دانلود مقاله تشخیص میزان تولید ناخالص و تولید قابل برداشت خالص جنگل ها

ریال300.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “تشخیص میزان تولید ناخالص و تولید قابل برداشت خالص جنگل ها” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله تشخیص میزان تولید ناخالص و تولید قابل برداشت خالص جنگل ها
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 9 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله محیط زیست – منابع طبیعی – زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم و مهندسی جنگل
موضوعات
منبع و رفرنس ندارد
کد محصول w2013
حجم فایل 1Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
چکیده
مقدمه
روش
جمع اوری داده ها
انالیز داده ها
نتایج و بحث
مقایسه با مدل میامی
کاربرد های نمونه
نتیجه گیری

 

بخشی از متن مقاله

چکیده
داده های منتشر شده برای ایجاد معادلاتی که بتوانند میزان تولید نا خالص و تولید قابل برداشت خالص جنگل ها را پیش بینی کنند. انالیز شدند این معادلات را می توان عرض جغرافیایی 31 و 56 درجه ششمالی و جنوبی و نیز شاخص های زنده و غیر زنده ی سایت را می توان به عنوان متغیر های مستقل استفاده کرد .بیوماس جنگلی و سن اهمیت زیادی دارند در حالی که شرایط اقلیمی نقش معنی داری را ایفا می کند.معادلات می توانند پیش بینی های دقیقی از تولید جنگل نسبت به مدل میامی در اختیار بگذارد که تنها بر اساس شرایط اقلیمی است.یک سری مثال ها اشاره شده است که به بررسی اثرات سن جنگل و بیوماس بر روی نسبت تولید به بیوماس و اثرات اقلیم بر روی تثبیت انرژی و کارایی ذخیره ی جنگل ها می پردازد.
مقدمه
هدف اصلی تحقیقات اکولوژیکی توجیه و پیش بینی توزیع و فراوانی گیاهان و جانوران در طبیعت است. اهمیت مدل ها برای تئوری هایی که بخش های مختلف اکوسیستم را پیش بینی می کنند بسیار برای رسیدن به این هدف مهم است اگر چه داده های تولید به فراوانی منتشر شده اند( ) تنها در برخی از داده به بررسی مدل هایی از این داده ها پرداخته اند ( ) این بسیار برای منابع با اهمیت اقتصادی زیاد نظیر جنگل ها اهمیت دارد تعداد معدودی از مدل ها تولید شدند( ) این مدل ها همه ی جوامع گیاهی ساخته شده اند و احتمالا استفاده ی کمی برای پیش بینی کم جنگل ها دارد. بسیاری از مدل های پایه ویژه برای محاسبه و پیش بینی رشد تک تک درختان وجود دارند. با این حال چنین مدل هایی فاقد عمومیت هستند(کورپر و ریچاردسون 1980).
پیش بینی های تولید جنگل بسیار سخت است زیرا بسیاری از عوامل بر میزان تولید جنگل تاثیر می گذارند اکولوژیست های پی بردند که بیشتر متغیر های غیر زنده ،دما،بارش،شدت تابش،تبخیر و تعرق، طول فصل رشد و موجود بودن عناصر مغذی هستند. فاکتور های زنده نظیر بیوماس سر پا،سن پایه ،تراکم درخت،فاکتور پایه ویژه ای
هستند که تولید را تنطیم می کنند.ترکیب تاکسونومیکی جنگل ها بر تولید نیز تاثیر می گذارد ( ) . گفته می شود که نهالستان ها تولید بیشتری از جنگل های طبیعی دارند( ) این متغیر ها می توانند به روش مختلف ترکیب شوند بنابراین جای تعجب نیست که یک سری مدل های عمومی تولید جنگل ایجاد شده باشند( ).
هدف این مطالعه استفاده از انالیز های اماری برای خلاصه سازی روند کلی داده های تولید خالص جنگل و ایجاد مدل های کلی برای پیش بینی تولید خالص جنگل ها از داده های جمع اوری شده است بنابراین ما این مدل ها را با توجه به مدل میامی تست می کنیم که تولید پوشش گیاهی خشکی را به صورت یک تابع مثبت دو متغیره از درجه حرارت متوسط و بارش سالانه ی کل پیش بینی می کند معدلات جدید برای برری الگو های جدید جهانی کلی در نسبت تولید به بیوماس و کارایی تثبیت انرژی خورشید استفاده می شود.
روش
جمع اوری داده ها
انالیز رگرسیون داده های متشیر شده برای ایجاد معدلاتی برای پیش بینی سرعت معادلات خالص جنگل استفاده شد داده ها ان قدر زیادند که در بحث این مقاله نمی گنجند با این حال منابع اصلی با ستاره در بخش رفرنس نشان داده شده اند. فهرست کامل داده ها در دیتا بیس منتشر نشده ی سیستی شورای پزوهش مل یکانادا اوتاوا اونتوکیا استو ی کاندا وجود دارد. داده های معرف اندازه گیری ها به روش های مختلف در طیف وسیعی از جنگل های مختلف در بسیاری از مناطق جهان بین عرض جغرافیایی 31 و 65 درجه شمالی و جنوبی ایجاد شدند اندازه گیری های تولید( ) شامل افزایش بیوماس سالانه ی خالص هوایی و افزایش بیوماس هوایی قابل برداشت خالص می باشد. افزایش بیماس سالانه هوایی خالص همان افزایش بیوماس سالانه ی خالص از جمله شاخه ها ساقه برگ و بذر های گیاه با ساقه های بزر گتر از 2 سانتی متر تولید قابل برداشت سالانه ی خالص همه ی بخش های هوایی به جز برگ ها و بذر هاست.

شاخص های شرایط زنده و غیر زنده از منابع گرد اوری شدند. متغیر هایی که امروزه به اندازه ی کافی در انالیز ها دیده می شوند شامل موارد ذیل هستند:بیوماس هوایی( )از جغرافیایی، دمای متوسط سالانه،بارش سالانه ی متوسط ،سن متوسط پایه،قطر متوسط درخت د رارتفاع سینه تراکم متوسط ساقه و سطح یقه ی متوسط . بیوماس هوایی شامل همه ی بخش ها به جز ریشه هاست. قطر متوسط یا ارتفاع در قطر سینه با قطر متوسط ساقه در فاصله ی 4.5 فوتی 1.3 متر از زمین است. تراکم متوسط درخت میانگین تعداد ساقه ها در هکتار است. سطح یقه سطح مقطع عرضی ساقه در ارتفاع سینه است.
3 متغیر طبقه بندی که توصیف کننده ی رشد طبیعی و یا رشد نهال هستند و نیز این که ایا پایه برگ ریز است یا همیشه سبز جمع اوری شدند. متغیر مقدار 1 را در صورتی که پایه نهالستانی باشد اتخاذ می کند. متغیر و دو نمونه از متغیر های ظاهری 3 سطحی هستند طوری که اثر ترکیب جنگل را می توان بدون رتبه بندی اثرات طبقه بندی کرد. پایه های همیشه سبز مقادیر و هستند و پایه های خزان کننده مقادیر هستند و پایه های ترکیبی به صورت در نظر گرفته می شوند.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا