مقاله برق و الکترونیک ورد

دانلود مقاله شرح دستگاه آنالایزر

پروژه شرح دستگاه آنالایزر * 114 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله مطالعه و شبیه سازی آنتن های تلفن همراه

پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای تلفن همراه * 66 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل

پروژه کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل * 85 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

پروژه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS * 59 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی

پروژه سیستم های کنترل گسترده پست های فشار قوی * 80 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC

پروژه راه‌اندازی موتور BLDC با استفاده از DTC * 113 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله پست های گازی GIS

پروژه پست های گازی GIS * 136 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله تولید برق از طریق جزر و مد

پروژه تولید برق از طریق جزر و مد * 142 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها

پروژه انواع سنسورها و اهمیت کاربرد آنها * 69 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *

دانلود مقاله موتورهای پله ای stepper Motor

پروژه موتورهای پله ای stepper Motor * تعداد صفحات: 46 صفحه * با فرمت ورد تایپ شده و با قابلیت ویرایش کامل *