دانلود مقاله بررسی اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت

ریال960.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “بررسی اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله بررسی اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 105 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت
موضوعات برقگیر – حفاظت الکتریکی
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w204
حجم فایل 2Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود
فایل پاورپوینت این مقاله برای مشاهده فایل پاورپوینت این مقاله برای ارائه سمینار اینجا کلیک نمایید

 

فهرست مطالب مقاله
فصل اول: مقدمه
1-1- كليات
1-2- هدففصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
2-1- مقدمه
2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه
2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه
2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه
2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)
2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليدزني
2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني
2-2-2-2-1- اضافهولتاژهاي ناشي از كليدزني جريانهاي سلفي و خازني
2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار
2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت

2-2-3-1- مقدمه
2-2-3-2- خطاهاي زمين
2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار
2-2-3-4- اثر فرانتي
2-2-3-5- تشديد در شبكه
2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها
3-1- مقدمه
3-2- برقگيرهاي اكسيد روي
3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي
3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها
3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي
3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي
3-2-4-1- ولتاژ نامي
3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهرهبرداري

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم
3-3-4-4- فركانس نامي
3-2-4-5- ولتاژ تخليه
3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير
3-2-4-7- نسبت حفاظتي
3-2-4-8- حاشيه حفاظتي
3-2-4-9- جريان مبناي برقگير
3-2-4-10- ولتاژ مرجع
3-2-4-11- جريان دائم برقگير
3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير
3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي
3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير
3-2-5- انتخاب برقگيرها
3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير

فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
4-1- مقدمه
4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير
4-3- پايين بودن كيفيت قرصهاي وريستور
4-4- پيرشدن قرصهاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان
4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرصهاي اكسيد روي
4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها
4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه
4-7-1- پايينبودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقههاي موجود در محل
4-7-2- پايينبودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV
4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهرهبرداري از برقگير
4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير
4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير
4-8-3- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير

فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام
5-1- مقدمه
5-2- شناسايي پديده فرورزونانس
5-3- فرورزونانس
5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي
5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني
5-4- طبقهبندي مدلهاي فرورزونانس
5-4-1- مدل پايه
5-4-2- مدل زير هارمونيك
5-4-3- مدل شبه پريوديك
5-4-4- مدل آشوب گونه
5-5- شناسايي فرورزونانس
5-6- جمعآوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيهسازي و بررسي حادثه پست فيروزبهرام
5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام
5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرمافزار emtp
5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
5-7-1-3- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام
فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات
6-1- نتيجه گيري و پيشنهادات
ضمائم
منابع و مراجع

 

بخشی از متن مقاله
فصل ششم
نتيجه‌گيري و پيشنهادات
با توجه به مطالبي كه در فصل 5 مورد بررسي قرار گرفت، احتمال وقوع پديده فرورزونانس در حوادث پست فيروزبهرام كاملاً مشخص مي‌باشد. اما به منظور جلوگيري از بروز اين پديده مخرب مي‌بايستي توپولوژي مدار فرورزونانسي تغيير نمايد. به عبارتي با تغيير ساختار مدار مي‌توان شرايط لازم جهت وقوع فرورزونانس را كاهش و يا بطور كامل از بين برد. لذا راههايي كه بدين منظور به نظر مي‌رسد را مي‌توان به شرح زير بيان نمود:
1- ترانسپوز كردن مدار تغذيه ترانس به منظور تغيير توپولوژي مدار فرورزونانسي
2- تعويض كليد خط رودشور – فيروزبهرام در پست رودشور
3- نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ بر روي خط و در پست فيروز بهرام
4- استفاده از مقاومت نوترال و يا تغيير مقدار مقاومت
5- نصب كليد بر روي خط رودشور – فيروز بهرام در پست فيروز بهرام
در مورد ترانسپوز كردن خط، اين روش با استفاده از نرم‌افزار مورد آزمايش قرار گرفت كه نوسانات فرورزونانسي بطور كامل حذب نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً حذف نگرديد كه بدين ترتيب اين روش براي مقابله با اين پديده در مدار مورد بحث كاملاً موثر نمي‌باشد. اما احتمال دارد اين روش براي مدارات با ساختار ديگر پاسخگو باشد.
در مورد تعويض كليد نيز به دليل آنكه مدار مستعد فرورزونانس مي‌باشد كار اساسي نبوده و با خارج شدن بريكرها از كورس امكان وقوع اين پديده وجود دارد. البته استفاده از كليدهاي با مقاومت وصل تا حد زيادي مي‌تواند موثر واقع گردد.
نصب راكتورها و مقاومت‌هاي دمپينگ و نيز مقاومت نوترال هم داراي مشكلات خاص بوده و اين روش در اولويت قرار نمي‌گيرد.
اما شايد بهترين روش جهت جلوگيري از بروز مجدد فرورزونانس در پست فيروزبهرام نصب كليد در پست مذكور مي‌باشد. زيرا مطابق مانور معمول، برقدار كردن ترانس از طريق بستن كليد در پست رودشور انجام مي‌گيرد كه در شرايط فعلي خط و ترانس با هم برقدار مي‌گردند. حال با اضافه كردن كليد 400 كيلو ولت قبل از ترانس در پست فيروزبهرام مانور برقدار كردن كردن بدين صورت خواهد بود كه ابتدا كليد 9202 وصل مي‌گردد و سپس كليد 400 كيلو ولت پست فيروز بهرام. بدين ترتيب در صورت بروز نامتعادلي بر روي كليد 9202 شرايط بروز فرورزونانس ايجاد نخواهد شد زيرا ترانس به همراه خط برقدار نمي‌گردد. بنابراين با نصب اين كليد مي‌توان كاملاً مطمئن بود كه از تكرار اين پديده در پست مذكور جلوگيري به عمل مي‌آيد.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا