مقالات ورد

دانلود مقاله راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC

پروژه راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC * 113 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله ریموت کنترل جرثقیل چهار کاناله

پروژه ریموت کنترل جرثقیل چهار کاناله * 80 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله پست های گازی GIS

پروژه پست های گازی GIS * 136 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع

پروژه تاثیر خازن گذاری درشبکه های توزیع * 95 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله تولید برق از طریق جزر و مد

پروژه تولید برق از طریق جزر و مد * 142 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع

پروژه تحلیل و بررسی و محاسبه عوامل ایجاد کننده تلفات قدرت در شبکه های انتقال و فوق توزیع * 91 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله تجهیزات حفاظتی پست و شبکه های توزیع

پروژه تجهیزات حفاظتی پست و شبکه های توزیع * 105 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

پروژه انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها * 69 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله شبیه سازی قالب گیری فشاری

پروژه شبیه سازی قالب گیری فشاری * 74 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله موتورهای پله ای stepper Motor

پروژه موتورهای پله ای stepper Motor * تعداد صفحات: 46 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *