دانلود مقاله ادغام روش مسیریابی در شبکه های بی سیم موقت

ریال570.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “ادغام روش مسیریابی در شبکه های بی سیم موقت” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله ادغام روش مسیریابی در شبکه های بی سیم موقت
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 27 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله کامپیوتر – فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله شبکه های کامپیوتری
موضوعات مسیریابی – شبکه های بی سیم
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w2075
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
چکيده
مقدمه
پروتکل مسير يابي تبديل نوع چندگانه براساس تقاضا (ODMRP)
مسير يابي بردار فاصله بنا به تقاضاي ويژه (Aodv)
هر مسير يابي راه بدون حلقه ها (APRL)
اجرا
روش مرکب
چطور يک تعويض صورت مي گيرد
استفاده مجدد از ورودي هاي جدول مسير يابي قبلي
ساختارهاي داده هاي اصلي
آزمایشات
شبکه خطی و شبکه مربعی
محیط
نتایج شبیه سازی
تأخیر تعویض
نسبت بسته کنترل
بحث
تعویض ، بسته های کنترل زیادی را موجب نمی شود
روش بی نظیر
خلاصه
کارهای بعدی
منابع

 

بخشی از متن مقاله
 چکيده
براي ايجاد شبکه هاي ويژه بي سيم منطبق با تغيير پذيري متفاوت و طرح هاي ترافيک ، اين مقاله شيوه اي را براي تعويض از يک پروتکل به پروتکل ديگر به صورت پويا پيشنهاد مي دهد ، در حاليکه مسير يابي ادامه مي يابد . با درج لايه نازک جديد ، قادر شديم هر گره را در شبکه ويژه بي سيم درباره تعويض پروتکل از يکديگر مطلع کنيم . براي اطمينان از اينکه مسير يابي به خوبي کار مي کند بعد از اينکه پروتکل تعويض شد، به ساختارهاي داده هاي پروتکل مسير يابي مقصد ، مقدار اوليه داديم و اطلاعات قبلي مسي يابي براي ساختن جدول جديد مسي يابي دوباره استفاده کرديم . همچنين شيوه خود را تحت توپولوژي هاي متفاوت شبکه و الگوهاي ترافيک را در شبکه هاي ايستا براي يادگيري امتحان کرديم چه در حالي که تعويض سريع بوده و چه در موقعي که تعويض متحمل خسارت بسيار زيادي شده باشد . پي برديم تأخير تعويض با طبيعت پروتکل مقصد و توپولوژي شبکه مرتبط است . همچنين پي برديم که نسبت بسته کنترلي بعد از تعويض نزديک به اجراي کنترل بدون تعويض است که نشانگر اين است که روشمان خسارت زيادي را براي تعويض متحمل نمي شود .

 

مقدمه
شبکه ويژه موبايل (MANET) مجموعه اي از کامپيوترهاي متحرک متصل از طريق سينک هاي بي سيم است . با همکاري بسته هاي مسير يابي در ميان گره ها ، اين گره ها مي توانند بدون هر ساختاري ، بايکديگر ارتباط داشته باشند. بنابراين شبکه هاي ويژه اغلب براي استفاده در موقعيتهاي اظطراري از قبيل محيطهاي حادثه و کشمکشهاي نظامي پيشنهاد مي شود . مهم است که شبکه هاي ويژه بايد به تغييرات توپولوژيکي شبکه و تقاضاهاي ترافيک به صورت به يک روش مناسب واکنش دهند و پهناس باند دروني  محدوديت هاي انرژي را رعايت کنند (24) . چنيني پروژه ، عملکرد الگوريتم هاي مختلف مسير يابي ويژه را مقايسه مي کند (20) ، (10) ، (5) ، (17) . همه آنها پي بردند که هر الگوريتم مسير يابي مي تواند در شرايط مشخص بسته به حجم کار زمينه ، ويژگيهاي شبکه يا الگوي تغيير پذيري گره ، کارايي بيشتري نسبت به بقيه داشته باشند .

گري و همکاران (10) چهار الگوريتم مختلف مسير يابي را مقايسه کردند aodv  (20) ، odmrp (16) ، aprl (15) و stara (11) ، (12) . مولفان از هر دو شبيه سازي و آزمايشات واقعي صفحه آزمايش استفاده کردند و پي بردند که تحت شرايط مختلف شبکه بي سيم ، عملکرد وابسته ، يکسان نبود . براي مثال نسبت تحويل پيغام ODMRP بهتر از نسبت در بيرون است در حاليکه AODV نسبت بالائي در تحويل پيغام در درون دارد (10) بروج و همکاران (5) DSDV  ، TORA ،  DSR و AODV  را مقايسه کردند فهميدند که خسارت مسير يابي DSDV  تقريبا با توجه به ميزان تغيير پذيري ثابت بود ، در حاليکه خسارت مسير يابي TORA  ، DSR  و AODV  کاهش مي يابد همانظور که ميزان تغيير پذيري کاهش مي بايد . لي و همکاران (17) ، ODMRP  ، AMROUT (4) ، CAMP  (8) ، AMRIS (29) و طغيان را مقايسه کردند ، به اين نتيجه رسيد ند که در يک سناريوي موبايل ، پروتکلهاي چند مسيري (ODMRP) کارائي بيشتري نسبت به پروتکلهاي درختي ( AODV) داشته باشند اما اشاره کردند که ODMRP  روندي از افزايش سريع خسارت را با افزايش تعداد ارسال کننده ها نشان مي دهد . ناندا ( 20) ، LAR  ، MLAR  ،  AODV  و  AOMDV  را در شبيه سازي وسع در الگوهاي تغيير پذيري در 2O  و 3O  مقايسه کرد و مزاياي متمايزي را براي يک پروتکل بيش از ديگيري در ترافيک متفاوت مربوط و شرايط تغيير پذيري به دست آورد .

پروتکلهاي مسير يابي شبکه ويژه بي سيم معمولاً به دو گروه تقسيم مي شوند : مسير يابي کنش گرا ( جدول انجام شده ) و واکنشگر ( بنا به تقاضا ) ( 26) پروتکلهاي مسير يابي کنش گرا مسير ها را در حالت پيشرفته محاسبه مي کنند ، در حاليکه پروتکلهاي مسير يابي واکنش گرا مسير ها را تنها موقع لزوم محاسبه مي کنند . هر دو آنها مزايا و مضراتي دارند . بنابراين پروتکلهاي مسير يابي هيبريد هر دو مد مسير يابي کنش گرا و واکنش گرا پيشنهاد شده اند ( 13) ، (21 ) ، ( 23) . پروتکلهاي مسير يابي منطقه ( ZRP ) ( 13) شبکه را به مناطقي در اندازه هاي متغيير تقسيم مي کند .  مسير يابي درون منطقه از الگوريتمهاي کنش گرا استفاده مي کند و مسير يابي بين مناطق از الگوريتم هاي واکنش گر استفاده مي کند . الگوريتم هاي مسير ابي هيبر يد ديگري وجود دارد که الگوريتم هاي مسير يابي کنش گرا  و واکنش گر را از قبيل harp  ( 21) و SHARP  (23)  ترکيب مي کند . براي کاهش خسارت اين روشهاي هيبريد نزديک گره ها ، دسته بندي شده و الگوريتمهاي مسير يابي کنش گرا را درون گروه ها استفاده مي کنند و الگوريتم هاي مسير يابي واکنش گر را بين گروه ها استفاده مي کنند . چن و همکاران (6) مسي يابي تطابقي را با ساتفاده از کلاستد پيشنهاد دادند که توان عملياتي را تا حد %80 بهبود مي داد

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا