دانلود مقاله و پروژه تاسیسات حرارتی و برودتی با فرمت ورد

دانلود پروژه بهبود رسانایی حرارتی با میله تولید گرما با انتقال و تابش طبیعی


دانلود مقاله ورد در مورد بهبود رسانایی حرارتی با میله تولید گرما با انتقال و تابش طبیعی


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته های مکانیک سیالات، تبدیل انرژی و تاسیسات حرارتی و برودتی ، با عنوان بهبود رسانایی حرارتی با میله تولید گرما با انتقال و تابش طبیعی ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله بهبود رسانایی حرارتی با میله تولید گرما با انتقال و تابش طبیعی ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: بهبود رسانایی حرارتی با میله تولید گرما با انتقال و تابش طبیعی

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 31 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: w2014


 

 فهرست مطالب :

چكيده
مقدمه
فرمول سازي
روند حل مشكل
تأييد و صحت كد
بررسي حساسيت توري (شبكه)
نتايج و بحث
خطوط هم دما و streamline ها
رسانايي – انتقال طبيعي گرما و عوامل تابشي
تعيين عامل رسانايي ـ انتقال طبيعي گرما
تعيين عامل تابش
محاسبه رسانايي گرمايي مؤثر
مطالعات پارامتري
تغيير عدد Rayleigh و عدد Rayleigh بحراني با نسبت pitch به قطر
نسبت تابش به كل اتلاف گرما
نتايج


چکیده و مقدمه :

 چكيده
بررسي و مطالعه ي عددي تابش سطحي و انتقال گرماي طبيعي به طور توأم در يك پوشش افقي شش وجهي حاوي 19 ميله سخت توليد كننده ي گرما به همراه روكش فلزي و آرگون به عنوان گاز پركننده ، انجام شد. انتقال طبيعي گرما در پوشش توسط توليد گرماي حجمي در ميله هاي سخت ، ايجاد مي شود. مشكل توسط استفاده از كد FLUENT CFD حل شده است. رابطه اي براي پيش بيني ماكسيمم دما در دسته ميله براي نسبت هاي متفاوت pitch ـ به ـ قطر و نسبت هاي توليد گرما ، به دست آمد. رسانايي گرمايي مؤثر وابسته به نسبت توليد گرما ، ماكسيمم دما و دماي پوشش مي باشد. نتايج براي دماي ماكسيمم بدون بعد ، عدد Rayleigh و تناسب و نسبت تابش با تغييرات انتشار ، توان كل ، و نسبت pitch به قطر ، ارائه شده اند. دو شبيه سازي سيستم بزرگتر كه متشكل از يك دسته ميله مي باشد ، رسانايي گرمايي مؤثر ، را آسانتر مي كند. مطالعات پارامتري نشان داد كه نسبت و سهم تابش ، براي گستره هاي پارامتري انتخاب شده ، %65-38 كل توليد گرما مي باشد. داده ها و اطلاعات در مورد عدد Rayleigh كه در مقادير بالاتر از آن ، انتقال طبيعي گرما اثر گذار مي شود ، نيز داده شده است.
1- مقدمه
انتقال گرما در مجموعه ميله افقي پوشش داده شده ، در گذشته به علت كاربردهاي تكنولوژيكي در زمينه هايي مانند بشكه هاي سوخت هسته اي spent رها شده ، سيستم هاي ذخيره گرمايي ، سرد نمودن اجزاي الكترونيك و كابل هاي انتقال الكتريسيته زيرزميني ، به طور گسترده بررسي شده اند. براي مثال بشكه هاي سوخت هسته اي spent متشكل از يك يا چند قوطي مدور ، مربع يا شش ضلعي ، حاوي مجموعه هايي از ميله هاي سوختي مي باشند. در چنين سيستم هايي ، تابش و انتقال طبيعي گرما اغلب حالت هاي ترجيحي انتشار گرما هستند ؛ زيرا آنها انفعالي ، ارزان ، قابل اعتماد و روش هاي انتقال گرماي فاقد صدا مي باشند. انتقال گرماي توأم به تجمع دو يا چند فرايند انتقال نظير رسانايي در جسم سخت ، انتقال گرما در مايع اطراف جسم و تابش ميان سطوح ژئومتري اشاره دارد. در پيشينه ، مطالعاتي در مورد انتقال طبيعي گرما روي چارچوب هاي حاوي هم مجموعه هاي تنها و هم چندگانه گزارش شده است.

انتقال تابشي گرما نيز به هنگام بررسي تفاوت هاي دمايي زياد ميان ميله هاي موازي ، مهم مي باشد. (1963) Klepper از الگوريتم رديابي اشعه Monte Carlo براي يافتن فاكتورهاي تبادل ساطع در يك صف ميله ها استفاده كرد. (1976) Cox انتقال تابشي گرما را در ميله هاي موازي به طور تئوري و عملي (تجربي) بررسي كرده و روابطي را براي عوامل ساختاري ميان ميله ها به دست آورد. (1978) Reilly تأثير تابش گرمايي را روي انتشار دما در ميله هاي سوختي بررسي نمود.
Keyhani كيهاني و همكارانشArya & Keyhani1990) ، Keyhani & Luo 1995 ، Keyhani & Dalton 1996 ( انتقال گرماي طبيعي را در دسته هاي ميله اي افقي واقع در چارچوب با اندازه هاي صف 3×3 ، 5×5 ، 7×7 و 9×9 به همراه يك نسبت pitch به قطر 35/1 بررسي كردند. آنها يك رابطه عمومي براي هر صف را براي سه رژيم به نام رسانايي ، انتقال و انتقال گرما (برق) ارائه دادند.
نتايج تجربي بعدا با نتايج عددي انتشار فلاكس جريان گرمايي ثابت ميله ها مقايسه شدند. پس از آن تأثير پره هاي داخلي نيز روي انتقال گرما در يك مدل مقياس بندي شده از بشكه ذخيره ، بررسي شد.
Canaan و همكارانش (Canaan & Klein 1996 , 1998 , Triplett 2000) مطالعات تجربي و عددي را در مورد انتقال گرماي طبيعي در يك دسته ميله مربعي شكل به اندازه 8×8 با نسبت pitch به قطر 33/1 گزارش نمودند. آنها به اين نتيجه رسيدند كه انتقال (عبور) به جريان متلاطم در عدد Rayleigh 〖10〗^7 بر اساس تفاوت ميان دماي ماكسيمم و دماي چارچوب روي مي دهد و روابطي را براي پيش بيني عدد Nusselt براساس دماي ماكسيمم ، به دست آوردند. Wooten & Epstein در سال 1963 رابطه ي ساده اي را براي پيش بيني دماي ماكسيمم از مطالعات تجربي و تئوري ، ارائه دادند. شبيه سازي هاي دو بعدي انتقال گرماي طبيعي و انتقال گرماي تابشي براي مجموعه سوختي هسته اي راكتور آبي با فشار هوا 14×14 درون يك مجراي سبدي شكل مربع ، با استفاده از يك بسته CFD تجاري توسط Gomez & Greiner 2006 انجام گرفتند.
مطالعات و بررسي هاي عددي در قسمت پيشينه اكثرا از شرايط كرانه (مرز) جريان گرما روي سطح ميله استفاده مي كنند. اما محاسبه ي نسبت دماي درون ميله هاي جسم سخت (جامد) نيز مطلوب است. هم چنين نياز به مطالعاتي مي باشد كه تمامي سه حالت انتقال گرما را براي گستره ي وسيعي از نسبت هاي p⁄d در نظر بگيريد. كار كنوني يك بررسي عددي انتقال گرماي طبيعي ، رسانايي و تابش گرما در مجموعه ميله ي افقي در چارچوب مي باشد. ژئومتري متشكل از 19 ميله ي توليد گرماي جسم سخت داخل يا خارج پوشش شش ضلعي مي باشد. سطح خارجي پوشش شش ضلعي ، هم دما فرض مي شود. گرماي توليد شده در ميله ها توسط شرايط مركب رسانايي ، انتقال طبيعي گرما و تابش به ديواره اي خارجي منتقل مي شود. اين منجر به يك مشكل توأم با اتصال ميان رسانايي در نواحي جامد (سخت) ، انتقال طبيعي گرما و تابش سطحي مي شود. بنابراين بررسي به طور موردي از فرايندهاي انتقال متصل در مجموعه انجام مي گيرد. به موضوعاتي نظير حالت هاي تركيبي انتقال گرما براي گستره ي وسيعي از نسبت هاي p⁄d ، توصيف روش هاي جريان كه در آن عدد Rayleigh بيشتر از مقدار بحراني مي باشد ، سهم تابش به انتقال دماي كل براي مقادير مختلف قابليت انتشار ، تأثير تابش روي دماي ماكسيمم و روابط براي رسانايي گرمايي هم ارز مجموعه ميله ، توجه بيشتري شده است.

 


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (تایپ شده و با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا