دانلود مقاله مطالعه موردی انواع پارامترهای خطوط انتقال

ریال530.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “مطالعه موردی انواع پارامترهای خطوط انتقال” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

بخشی از متن مقاله
چکیده
در این مطالعه، ما چهار پارامتر اصلی خط انتقال را مورد بحث قرار می دهیم: مقاومت سری، سلف سری. خازن شنت و رسانایی شنت. ما همچنین میدان های الکتریکی و مغناطیسی خط انتقال را بررس ی می کن یم. مقاومت سری مسئول تلفات خط اهم ی RÞ 2ðI است. امپدانس سری، از جمله مقاومت و راکتانس القایی، باعث افت ولتاژ سری در طول خط می شود. خازن شنت باعث ایجاد جریان های شارژ خط م ی شود. رسانایی شنت 2V را محاسبه می کند . تلفات خط G به دل یل جریان های نشتی ب ین هادی ها یا بین هادی ها و زم ین. هدایت شنت خطوط هوایی معمولً نادیده گرفته م ی شود. اگرچه ایده های ارائه شده در این پژوهش را می توان برای انتقال و توزی ع زیرزمینی به کار برد، تمرکز اصلی در اینجا بر روی خطوط هوایی است. انتقال زیرزمین ی در ایالت متحده در حال حاضر کمتر از ٪1 از کل انتقال را تشکیل می دهد و بیشتر در شهرهای بزرگ یا زیر 159 آبراه یافت می شود. با این حال، کاربرد زیاد ی برا ی کابل زیرزمی نی در س یستم های توزی ع وجود دارد. مطالعه موردی مقاله انتقال در اینجا ارائه شده است. این مقاله فن آوری های هادی انتقال شامل هادی های معمول ی، هاد ی های دمای بال و فناوری های هاد ی نوظهور را پوشش می دهد. هاد ی ها ی معمولی شامل فولد هاد ی آلومینی ومی تقویت شده )ACSR)، هادی همگن تمام آلیاژ آلومینی وم )AAAC)، آلیاژ هادی آلومینیومی تقویت شده )ACAR )و غیره است. درجه حرارت بال هاد ی ها بر پایه آلیاژهای آلومینیوم- زیرکونیوم ساخته شده اند که در برابر اثرات بازپخت دماهای بال مقاومت می کنند. طرح های هاد ی نوظهور از فناوری مواد کامپوزیت استفاده م ی کنند. به عالوه روری بر مقاله دومی تحت عنوان روند عایق های خطوط انتقال و توزیع را برای برخی شرکت های برق توضیح دادیم ]12[. فن آوری های عایق شامل چین ی ، ش یشه سخت شده و پلیمر )همچنین به عنوان کامپوزی ت یا غیر سرامیک شناخته می شود(. هر سه فناور ی به طور گسترده استفاده م ی شود. روندهای فعل ی به نفع عای ق های پلیمر ی برا ی توزی ع )کمتر از 69 کیلو ولت( هستند، از انجایی که آنها سبک وزن اند ، حمل و نقل آسان و مقرون به صرفه هستند. استفاده گسترده از پرسلن برا ی خطوط انتقال برق فله ای باقی می ماند، اما نگرانی های مربوط به تعمیر و نگهداری 3 مرتبط با مد یریت و بازرس ی عایقهای چینی قد یمی، برخی شرکتها را به زیر سوال بردن استفاده از آن ها سوق می دهد . مالحظات هزینه، چرخه عمر و سهولت بازرس ی برا ی عایق های ش یشه ا ی سخت شده، برخی از ابزارها را به سمت فناوری ش یشه هدای ت می کند.

هادی های معمولی

واقعیت این است که “ماده شگفت انگ یز” واحد ی وجود ندارد. به این ترتیب، اکثریت قریب به اتفاق هاد ی ها ی خطوط هوایی ناهمگن هستند )از بیش از یک ماده تشکیل شده اند(. به طور معمول، این شامل یک ماده هسته با استحکام بال است که توسط یک ماده با رسانایی بال احاطه شده است. رایج ترین نوع هادی هادی آلومین یومی تقویت شده از فولد رسانا )ACSR )است که بیش از 80 سال مورد استفاده قرار گرفته است. با تغییر سطح مقطع نسبی فولد و آلومینی وم، هاد ی را می توان به ق یمت رسانایی قو ی تر کرد )مثالً برای مناطقی با بار یخ بال(، یا می توان آن را به هزینه استحکام در جایی که رسانا می کند ب یشتر کرد. لزم نیست.

اخیراً، در 15 تا 20 سال گذشته، هادی همگن آلیاژ آلومینیوم (AAAC) بسیار محبوب شده است، به ویژه برای شبکه ملی در بریتانیا که در حال حاضر نوع هادی استاندارد مورد استفاده برای خطوط جدید و نوسازی شده است. هادی های ساخته شده از این آلیاژ (آلیاژ آلومینیوم-منیزیم-سیلیکون قابل عملیات حرارتی) برای همان قطر یک ACSR قوی تر، سبک تر و رساناتر هستند، اگرچه کمی گران تر هستند و ضریب انبساط بالاتری دارند. با این حال، نسبت استحکام به وزن بالای آنها به آنها اجازه می دهد تا به افت اولیه بسیار کمتری متصل شوند، که اجازه می دهد دمای عملیاتی بالاتری داشته باشد. سطوح کشش حاصل نسبتاً زیاد است، که می تواند منجر به افزایش ارتعاش و خستگی زودرس هادی ها شود. در انگلستان، با زمین های مساعد، شرایط باد و میراگرها، این تنش ها وجود دارد قابل قبول است و به شبکه ملی اجازه داده است تا ظرفیت برخی از خطوط را تا 50 درصد افزایش دهد.

 

فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
اهداف تحقیق
فناوریهای هادی نوظهور
زیرساختهای انتقال ولتاژ بال
انواع عایق
زنجیره تامین
مالحظات طراحی خط انتقال
هادیها
عایقها
سازه های پشتیبانی
سیمهای محافظ
فاکتورهای الکتریکی
نتیجه گیری
منابع

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله مطالعه موردی انواع پارامترهای خطوط انتقال
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 23 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
موضوعات خطوط انتقال برق
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2113
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا