دانلود مقاله انتقال توان راکتیو

ریال960.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “انتقال توان راکتیو” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله انتقال توان راکتیو
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 110 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
موضوعات توان راکتیو
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w113
حجم فایل 2Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
پیشگفتار
فصل اول
تئوری جبران بار
ضرورت جبران سازی
جبران کننده ایده آل
بایاس کردن توان راکتیو
جبران کننده بار بصورت رگولاتور ولتاژ
فصل دوم
تئوری کنترل توان راکتیو در سیستمهای انتقالدر حالت ماندگار
نیازمندیهای اساسی در انتقال
خطوط انتقال جبران نشده
خطوط انتقال جبران نشده در حالت بارداری
نیازمندی توان راکتیو
خطوط انتقال جبران شده
جبران کننده های اکتیو وپاسیو
کنترل ولتاژ بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی
جبران سری
اهداف کلی ومحدودیت های عملی
مثال
فصل سوم
جبران توان راکتیو ورفتار دینامیکی سیستمهای انتقال
ضرورت جبران
چهار پریود زمانی
جبران سازی دینامیک سیستم
جبران موازی پاسیو
پریود اولین نوسان
جبران کننده های استاتیک
ممانعت از ناپایداری ولتاژبا استفاده از جبران استاتیک
فصل چهارم
خازنهای سری
مقدمه
طراحی تجهیزات واحدهای خازن
آرایش فیزیکی
وسایل حفاظتی
روشهای وارد کردن مجدد خازن
اثرات رزونانس با خازنهای سری
فصل پنجم
کندانسورهای سنکرون
جنبه های طراحی کندانسور
تامین توان راکتیو ضروری
تقلیل نوسانات گذرا
روشهای راه اندازی
سیستمهای کمکی
فصل ششم
هارمونیک
اثرات هارمونیک بر تجهیزات الکتریکی
رزونانس،خازنهای موازی،فیلترها
سیستم فییلتر
اعوجاج در ولتاژهارمونیک
فصل هفتم
هماهنگی ومدیریت توان راکتیو

 

بخشی از متن مقاله
خازنهای موازی معمولاً به مدار سوئیچ می شوند.در صورت وقوع قطع ناگهانی بار یا باز شدن خط بایستی آنها را به سرعت از مدار قطع نمود تا از افزایش بیشتر ولتاژ ممانعت نموده و احتمال وقوع فرورزونانس در جاییکه ترانسفورماتورها در مدار قرار دارند. کاهش داده شود.مقادیر و محاسبه مقادیر نامی بهینه خازنها و راکتورهای موازی و نقاط اتصال آنها عموماًبه کمک مطالعات پخش بار ،بادرنظر گرفتن تمامی پیکر بندی ممکن سیستم انجام می گیرد.برای اینکه ولتاژ ابتدا وانتهای خط برابر باشند x بایستی از رابطه زیر بدست آید.
کنترل ولتاز بوسیله سوئیچ کردن جبران کننده موازی:
دیاگرام تنظیم ولتاژ برای خط برای سه ضریب توان متفاوت در شکل رسم شده است.منحنی هایی که با U مشخص شده است مربوط به خط جبران نشده وآنهایی که با L مشخص شده اندمربوط به وقتی است که راکتور موازی مورد بحث قبل به خط متصل می گردد و آنهاییکه با C مشخص شده اندمربوط به وقتی است که بجای راکتور موازی خازن با همان راکتانس به مدار متصل می گردد.این حقیقت که منحنی L در هر حالت پایین تر از منحنی U قرار داردبازگو کننده این واقعیت است که در خط جبران نشده توان راکتیو بارگیری خط (شارژخط) تا حدودی ولتاژ خط را در شرایط بارداری حمایت می کند.در صورتیکه راکتور موازی بطور دائم در مدار قرار داشته باشد این امتیاز از آن سلب می گردد. شکل زیر اصولی را نشان می دهد که بر اساس می توان ولتاژانتهای خط را در هنگام تغییر بار با سوئیچ کردن خازن وراکتور تا حدودی ثابت نگه داشت.
در این مثال فرض می شود که ضریب توان بار 97% پس فاز باشد.در بار صفر ،راکتور موازی به مدار متصل می گرددودر نتیجه ولتاژ مدار باز خط جبران نشده را از 1.088 به 1pu کاهش می دهد. راکتور تا وقتیکه توان انتقالی به 0.375pu می رسد در مدار باقی می ماند ودر این سطح توان و ولتاژ انتهای خط به مقدار 0.95 کاهش می یابد. از این پس راکتور از مدار جداشده ومدار در فاصله و جبران نمی شود.در سطح توان انتقالی اخیر ولتاژ به مقدار 0.955 کاهش می یابد.وقتیکه است خازن به مدار سوئیچ می شود و در نتیجه ولتاژ را تا فرارسیدن سطح توان انتقالی 1.04P به مقدار بالاتر از 0.95PU نگاه می دارد. در عمل سوئیچ کردن راکتورها و یا خازنها با کنترل تپ چنجر ترانسفورماتور وسایر وسایل تنظیم ولتاژ هماهنگ می گرددتا اینکه ولتاژ در محدوده کوچکتری از آنچه در شکل نشان داده شده است نگاه داشته شود.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا