دانلود پروژه با عنوان بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق (مهندسی برق)


مقاله ورد در مورد بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مهندسی برق و الکترونیک، با عنوان بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 59 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 158


 عکسی از پروژه :


 

 فهرست مطالب :

فصل اول
مفاهیم و شاخص های قابلیت اطمینان
1-1مقدمه
1-1-2 اهداف كلي در مطالعات قابليت اطمينان
1-1-3 از دسترس پذيري تا كيفيت برق
1-1-4 چشم انداز قابلیت اطمینان از حوزه های مختلف صنعت برق
1-2 مفاهيم اساسي در قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
1-2-1 مفهوم احتمالاتي قابليت اطمينان
1-2-2 مفاهیم اساسی  قابليت اطمينان
1-2-3 اهداف جداسازي سطوح در مطالعات قابليت اطمينان :
1-2-4 سطوح قابليت اطمينان در سيستم قدرت
1-2-5 بخش تولید (HLÌ)   :
1-2-6 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان سيستم توليد
1-2-7 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان سيستم انتقال
1-2-8 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان شبكه هاي مركب :
1-2-9 سیستم های توزیع (HLÌÌÌ)
1-2-10 قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع
1-2-11 اهميت سيستم توزيع از ديدگاه قابليت اطمينان :
1-2-12 اهداف مطالعات قابليت اطمينان توزيع )از ديدگاه مديريتي(
1-3 سطوح مختلف كميت هاي قابليت اطمينان
1-4 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه
1-5 شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم (مشترك محور)
1-6 شاخص های جدید قابلیت اطمینان
1- 7 مقايسه آمار شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع ساير كشورها
فصل دوم
2- مدل سازی شبکه و المان های آن
2-1مقدمه
2-2 پارامترهای قابلیت اطمینان المان های شبکه
2-3  محاسبه نرخ خرابی از منحنی وانی شکل
2-4 تابع توزیع احتمال
2-5 اطلاعات قابلیت اطمینان المان ها
2-6 مدل سازی شبکه
2-7 روش های ارزيابي قابليت اطمينان شبکه های توزیع :
2-7-1 روشهاي مبتني بر مد ل ماركوف :
2-7-2 روش های تحلیلی مبتنی بر اثر خطا
2-7-3روش های شبیه سازی مونت کارلو
2-8انواع روش های شبیه سازی مونت کارلو:
فصل سوم
خاموشی در شبکه های توزیع
3- خاموشی در شبکه های توزیع
3-1 مقدمه                                                                                                                                                                                                                            2    -3 انواع خاموشی های شبکه توزیع
3-3خاموشی های  خواسته ( با برنامه )
3-4 انواع خاموشی های  خواسته ( با برنامه )
3-5  خاموشی های نا خواسته ( بی برنامه )
3-6  بررسی علل خاموشی های نا خواسته
3-6-1 اتصالی فیدر
3-6-2 شرایط نا مساعد جوی
o    3-6-3 پارگی سیم – جمپر
3-6-4 عوامل خارجی
3-6-5  اشکال در تجهیزات خطوط هوایی و برقگیر
3-6-6 سوختن کات اوت و سیم فیوز
3-6-7عیب در پست ها ( ترانس ها)
3- خاموشی در شبکه های توزیع
فصل چهارم
4- بررسی روش های بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق:
4-1 مقدمه
4-2 توابع مختلف جهت تقويت قابليت اطمينان شبكه توزيع:
4-3 عوامل موثر در بهبودقابليت اطمينان شبكههاي توزيع:
-4-4 افزایش ادوات حفاظتی :
4-5 نقش تعمیرات دوره ای در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
4-6 نقش اتوماسیون در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
4-6-1 اهداف کلی اتوماسیون توزیع :
4-6-2 سیستم های اتوماسیون شبکه :
4-6-3  سیستم مانیتورینگ شبکه توزیع
4-6-4 سیستم جمع آوری اطلاعا ت و کنترل نظارتی توزیع
4-6-5  سیستم جمع آوری اطلاعا ت و کنترل خودکار توزیع5
4-6-6  سیستم های اتوماسیون توزیع هوشمند
4-6-7 نقش اتوماسیون در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
4-7 بكارگيري منابع توليد پراكنده(DG)
4-7-1 مقدمه
4-7-2 بررسی اثرات بكارگيري منابع توليد پراكنده بر قابليت اطمينان شبکه های توزیع
4-7- 3 ملاحظاتی در بكارگيري منابع توليد پراكنده از نقطه نظر قابليت اطمينان
4-7-4 بررسی اثرات بكارگيري منابع توليد پراكنده بر قابليت اطمينان شبکه توزیع نمونه
7- بررسی روش های بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق


چکیده و مقدمه :

 با توسعه صنعتي جوامع، اهميت تامين انرژي مطمئن براي مشتركين صنعت برق روز به روز افزايش مي يابد. از طرف ديگر مشتركين صنعت برق همواره مايلند كه انرژي الكتريكي با قيمت مناسب به آنها عرضه شود. اين دو تقاضاي مشتركين در واقع در دو جهت مخالف مي باشد زيرا افزايش ضريب اطمينان در تامين انرژي مستلزم افزايش سرمايه گذاري در تجهيزات صنعت برق است كه خود موجب افزايش هزينه ها و بالطبع افزايش قيمت انرژي توليدي خواهد گرديد. بنابراين براي هر سيستم توليد انرژي الكتريكي لازم است تا سطح مناسب ضريب اطمينان تامين انرژي الكتريكي (پايايي) به نحوي تعيين گردد كه ضمن ارضاي معقول تقاضاي مشتركين براي تامين انرژي مطمئن، هزينه هاي سيستم نيز درسطح قابل قبولي قرار گيرد.
به همين منظور در اكثر كشورهاي جهان ضمن شناسايي عوامل موثر در تعيين سطح پايايي سيستم، سعي مي شود تا با برنامه ريزي مناسب اين عوامل را با كمترين هزينه ها در جهت بهبود ضريب اطمينان انرژي سوق دهند. با عنايت به اينكه بخش عمده اي از عوامل موثر در عدم تامين مطمئن انرژي در محدوده بخش توزيع انرژي الكتريكي قرار مي گيرند، لازم است به اين بخش توجه بيشتري شود. به عنوان مثال در كشور انگلستان نزديك به 73 درصد دلايل عدم تامين انرژي الكتريكي ناشي از عدم صحت عملكرد تجهيزات و نيروي انساني در بخش توزيع بوده است. در كشور ما نيز اين رقم حدود 75 تا 80 درصد برآورد شده است. با توجه به اينكه با سرمايه گذاري نسبتا كمي در بخش توزيع مي توان سطح پايايي كل شبكه را به نحو محسوسي افزايش داد، مطالعات پايايي در بخش توزيع به شكل فعال در دست پيگيري مي باشد.
خوشبختانه اكثر شركت هاي توزيع نيروي برق با استقرار سيستم جمع آوري اطلاعات حوادث، زمينه انجام اين مطالعات را فراهم نـموده اند. در بــخش انتقال، بــرنامه ريــزي بــر ايـن اســاس انجام مـي شود كه وقوع يك حادثه در شبكه (Single Contingency) به قطع برق منجر نگردد. بديهي است اگر برنامه ريزي بر اساس تحمل وقوع دو حادثه همزمان يا چند حادثه باشد، شبكه به مراتب مطمئن تر خواهد شد، لكن هزينه آن افزايش مي يابد.

آمار خروج اضطراري خطوط به دليل پارگي سيم ويا اشكال در پايه هاو مقره ها نسبتا مطلوب و نزديك به استانداردهاي جهاني است لیكن در بخش حفاظت شبكه توزیع در پاره اي از موارد نياز به بازنگري احساس مي شود


بخشی از مقاله بررسی روشهای قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق :

فصل دوم

2- مدل سازی شبکه و المان های آن

2-1مقدمه
یک سیستم توزیع از هزاران المان مختلف مثل ترانسفورماتورها ، دژنکتورها ، خطوط هوایی ، کابل های زمینی ، کات اوت فیوزها و … تشکیل شده است.این المان ها را می توان مانند بلوک هایی در نظر گرفت که آرایش های مختلفشان پدید آورنده طرح های گوناگونی برای شبکه توزیع است.از دیدگاه قابلیت اطمینان ، برای مدل سازی کل یک شبکه توزیع ، تقریبا همه اطلاعات مورد نیاز را با داشتن مشخصات المان های آن می توان بدست آورد . مدل کل سیستم از ترکیب کردن مدل المان های اصلی تشکیل دهنده سیستم حاصل می شود.
2-2 پارامترهای قابلیت اطمینان المان های شبکه
برای هر یک از المان های شبکه توزیع ، می توان تعدادی پارامترقابلیت اطمینان تعریف کرد. در یک مدل ساده شده قابلیت اطمینان ، نرخ خرابی و مدت زمان تعمیر، پارامترهای اساسی هستند .تحلیل دقیق بسیاری از المان های سیستم ، از طریق پارامترهای زیر صورت می گیرد:
2-2-1 نرخ خرابی اتصال کوتاه دائم (λp)
تعداد خرابی ها یی است که در طول یک سال توسط اتصال کوتاه های دائم ، برای یک المان پیش می آیند. بر اثر وقوع چنین اتصال هایی ، جریان های اتصال کوتاه در سیستم جاری می شود و حفاظت های سیستم را تحریک می کنند.برای رفع اتصالی و تعمیرات احتمالی ، اعزام گروه تعمیرات به محل ضروری است.
2-2-2 نرخ خرابی اتصال کوتاه لحظه ای (λT)
تعداد خرابی ها یی است که در طول یک سال توسط اتصال کوتاه های لحظه ای ، برای یک المان پیش می آیند. بر اثر وقوع چنین اتصال هایی ، جریان های اتصال کوتاه در سیستم جاری می شوند ؛ ولی با یک بار قطع و وصل شدن مدار ، خود بخود رفع می گردند.
2-2-3 متوسط زمان تعمیر ( MTTR)
مدت زمان قابل انتظار برای تعمیر خرابی یک المان است . ( این زمان از لحظه وقوع خرابی محاسبه می شود.)
2-2-4 متوسط زمان سوئیچینگ ( MTTS)
بیانگر مدت زمانی است که پس از وقوع اتصالی ، طول می کشد تا یک جداکننده عمل نماید. اگر عملکرد جداکننده دستی باشد ، این زمان شامل مدت زمانی است که به گروه تعمیرات اطلاع  داده می شود تا آنها به محل اتصالی برسند را شامل می شود. هم چنین جداکننده های اتوماتیک ( ریکلوزرها) ، این مدت زمان بسیار کوچکتر از حالت دستی می باشد.
2-2-5 احتمال خرابی در بهره برداری (POF)
احتمال خرابی المانی است که قرار بوده کارکند ( سالم  باشد ) برای مثال اگر یک ریکلوزر از یکصد باری که به آن فرمان داده شده پنج بار عمل نکند، POF  آن 5% است . این پارامتر بیشتر در مورد کلیدها و ادوات حفاظتی تعریف می شود.
2-2-6 متوسط زمان سرویس (MTTM  )
متوسط مدت زمان، که سرویس برنامه ریزی شده یک المان است.
همه پارامترهای فوق اهمیت دارند ، ولی به لحاظ سابقه تاریخی ، نرخ خرابی ، از بقیه مرسوم تر است . دلیل این امر آن است که این پارامتر یکتا بوده و در همه انواع ارزیابی های قابلیت اطمینان کمیتی اساسی محسوب  می شود.
برای محاسبه نرخ خرابی روش های محاسباتی گوناگونی وجود دارد که به اختصار به شرح آن می پردازیم :
2-3  محاسبه نرخ خرابی از منحنی وانی شکل
منحنی وانی شکل از یک نرخ خرابی بزرگ آغاز شده ( جوانمرگی ) ، به یک مقدار تقریبا ثابت افت کرده ( دوره عمر مفید) و سپس مجدداً  رو به افزایش می گذارد ( دوره پیری )نام دیگر منحنی وانی شکل ، تابع خطر وانی شکل است . عبارت نرخ خطر نیز در ارزیابی های قابلیت اطمینان متداول است که در واقع معادل دیگری برای نرخ خرابی می باشد.


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


دیدگاهتان را بنویسید