دانلود پروژه برق درباره حدود مجاز هارمونیک در تجهیزات سیستم قدرت


مقاله ورد در مورد حدود مجاز هارمونیک در تجهیزات سیستم قدرت


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و الکترونیک، با عنوان حدود مجاز هارمونیک در تجهیزات سیستم قدرت نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله حدود مجاز هارمونیک در تجهیزات سیستم قدرت اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: حدود مجاز هارمونیک در تجهیزات سیستم قدرت

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 97 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 121


 عکسی از پروژه :


 

 فهرست مطالب :

مقدمه
حدود مجاز هارمونیک ها
1-    هدف
2-    دامنه کاربرد
3-    اصلاحات و تعاریف
4-    نمادها و یکاها
5-    ویژگی ها
فصل 1- شناخت و بررسی هارمونیک ها (اطلاعاتی)
فصل 2- مقررات برخی از کشورها در رابطه با پذیرش مشترکین برق که تولید هارمونیک می نمایند (اطلاعاتی)
فصل 3- مقررات برخی از کشورها در رابطه با مقدار مجاز هارمونیک ها در شبکه های برق با ولتاژ مختلف (اطلاعاتی)
فصل 4- مقادیر اندازه گیری شده هارمونیک ها در شبکه های برق برخی کشورها
فصل 5- روابط ولتاژ جریان و توان در شرایط هارمونیکی (اطلاعاتی)
منابع و مآخذ


چکیده و مقدمه :

 استاندارد مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق) از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که می بایستی همراه مراجع الزامی آنها مورد استفاده قرار گیرند.
در این استاندارد اصول اساسی موردنیاز جهت اتصال بارهای بزرگ اعوجاجی به شبکه و همچنین میزان مجاز هارمونیک ها در شبکه های قدرت آمده است. به عبارت دیگر هدف اصلی این استاندارد تهیه دستورالعملی جهت اتصال بارها و نیز تعیین مقادیر مجاز هارمونیک ها بوده که بتوان با استفاده از آن با ایجاد بستری مناسب، کیفیت برق کلیه مشترکین را از نظر هارمونیک ها بررسی نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هارمونیک جریان تزریق شده به شبکه ناشی از بارهای غیرخطی و دیگر منابع تولید هارمونیک در بخش های مختلف یک شبکه قدرت می توانند با یکدیگر جمع شوند، لذا تهیه محدوده مقادیر واقعی هارمونیک ولتاژ (سطوح سازگاری هارمونیک ها) در یک شبکه نیز از اهداف این استاندارد خواهد بود. محدوده مجاز بنحوی است که این هارمونیک ها تأثیرات نامطلوبی بر تجهیزات مورد استفاده در شبکه ایجاد ننمایند. چون هارمونیک ولتاژ، ناشی از هارمونیک جریان و امپدانس سیستم در آن فرکانس می باشد لذا محدودیت هایی نیز بر مقدار جریان هارمونیکی اعمال می گردد.
برخی تجهیزات الکتریکی که بخصوص از فن آوری مدرن در ساخت آن ها استفاده شده است باعث اختلال در سیستم قدرت شده و کیفیت برق رسانی را پائین می آورند، بصورتی که باعث تغییر شرایط کار دیگر تجهیزات برقی می گردند. بنابراین ضروری است که شرایط چگونگی اتصال اینگونه تجهیزات که تولید و استفاده از آنها در حال گسترش است تدوین و مشخص گردد تا شبکه الکتریکی بتواند بطور مناسب و مطمئن برای تجهیزاتی که نسبت به اختلالات حساسیت دارند مورد استفاده قرار گیرد.
در مورد پدیده اختلالات یا اثرات هارمونیک ها بایستی بیان نمود که بیشترین تأثیر ناشی از هارمونیک در ولتاژ بوده ولی هارمونیک جریان نیز ممکن است باعث ایجاد اثرات مستقیمی مانند تداخلات تلفنی گردد.
اثر هارمونیک های ولتاژ و جریان را ممکن است در فاصله دوری از منبع تولید هارمونیک نیز مشاهده نمود.
در رابطه با حل مسائل هارمونیکی بایستی مسائل فنی و اقتصادی ناشی از عوامل زیر را درنظر گرفت:
–    شبکه های قدرت بدون استثناء دارای هارمونیک های ولتاژ چه با فرکانس مشخص و یا بصورت طیف پیوسته ای از فرکانس می باشند که فرکانس، دامنه و زاویه فازشان بدون داشتن روند مشخص تغییر می کند.
–    کلیه تجهیزات بایستی تحمل هارمونیک های ولتاژ تا حد مشخص را که بصورت منطقی تعیین می گردند داشته باشند و در این شرایط بتوانند کار معمولی خود را انجام دهند.
–    امکان اتصال تجهیزاتی که تولید هارمونیک می کنند با قبول شرایطی وجود داشته باشد.
البته این شرایط تنها مربوط به استفاده کنندگان از تجهیزات نمی باشد و بایستی سازندگان تجهیزات را نیز دربرگیرد بصورتی که سازنده، تجهیزاتی را که تولید هارمونیک بیش از حد مجاز کرده و باعث اختلال در سیستم می گردند تولید ننماید.
با توجه به شرایط پیچیده بالا، مسئله محدودکردن هارمونیک ها وقتی امکان پذیر است که شرایط و مقررات بسیار ساده و هماهنگی وجود داشته باشد که بتوان به صورت مطلوب از آن استفاده نمود.
برای تعیین حد مصونیت با مقدار مجاز هارمونیک ها در سیستم بایستی احتمالی بودن پدیده های تعریف شده در بالا را مدنظر داشت. در یک دستگاه، حد اختلال و همچنین حد مصونیت نسبت به زمان و نسبت به یکدیگر تغییر می کند و معمولاً شرایط واقعی عملکرد مانند شرایط زمان آزمون نخواهد بود.
حد سازگاری یا مقدار قابل پذیرش هارمونیک ها که بصورت تقریباً قراردادی تعیین می گردد و از آن بمنظور ایجاد امکان کار مشترک تجهیزات تولیدکننده هارمونیک ها با تجهیزات آسیب پذیر در مقابل هارمونیک ها در سیستم استفاده می گردد باید شناخته شود.
منظور از حد قابل پذیرش برای هر هارمونیک مقداری از هارمونیک است که احتمال تولید مقدار بیشتر از آن بسیار کم است و تنها در حدود 5 درصد مواقع احتمال دارد که مقدار هارمونیک تولیدشده بیشتر از مقدار تعیین شده توسط حد قابل پذیرش باشد. در ضمن حد قابل پذیرش بایستی طوری تعیین گردد که قسمت اعظم یا تقریباً کلیه تجهیزات با احتمال زیاد بتوانند آن را تحمل کرده و کار عادی خود را انجام دهند.
براساس حد قابل پذیرش مشخص شده می توان آزمون حد مصونیت را برای تجهیزات مختلف انجام داد. حد مصونیت با درنظر گرفتن ضریب اطمینان لازم تعیین می شود و مقدار آن عموماً بیشتر از حد قابل پذیرش یا در موارد کم اهمیت حداقل معادل حد قابل پذیرش است.
برای تعیین حد مجاز تولید هارمونیک های یک تجهیز بایستی حد قابل پذیرش سیستم و اینکه تجهیزات دیگری هم بصورت همزمان کار می کنند در نظرگرفته شود.


بخشی از این مقاله :

الف- 14-4 در فیدرهای توزیع شرکت های برق
نسبت X/R در فیدرهای توزیع معمولاً کم است. بنابراین در فیدرها مسئله تقویت اعوجاج ناشی از تشدید دارای اهمیت نخواهد بود. بهرحال در زمان کلیدزنی خازن ها، اعوجاج ها می توانند قابل توجه بوده و باعث عملکرد نامطلوب تجهیزات گردند. مهندسین توزیع، بانک های خازنی را در فیدرهای موردنیاز قرار می دهند بدون آن که هیچگونه نگرانی در مورد ایجاد هارمونیک داشته باشند. وقتی که مسئله ای رخ می دهد راه حل معمول، جابجایی محل بانک خازنی و یا تغییر اندازه خازن خواهد بود.
بسیاری از مسائل هارمونیکی مربوط به اضافه کردن بانک خازنی در فیدرها، ناشی از افزایش هارمونیک های مرتبه سوم در مدار نوترال فیدر است. بمنظور تغییر مسیر عبور جریان های هارمونیکی توالی صفر، باید تغییراتی در اتصال نوترال بانک های خازنی با اتصال ستاره ایجاد نمود. بنظور بلوکه کردن جریان، می توان نقطه نوترال را باز نمود.
گاهی اوقات قراردادن راکتور در نقطه نوترال بانک خازنی، بانک را به عامل نوسان کننده تنظیم شده ای برای هارمونیک توالی صفر تبدیل می کند.
بسیاری اوقات، در فیدرهای توزیع مسائل هارمونیکی در هنگام بار کم بوجود می آید. در این حالت ولتاژ افزایش یافته و در نتیجه ترانسفورماتورها تولید هارمونیک بیشتری می کنند. علاوه بر آن چون بار کمی برای میراکردن تشدید وجود دارد، خارج کردن خازن در این مواقع می تواند به حل مسئله کمک کند.
اگر جریان هارمونیکی ناشی از منابع هارمونیکی که بصورت پراکنده در سیستم وجود دارند احتیاج به فیلترکردن داشته باشند، راه حل عمومی استفاده از چند فیلتر روی فیدرها خواهد بود. با اینکار مسیر متوسط جریان های هارمونیکی کوتاه شده و در نتیجه تداخلات رادیویی کاهش و افت ولتاژ هارمونیکی در سیستم کم خواهد شد. در نتیجه اعوجاج ولتاژ بر روی فیدرکاهش می یابد. کم کردن هارمونیک های ولتاژ به کمک فیلتر در فیدرها باعث می شود که اعوجاج ولتاژ در نقاط دیگر نیز در محدوده مناسبی قرار بگیرد. مطالعات هارمونیکی باید برروی هر بانک خازنی بزرگ که در پست های توزیع نصب می شود انجام گیرد زیرا نمی توان برروی میرایی ناشی از تلفات در این نقطه از سیستم تکیه نمود.
الف-14-5 امکانات در فیدرهای توزیع
اولین مرحله، مشخص نمودن امکان تغییر اندازه خازن است. گاهی اوقات همراه با بارها تعداد زیادی خازن وارد شبکه توزیع می شوند بنحویکه نمی توان مقدار ظرفیت خازن را کنترل نمود. به هر حال با خازن های سوئیچ شده و کنترل کننده های ضریب قدرت اتوماتیک می توان روش کنترلی را انتخاب نمود که از ایجاد شرایط نامناسب و بوجود آمدن مشکل جلوگیری کند. از نظر عملی و اقتصادی نصب فیلتر برای مشترکین جذاب تر از نصب فیلتر در سیستم های توزیع است. مشترکین صنعتی باید روش های کاهش هارمونیک با استفاده از اتصالات مختلف در ترانسفورماتورها را نیز بررسی نمایند. استفاده از ترانسفورماتورهای زیگزاگ برای حذف هارمونیک های مرتبه سوم در مدارات سه فاز نیز امکان پذیر است.
مطالعات باید بر روی تمامی خازن های نصب شده در سیستم های صنعتی انجام پذیرد. این سیستم ها عموماً کوچک هستند بنحوی که تلفات خط در آن ها کم و در نتیجه امکان میراسازی در شرایط تشدید بوجود نمی آید. در بعضی کارخانه ها و مراکز صنعتی استثنائاتی وجود دارد زیرا خازن ها نزدیک بارها نصب می شوند و در این حالت مقاومت کافی برای جلوگیری و کاهش تشدید وجود دارد. همچنین، بعضی بارها در میرایی سیستم نقش بسزایی دارند. اگر قرار است برای اولین بار خازن ها نصب گردند، استفاده از خازن ها در نزدیکی موتورها و یا مراکز کنترل موتورها مشکلات ناشی از مسئله تشدید را کاهش خواهد داد. این مورد همچنین دارای این مزیت است که تلفات سیستم را می توان بسادگی با قراردادن خازن در شینه اصلی کاهش داد.
1-15 شناسایی محل منابع هارمونیک ها
در فیدرهای توزیع شعاعی و در کارخانجات صنعتی، تمایل اصلی هارمونیک های تولیدشده، جریان یافتن از محل تولید خود (بارهای هارمونیک زا) به طرف منبع تغذیه سیستم قدرت می باشد. این مسئله در شکل 24 نشان داده شده است. امپدانس سیستم معمولاً کمترین امپدانسی است که جریان های هارمونیکی در مقابل خود می بینند. بنابراین، قسمت اعظم جریان به طرف منبع تغذیه سیستم جاری می شود. از این مطلب می توان بهره جست تا محل منابع تولید هارمونیک را شناسایی نمود.

 


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


ثبت دیدگاه