دانلود مقاله و پروژه مهندسی برق با فرمت ورد

دانلود پروژه آنالیز حالتهای گذرای موتور القائی در شبكه‌های توزیع


مقاله ورد در مورد آنالیز حالتهای گذرای موتور القائی در شبكه‌های توزیع


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :

 


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و الکترونیک، با عنوان آنالیز حالتهای گذرای موتور القائی در شبكه‌های توزیع ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله آنالیز حالتهای گذرای موتور القائی در شبكه‌های توزیع ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: آنالیز حالتهای گذرای موتور القائی در شبكه‌های توزیع

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:20 صفحه (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه:41


 عکسی از پروژه : 


 

 فهرست مطالب :


چكيده
شرح مقاله
اهداف مقاله
بررسي تحت سيستم ولتاژ متعادل و باس بار بي‌نهايت
بررسي تحت سيستم ولتاژ متعادل و باس بار غير بينهايت واقعي
بررسي تحت ولتاژ نامتعادل و باس بار بي‌نهايت
نتيجه‌گيري
مراجع


بخشی از این مقاله :

شكل 13 منحني‌هاي سرعت، گشتاور، جريانهاي استاتور و روتور، و توان اكتيو موتور hp5/5 را وقتي كه پس از راه‌اندازي با سيستم ولتاژ سه فاز متعادل، در لحظه ms250 = t فاز اول اتصال كوتاه مي‌شود، نشان مي‌دهد. قبل از زمان ms250 = t موتور تقريباً به حالت پايدار رسيده است (مشخصه سرعت). با رخ دادن عيب اتصال كوتاه تكفاز افت لحظه‌اي در سرعت ماشين مشاهده مي‌شود كه ناشي از كاهش لحظه‌اي قدرت ورودي به موتور است. در حوالي زمان ms300 = t دوباره موتور به حالت پايدار مي‌رسد، ولي همچنانكه از منحني‌‌ها مشخص است، هر كدام از متغيرهاي مورد بررسي (منحني‌هاي پنجگانه) در حوالي مقدار متوسط نوسان دارند كه ناشي از كار نامتعادل موتور در اثر تغذيه نامتعادل است. مشخصه گشتاور تغييرات نسبتاً شديد گشتاور حول مقدار متوسط (در اينجا تقريباً صفرـ از تلفات مكانيكي صرفنظر شده و ماشين بي‌بار است ـ) را نشان مي‌دهد. مشخصه جريان نشاندهنده وجود هارمونيكها در جريان ماشين بوده كه مسلماً بر سيستم توزيع انرژي تأثير سوء خواهد گذاشت. مشخصه جريان روتور (پوش جريان) نشاندهنده وجود جريان در روتور ماشين پس از اعمال عيب است كه به خاطر غلبه بر گشتاور چپگردـ كه به صورت بار عمل مي‌كندـ كشيده مي‌شود، ولي قبل از عيب به علت عدم وجود گشتاور چپگرد، جريان روتور در حالت پايدار تقريباً صفر است (ماشين بي‌بار بوده و از تلفات مكانيكي صرفنظر مي‌شود). مشخصه توان اكتيو نيز نشاندهنده تغييرات شديد قدرت وردي ماشين در زير عيب است، كه بصورت تقريباً سينوسي حول مقدار متوسط (در اينجا صفر) تغيير مي‌كند. علت اين نوسانات تقريباً سينوسي جمع شدن ميدانهاي راستگرد و چپگرد در يك موضوع مشخص از دوران روتور (وقتي كه دو ميدان در يك امتدادند) و تفريق شدن آناه در موضع ديگري از حركت روتور (وقتي كه دو ميدان در امتدادهاي مخالفند) مي‌باشد، كه به نوبه خود باعث نوسان گشتاور، قدرت ورودي و سرعت موتور شده و بر روي جريان استاتور هارمونيك اعمال مي‌كند.
شكل 14 منحني‌هاي مذكور را براي حالتي كه پس از راه‌اندازي موتور با سيستم سه فاز متعادل، در لحظه ms250 =t ولتاژ فاز اول به pu1/1، و ولتاژ دوم به pu9/0 رسيده و ولتاژ فاز سوم ثابت است، نشان مي‌دهد. در اين مورد نيز در لحظه اعمال عيب نوساناتي به صورت لحظه‌اي بر روي منحني‌هاي مورد بحث اعمال شده و تقريباً در لحظه ms320 = t موتور دوباره به حالت پايدار مي‌رسد. ولي باز همانگونه كه از منحني‌ها ديده مي‌شود، نامتعادلي شبكه تأثير خود را بر روي مشخصات ماشين (منحني‌هاي مورد بحث) حفظ مي‌كند. همچنانكه از منحني‌هاي گشتارو، جريان و قدرت ديده مي‌شود، نوساناتي در آنها مشاهده مي‌شود كه نتيجه عدم تعادل شبكه است. در اين مورد نيز باز اعمال‌ هارمونيكها به شبكه مشاهده مي‌شود (منحني جريان استاتور).

شكل 15 منحني‌هاي مذكور را براي حالتي كه موتور با سيستم سه فاز نامتعادل راه‌اندازي شده و سپس سيستم متعادل مي‌شود، نشان مي‌دهد. در لحظه راه‌اندازي ولتاژ فاز اول pu1/1، ولتاژ فاز دوم pu9/0، ولتاژ فاز سوم pu5/0 بوده و پس از ms300 عيب مرتفع مي‌شود. مقايسه منحني‌هاي سرعت در اين مورد و دو مورد قبلي نشان مي‌دهد كه هرگاه موتور با سيستم سه فاز نامتعادل راه‌اندازي شود، زمان رسيدن به پايداري طولاني‌تر خواهد بود كه اين به خاطر توليد نوسانات در گشتاور راه‌اندازي (به خاطر وجود ميدان چپگرد) است. وجود نوسانات در گشتاور و توان، عبور جريان بيشتر از روتور (نسبت به حالت تغذيه متعادل) و نيز وجود هارمونيك در جريان استاتور قبل از متعادل شدن شبكه، بوضوح از منحني‌ها ديده مي‌شود.
هرگاه موتور با سيستم سه فاز متعادل راه‌اندازي شده و در لحظه ms250 = t دو فاز اول و دوم همزمان اتصال كوتاه گردد و ولتاژ فاز سوم به pu2/1 برسد، منحني‌هاي گذرا به شكل 16 خواهند بود. همانگونه كه از منحني‌ها مشهود است، در اين مورد نوسانات منحني‌ها در لحظه اعمال عيب شديدتر (نسبت به اتصال كوتاه تكفاز) بوده و زمان پايداري كار موتور نيز طولاني‌تر است و علت اين امر افزايش دامنه ميدان چپگرد مي‌باشد. با اتصال كوتاه دو فاز، ورود انرژي از طريق اين دو فاز به ماشين متوقف مي‌شود و علاوه بر آن مقداري از انرژي موجود (جنبشي)، از طريق اين دو فاز به زمين منتقل مي‌شود و سرعت شديداً افت مي‌كند. دامنه ميدان راستگرد كاهش يافته و برعكس دامنه ميدان چپگرد افزايش مي‌يابد و پايداري موتور به طول مي‌انجامد. در اين مورد خاص نيز دوباره نوسانات گشتاور و قدرت، افزايش دامنه و نوسانات جريان روتور، و هارمونيكهاي جريان استاتور كه شديدتر از حالت قبل است ديده مي‌شود.

4ـ نتيجه‌گيري
از مطالعه حاضر نتايج زير حاصل مي‌شوند:
1ـ افزايش امپدانس باس بار باعث افزايش افت ولتاژ سيستم، طولاني‌تر شدن مدت زمان راه‌اندازي و صعود دامنه جريان راه‌اندازي موتورها خواهد شد.
2ـ افزايش تعداد موتورهايي كه به طور همزمان راه‌اندازي مي‌شوند باعث افت ولتاژ بيشتر، اعمال افت ولتاژ به مدت طولاني‌تر بر سيستم و افزايش مدت راه‌اندازي مي‌شود.
3ـ راه‌اندازي موتورهاي القايي با فاصله زماني بيشتر افت ولتاژ لحظه‌اي سيستم را كاهش داده و در عوض مدت اعمال افت ولتاژ بر سيستم را طولاني‌تر مي‌كند و مدت زمان راه‌اندازي تك تك موتورها را كاهش مي‌دهد.
4ـ هرگاه در لحظه راه‌اندازي موتور از جبران كننده‌ها و مبدل‌هاي الكترونيك قدرت استفاده كرده و ولتاژ سيستم را بطور موقت بالا بريم [8,9] و يا امپدانس باس بار را به نحوي كاهش دهيم، افت ولتاژ سيستم تغذيه موتور (يا موتورها) تقليل يافته و مدت اعمال آن بر سيستم نيز كوتاهتر مي‌شود و سرانجام راه‌اندازي سريعتر موتورها به انجام مي‌رسد.

 


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا