دانلود مقاله حفاظت ژنراتور

ریال1.100.000

این محصول یک مقاله به زبان فارسی با عنوان “حفاظت ژنراتور” بوده و در دو فرمت word و pdf آماده خریداری و دانلود فوری می باشد.

 

مشخصات مقاله
عنوان مقاله حفاظت ژنراتور
فرمت مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش (DOCX) و پی دی اف (PDF)
تعداد صفحات مقاله 154 صفحه
سایز متن مقاله 14
فونت متن مقاله بی نازنین
رشته های مرتبط با این مقاله برق
گرایش های مرتبط با این مقاله برق صنعتی – برق قدرت – شبکه های انتقال و توزیع
موضوعات ترانسفورماتور
منبع و رفرنس دارد
کد محصول w112
حجم فایل 3Mb
وضعیت آماده خرید و دانلود

 

فهرست مطالب مقاله
مقدمه
اهميت حفاظت
تشريح ژنراتورها,سيستمهاي تحريك,نحوه اتصال ژنراتورها
سيم پيچهاي ژنراتور
2-3- زمين كردن ژنراتور : 5
1-2-3- زمين كردن با امپدانس بالا:
1-1-2-3- زمين كردن با مقاومت بالا :
2-1-2-3- زمين كردن نقطه صفر توسط راكتور اندوكتيو تنظيم شده در خطاهاي زمين :
2-2-3- زمين كردن با مقاومت كم :
3-2-3- زمين كردن توسط راكتانس :
4-2-3- زمين كردن توسط ترانسفورماتور زمين:
3-3- سيستمهاي تحريك : 12
1-3-3 ژنراتور:dc
2-3-3- سيستم تحريك با يكسوسازي ac ساكن
3-3-3- سيستم تحريك با يكسوسازي ac متحرك (براش ليس):
4-3-3- سيستمهاي تحريك ساكن:
4-3- اتصال ژنراتور به شبكه : 15
1-4-3- اتصال واحد ژنراتور و ترانسفورماتور :
2-4-3- اتصال واحد ژنراتور و ترانسفورماتور با كليد قدرت ژنراتور:
3-4-3- اتصال تركيبي – موازي ژنراتورها:
4-4-3- اتصال چند ژنراتور به يك ترانسفورماتور واحد :
5-4-3- اتصال ژنراتور بصورت مستقيم به سيستم توزيع :
4- حفاظت : 21
1-4- حفاظت حرارتي استاتور ژنراتور: 21
1-1-4- اضافه بار ژنراتور :
1-1-1-4- حفاظت دماي سيم پيچي :
2-1-1-4- حفاظت در برابر اضافه جريان :
2-1-4- معيوب شدن سيستمهاي خنك كننده :
1-2-1-4- انواع سيستمهاي خنك كننده :
2-2-1-4- حفاظت :
3-1-4- گرماي موضعي در هسته:
1-3-1-4- مفهوم كلي :
2-3-1-4- حفاظت:
2-4- حفاظت ميدان در برابر گرما : 28
1-2-4- حفاظت سيم پيچهاي ميدان:
1-1-2-4- حفاظت گرمايي :
2-1-2-4- حفاظت ميدان در برابر اضافه تحريك:
1-2-1-2-4- شماتيك رله هاي با تاخير زماني ثابت :
2-2-1-2-4- شماتيك رله هاي با تاخير زماني معكوس:
3-2-1-2-4- سيتسم رگولاتور ولتاژ:
2-2-4- بد نه روتور:
3-4- حفاظت خطاهاي استاتور ژنراتور: 33
1-3-4– نگاه كلي:
2-3-4- حفاظت در برابر خطاهاي فاز:
1-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل در صدي شيب متغير:
2-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل امپدانس بالا:
3-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل :self balance
4-2-3-4- كاربرد رله هاي ديفرانسيل در ماشينهاي با تركيبات مختلف:
5-2-3-4- حفاظت خطاهاي كلاف:
6 -2-3-4- حفاظت پشتيبان :
7-2-3-4- مدل هاي قطع:
3-3-4- حفاظت خطاها ي زمين :
1-3-3-4- زمين با امپدانس بالا :
1-1-3-3-4- حفاظت :
2-1-3-3-4- روش قطع :
2-3-3-4- مقاومت زمين كوچك :
1-2-3-3-4 -حفاظت :
1-3-3-3-4- مدل قطع :
3-3-3-4- راكتانس زمين :
2-2-3-3-4– مدل قطع :
4-3-3-4- زمين كردن ترانس زمين:
1-4-3-3-4 – حفاظت :
2-4-3-3- 4- روش قطع :
4-4 – حفاظت ميدان روتور ژنراتور : 74
1-4-4- حفاظت :
2-4-4- قطع :
5-4-شرايط كاركرد نامتعادل ژنراتورها: 82
1-5-4-از دست دادن تحريك:
2-1-5-4 – هيدروژنراتورها:
3-1-5-4 – حفاظت :
4-1-5-4 – حالت هاي رها سازي :
2-5-4- جريان هاي نامتعال :
1-2-5-4- حفاظت :
2-2-5-4 -حالت هاي رها سازي :
3-5-4- فقدان همزماني :
1-3-5-4- حفاظت :
2-3-5-4 – طرح چشم بند منفرد :
3-3-5-4-طرح هاي چشم بند مضاعف يا عدسي مضاعف :
4-3-5-4-حالت رها سازي :
4-5-4- اضافه تحريك :
1-4-5-4 – محدود كننده ولت ها / هرتزها در كنترل تحريك :
2-4-5-4- رله هاي زمان ثابت منفرد يا مضاعف ولت ها / هرتزها:
3-4-5-4- رله زماني معكوس ولت ها / هرتزها:
4-4-5-4- رله تحريك كننده :
5-4-5-4- رها سازي :
5-5-4- موتور شدن :
1-5-5-4- ملاحظات كلي :
2-5-5-4 – احتياطات كلي :
3-5-5-4- رله توان معكوس :
4-5-5-4- دماي هود تخليه :
5-5-5-4- جريان بخار توربين :
6-5-5-4- خلاصه حفاظت :
6-5-4- اضافه ولتاژ:
1-6-5-4 – حفاظت:
2-6-5-4- حالت رها سازي :
7-5-4- فركانس هاي غير عادي :
1-7-5-4-قابليت هاي فركانسي غير عادي ژنراتورهاي توربيني :
2-7-5-4- حفاظت :
6-4 – حفاظت پشتيباني سيستم : 128
1-6-4 – پشتيباني خطاي فازي سيستم :
1-1-6-4- كاربرد پشتيبان نوع فاصله اي :
2-1-6-4- پشتيباني نوع اضافه جريان :
2-6-4- پشتيباني خطاي زميني سيستم :
3-6-4- تنظيم ها :
4-6-4- حالت هاي رها سازي :
7-4- حفاظت در برابر نقص قطع كننده ژنراتور : 138
1-7-4- حفاظت در برابر شعله كشي قطع كننده باز ژنراتور :
2-7-4- حالت هاي رها سازي :

 

بخشی از متن مقاله
-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل :self balance
از اين رله ها در خطاهاي فاز و زمين در ژنراتورهاي كوچكي كه با مقاومت كم زمين شده اند استفاده مي شود. اين طرح در شكل 3-2-3-4 نشان داده شده است. همانطور كه در شكل نشان داده شده است. سرهاي انتهاي سيم پيچهاي فاز در ورودي ترانسفورماتور جريان نوع پنجره اي قرا رگرفته اند. و هر اختلافي بين جريانهاي ورودي و خروجي سيم پيچي توسط رله هاي جريان زياد لحظه اي ديده مي شود. از اين رله در جاهايي كه مي شود استفاده كرد ، براي حفاظت خطاهاي فاز و زمين بسيار حساس استفاده مي شود.
بدليل اينكه اختلاف جرياني كه توسط ct ها مشاهده مي شود، عموما مقدار نزديك به صفر و كمتر از شرايط نرمال سيستم را دارد، طراحي اين ct ها بر اساس تحمل جريان بار مداوم نمي باشد و همين امر استفاده از ct هاي با كلاس دقت پائين تر را فراهم مي سازد.
اندازه گيري اختلاف جريان به رله اين اجازه رامي دهد كه در خطاهاي زمين درون استاتور داراي ناحيه تنظيم حساسي باشد.
استفاده از ct هايي كه داراي نسبت تبديل كم هستند باعث مي شود كه جريان خطا از 20 برابر نسبت جريان در ct بزرگتر باشد. به همين دليل براي اينكه رله بطور دقيق عمل كند و داراي جريان ثانويه كافي براي اين عملكرد باشد مي بايست ارزيابي هاي دقيقي از مشخصه اشباع ct و همينطور بردن ct در شرايط جريان خطاي كامل صورت گيرد.

 

وضعیت هزینه

ویژه با هزینه

دکمه بازگشت به بالا