محاسبات ابری

دانلود مقاله isi ساختار حکومتی در ارزیابی اثربخشی محاسبات ابری

دانلود مقاله isi ساختار حکومتی در ارزیابی اثربخشی محاسبات ابری

مقاله isi با عنوان: ساختارهای حکومتی برای خدمات رایانش ابری و ارزیابی اثربخشی آنها سال انتشار: 2014 رشته: حسابداری انتشارات: الزویر تعداد صفحات: 22 صفحه. این تحقیق ساختارهای حکومتی فناوری اطلاعات (IT) برای مدیریت خدمات رایانش ابری نشان می دهد. همچنین ساختارهای نظارت IT را برسی می کند.