دانلود پروژه برق ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل


مقاله ورد در مورد ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و الکترونیک، با عنوان ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: ديسپاچينگ DISPATCHING اتاق کنترل

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:55 صفحه (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 66


 

 فهرست مطالب :

خلاصه گزارش
الف- اسكادا
ب – سخت افزارها
ج- نرم افزارها

خلاصه گزارش
الف- اسكادا
ب – سخت افزارها
ج- نرم افزارها
نقاط كنتــرلي :
كليد هاي فشارقوي :
سكسيونرها :
كليــد باسبار:
كليــد راكتــور:
سكسيـــــونرها:
سكسيونر زمين :
سكسيونر هاي باس بار:
آلارمهاي نشان دهنده ايراد در عملكرد رله ديستانس

-وضعيت اول LOCAL
وضعيت دوم REMOTE :
وضعيت سوم SUPERVISORY
ساختار ديسپاچينگ در ايران
– جريان باس سكشن ، باس كوپلر

-وضعيت اول LOCAL
وضعيت دوم REMOTE :
وضعيت سوم SUPERVISORY
ساختار ديسپاچينگ در ايران
– جريان باس سكشن ، باس كوپلر
شرح وظايف ديسپاچينگ ها
1- ديسپاچينگ ملي
شرح وظايف ديسپاچينگ هاي مناطق
كنترل فركانس شبكه
كنترل ولتاژ
مشخصه هاي  ديسپاچينگ هاي  فوق توزيع
ديسپاچينگ فوق توزيع زنجان
اپراتور مركز كنترل :
روش هاي صحيح انجام كار
– خروجيهاي با هماهنگي :
– خروجيهاي طبق برنامه ساليانه:
– خروجيهاي اضطراري :
– برنامه برقدار نمودن و راه اندازي :
– وظايف مسئولان ايستگاه جهت اجراي روش صحيح انجام كار :
– مسئوليت واحدهاي برنامه ريزي و مركز كنترل ديسپاچينگ ها :
– حادثه :
روشهاي صحيح انجام كار در زمان حادثه
حوادث در پستها و خطوط انتقال
خروج خودكار تجهيزات :
– حوادث در نيروگاهها
تحليلي از علتهاي بروز حوادث و روشهاي بهينه انجام كار
پيشنهادات در زمينه به حداقل رساندن ضايعات

 


بخشی از این مقاله :

خلاصه گزارش
با توجه به گسترده شدن مصرف برق و وابستگي شديد صنعت به اين نوع انرژي و يكپارچگي و پيوسته شدن  شبكه هاي انتقال و توزيع برق ، نيازمند آنست كه دائما از طريق مراكزي مديريت شود بنحوي كه هم حوادث و اتفاقات تحت كنترل و نظارت باشد و هم مديريت انرژي انجام گردد، كه اين كار توسط مراكزي  بنام ديسپاچينگ  ( DISPATCHING ) انجام مي پذيرد .

مشخصه هاي  ديسپاچينگ هاي  فوق توزيع

ويژگي ها و نيازمنديهاي خاص شبكه هاي فوق توزيع :
سيستمهاي ديسپاچينگ شبكه برق در سطوح مختلف بهره برداري مي توانند كاربرد خاص خود را داشته باشند اما از نظر كلي اين سيستمها شباهتهاي زيادي با يكديگر دارند .تعدادي از مشخصه هاي برجسته و مورد نياز ديسپاچينگ فوق توزيع بشرح ذيل مي باشد:
– توانائي در مديريت شبكه هاي گسترده و پيچيده برق
– پاسخ زماني بسيار سريع به حوادث
– قابليت اطمينان بسيار بالا
– ضرورت ارتباط بين سطوح مختلف ديسپاچينگ ها
گرچه كليه سيستمهاي ديسپاچينگ برق از نقطه نظرهاي ياد شده مشابه يكديگرند ولي با توجه به اينكه فلسفه بهربرداري در هريك از سطوح سلسله مراتبي شبكه برق با يكديگر متفاوت است لذا ناگزير تفاوتهاي مهمي بين هر از سيستمهاي ديسپاچينگ توليد ،انتقال ،فوق توزيع وتوزيع وجود خواهد داشت پاره اي از اين مشخصه هاي خاص ديسپاچينگ فوق توزيع بشرح ذيل مي باشد:
1-ديسپاچينـــگ فوق توزيع بايستي قابليت كار با سيسـتمهاي مديريت توزيع         ( DMS:DISTRIBUTIO  MANAGEMENT  SYSTEM   )  را داشته باشند


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


دیدگاهتان را بنویسید