پارکینگ است
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
6) بار محسوس لامپ ها
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار های سرمایی طبقه دوم
بار سرمایی طبقه دوم (واحد جنوبی)
محاسبه بار سرمایی برای اتاق خواب و حمام
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2 –بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
 بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
  محاسبه بار سرمایی واحد جنوبی طبقه دوم – (اتاق پذیرای و آشپزخانه)
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2 –بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف به علت هم دما بودن صفر است.
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد
6) بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
حرارت حاصل از وسایل داخل آشپزخانه
محاسبه گرمای تولیدی توسط دستگاه قهوه جوش
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل  
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بار سرمايي نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار سرمایی واحدشمالی طبقه دوم – (اتاق پذیرای و آشپزخانه )
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف بربابر صفر است.
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد  
6) بار محسوس لامپ ها
گرمای حاصل از سیستم و منابع داخلی
حرارت حاصل از وسایل داخل آشپزخانه
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
محاسبه بار سرمایی واحدشمالی طبقه دوم – (اتاق خواب  1و2)
1- بار حاصل تابش از پنجره ها و شیشه های خارجی
2 –بار حاصل هدایتی از پنجره ها و شیشه های خارجی
3 – بار حاصل از هدایت و تشعشع که از طریق جداره های ساختمان وارد می شود
4) بار سرمایی هدایتی جدارهای پارتیشن برای کف به علت هم دما بودن صفر می باشد.
5) بار محسوس تهویه اتاق
6) بار محسوس ناشی از افراد  
6) بار محسوس لامپ ها
7- محاسبه بار سرمایی نهان اتاق
مقدار بار حرارتی هوای عبوری از اطراف و کنار کوئل
8- محاسبه بار سرمایی محسوس بقیه هوای خارج
9- محاسبه بارسرمایی نهان بقیه هوای خارج
کل بار سرمایی ساختمان
ظرفیت حرارتی چیلر بر حسب تن تبرید
انتخاب چیلر
مدل دستگاه
انتخاب برج  


چکیده و مقدمه پروژه تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران :

اطلاعات مکانی و جغرافیایی
 پروژه حاضر که حاصل مطالعه چند کتاب معتبر تاسیساتی ایرانی است اصول طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی (حرارت مرکزی و تهویه مطبوع) یک ساختمان با ذکر تشریح در زیر محاسبه شده است.
در ابتدا مسائل مربوط به محاسبات سرمایش و گرمایش ساختمان مسکونی که واقع در تهران است توضیح داده شده است.
سپس شاهد تشریح موقعيت ساختمان ، میزان مساحت فضاها ، و شرایط آب و هوایی خواهید بود. در مرحله بعد با توجه به وضعیت کنونی فضاها و سازه های مورد استفاده در ساختمان مسکونی به محاسبه بارهای گرمایش خواهیم پرداخت. و در نهایت محاسبات بارهای سرمایشی را میتوانید در بخش آخر مطالعه فرمایید.


بخشی از مقاله تهویه مطبوع ساختمان دو طبقه در تهران :

عوامل موثر بر شرايط اقليمي
مهمترين عواملي كه بر شرايط اقليمي تاثير مي گذارند عبارتند از :
1- تابش آفتاب     2- دماي هوا      3- رطوبت هوا       4- ميزان باد      5- مقدار بارندگي
تابش آفتاب
آفتاب اشعه اي الكترو مغناطيسي است كه از نور خورشيد ساطع مي شود . طيف نور خورشيد به طور وسيعي به سه قسمت ماوراء بنفش ، قابل رويت و مادون قرمز تقسيم مي شود .
اشعه هاي مادون قرمز خورشيد به وسيله بدن يا پوشاك جذب شده و به گرما تبديل مي گردد . اشعه ماوراء بنفش در تشكيل ويتامين D در پوست و همچنين از بين بردن باكتريها و ميكروب ها نقش موثري دارد .
ابرها مقدار زيادي از اشعه خورشيد را به فضاي خارج اتمسفر منعكس مي نمايند . اما باقيمانده اشعه به طرف زمين پخش مي شود . تابش اين مقدار اشعه به كره زمين عامل بوجود آورنده گرماي طبيعي است . با وجود آنكه حداكثر شدت تابش آفتاب در قسمت اشعه قابل رويت آن است ولي بيش از نيمي از انرژي حرارتي  خورشيد مربوط به اشعه مادون قرمز مي باشد .
دماي هوا
مقدار انرژي خورشيد كه در طول سال به هر نقطه از سطح زمين مي رسد به شدت و دوام تابش آفتاب در آن نقطه بستگي دارد و ميزان گرما و سرماي سطح زمين عامل اصلي تعيين كننده درجه حرارت هواي محيط بالاي آن است  دماي هوا در اثر دريافت اشعه خورشيد به طور مستقيم افزايش نمي يابد . بلكه لايه هاي هوا به وسيله تماس با سطح زمين كه در اثر دريافت اشعه خورشيد گرم شده اند ، گرم ميشود سپس لايه هاي گرم شده هوا ، گرماي خود را به وسيله جابجايي به لايه هاي ديگر منتقل مي نمايند .
جريان هوا و باد نيز باعث تماس بيشتر توده اي عظيم هوا با سطح زمين شده و بدين طريق باعث گرمي هوا مي شوند . در هنگام شب و در فصل زمستان كه سطح زمين سردتر از هواي بالاي آن است عكس اين عمل صورت مي گيرد و هوا در اثر تماس با سطح زمين گرماي خود را از دست داده و سرد مي شود . بنابراين ميزان تغييرات روزانه و سالانه درجه حرارت هوا به تغييرات درجه حرارت هوا به تغييرات روزانه و سالانه درجه حرارت هوا به تغييرات درجه حرارت سطح مورد تماس آن بستگي دارد .
رطوبت هوا
منظور از رطوبت هوا مقدار آبي است كه به شكل بخار در هوا وجود دارد . هرچه هوا گرمتر باشد بخار آب بيشتري را در خود نگه مي دارد . مثلا” ظرفيت پذيرش بخار آب ، در هوايي كه دماي آن 18 درجه سانتيگراد است سه برابر هوايي است كه دماي آن 2 درجه سانتيگراد است . بنابراين به دليل متفاوت بودن هوا در مناطق مختلف ميزان رطوبت هوا نيز در سطح زمين به يك اندازه نيست .
حداكثر رطوبت هوا در نواحي خط استوا بوده و در جهت حركت به طرف قطبين كاهش مي يابد . رطوبت نسبي هوا ممكن است به ميزان بسيار زيادي حتي در حالي كه فشار بخار ثابت باشد تغيير نمايد . اين تغيير نوسانات روزانه و سالانه درجه حرارت هوا ، تعيين كننده ظرفيت پذيرش بخار آب هوا مي باشد . در روي زمين وقتي جريان هوا و نسيم وجود نداشته باشد فشار بخار در لايه هاي نزديك به زمين رو به افزايش مي گذارد .
ميزان باد
دريافت متفاوت ميزان تابش خورشيد در نقاط مختلف كره زمين باعث مي شود سطح زمين در نقاط مختلف دماهاي گوناگوني داشته باشد . بنابراين در اتمسفر مناطق مختلف نقاط پر فشار و كم فشار بوجود مي آيد و كمربندهاي فشار هوا تشكيل ميشود. مناطق قطبي از مناطق با فشار زياد هستند . در صورتي كه كمربند خط استوا جزو مناطق ثابت با فشار هواي كم مي باشد .
بادهاي مختلفي در فصل هاي گوناگون در سطح كره زمين مي وزند كه هر كدام فشار جداگانه اي دارند . ايران به دليل موقعيت خاص جغرافيايي خود و  قرار گرفتن در يك منطقه كم فشار نسبت به مناطق پر فشار شمال و شمال غرب به طور كلي در زمستان و تابستان در مسير بادهاي عمده قرار دارد . بررسي جهت وزش باد و سرعت آن در محاسبه بارهاي سرمايش و گرمايش ناشي از نفوذ هواي خارج از درز پنجره ها و دربها به داخل ساختمان ، ضرايب مقاومت فيلم هوا در سطح خارجي ديوارها و شيشه ها مهم مي باشد .
انتخاب محل ، موقعيت و جهت واقع شدن دودكش ها ، دريچه هاي ورود هواي تازه و لوله هاي هواكش فاضلاب نيز تابع جهت وزش باد مي باشد .


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


ثبت دیدگاه