دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی


مقاله ورد در مورد  مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی و مدیریت ریسک


برای خرید آنلاین این پروژه کلیک کنید :


توضیحات مقاله ای که میخام بخرم 

وبسایت مکاله اقدام به ارائه پروژه ای با فرمت ورد، برای رشته مدیریت ، با عنوان مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی ، نموده است. برای آشنایی بیشتر با این پروژه میتوانید ابتدا خلاصه آن را از لینک زیر دانلود نموده و پس از حصول اطمینان و با در دست داشتن کارت عابر بانک + رمز دوم (رمز اینترنتی) مقاله را خریداری و بلافاصه دانلود نمایید. 


لینک دانلود رایگان بخشی از این مقاله :

برای دانلود رایگان خلاصه مقاله مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی ، اینجا کلیک کنید


مشخصات این مقاله :

عنوان: مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی

فرمت: ورد (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 146 (فونت 14)

منابع و ماخذ: دارد

شماره پروژه: 186


 عکسی از پروژه :


 

 فهرست مطالب :

1- کلیات
1-1- تعاریف
راهبردها
2-مدیریت ایمنی در سازمانها
2-1- مقدمه
2-2- فرهنگ ایمنی و تعهد
2-2-1- فرهنگ ایمنی
2-2-2- تعهد به فرهنگ ایمنی
2-2-3- حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
2-2-4- هدف فرهنگ ایمنی
2-2-5- تعهد و تدبیر (خط مشی)
2-3- گزارش ساختارها و رویکرد
2-4- تنظیم بودجه و مراکز هزینه
2-5- مدیریت و کمیته های مشورتی
2-6- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
2-6-1- مفهوم
2-6-2- شرح محقه استاندارد استرالیا
2-6-3- موقعیت کنونی CSU
2-6-4- شناسایی مسئولین
2-6-5- استراتژی اجرا
2-6-6- مدیریت بحران
2-7- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
2-7-1- مراجعت زود هنگام به کار
2-7-2- مدیرت غرامت به کارگران
2-7-3- خط مشی
2-7-4- مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
2-7-5- Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
2-7-6- مدیریت وضعیت
2-7-7- وظایف مناسب
2-7-8- کشمکش مطالبات
2-7-9- حق بیمه و توزیع آن
2-8- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-1- (تدارک) تامین کمکهای اولیه
2-8-2- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-3- گزارش حادثه
2-8-4- گزارش سوانح به Work Cover New
2-9- استخدام
2-9-1- وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
2-9-2- کارمند غیر اجرایی
2-9-3- کارمند ناظر
2-9-4- مدیران
2-9-5- کارمند اجرایی
2-9-6- معانیات پزشکی پیش از استخدام
2-9-7- بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
2-10- مدیریت ریسک (خطر)
2-10-1-  مدیریت ریسک OHS
2-10-2-  استانداردها
2-10-3- اصول مدیریت ریسک OHS
2-10-4- مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
2-10-5- سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
2-10-6- زمینه ریسک
2-10-7- شناسایی ریسک
2-10-8- تعیین ریسکOHS 2-10-9- کنترل ریسکOHS
2-10-10- اندازه گیری میزان کارایی کنترل
2-10-11- انجام اصلاحات
2-10-12- ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
2-11- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
2-12- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
2-12-1- اصول
2-12-2- مدیریت عملکرد
2-12-3- احکام و قراردادها
2-12-4- شاخص های عملکرد
2-12-5- شاخص های عملکرد منفی
2-12-6- گزارشات جراحت و بیماری
2-12-7- هزینه های غرامت وبه کارگران
2-12-8- شاخص های عملکرد مثبت
2-12-9- شاخص های عملکرد مدیریت
2-12-10- شاخص های عملیاتی عملکرد
2-13- بایگانی کردن
2-13-1- اصول
2-13-2- اسناد تحت نظارت
2-13-3- اطلاعات نسد
2-13-4- بررسی سند
2-13-5- شماره گزاری نسخه
2-13-6- تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
2-13-7- اصلاحات
2-13-8- اصلاحات در خط مشی
2-13-9- اصلاحات اجرایی
2-14- گزارش درون و بیرون سازمانی
2-14-1- درون سازمانی
2-14-2- بیرون سازمانی
2-14-3- گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
3- موانع اجرایی مدیریت ایمنی
3-1- مقدمه
3-2- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
3-3- مسئولیت
3-4- مشاوره
3-4-1- شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش  13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3
3-4-2- وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
3-4-3- بیانیه مشاوره OHS
3-4-4- هدف ازبیانیه مشاوره OHS
3-4-5- مشورت با کارکنان
3-4-6- کمیته OHS محوطه دانشگاه
3-4-7-  بیانیه مشاوره OHS
3-5- ارتباطات و گروه های OHS
3-6- سیاستهای و راهبردهای OHS
3-7- مسئولیت و پاسخگویی
3-8- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟
duty statements and Position Descriptions
3-9- موافقت نامه ای عملکرد
3-10- استخدام
3-11- مدیریت ریسک
3-12- فرایندهای استاندارد عامل
3-13- پیمانکاران
3-14- کار در خارج از ساختمان
3-14-1- صورت کلی
3-14-2- کارکردن از خانه
3-15- سیستم های ایمنی
3-16- مدیریت حادثه
3-17- مدیریت پس از حادثه
3-18- مدیریت آسیب
3-19- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش
3-20- بایگانی نمودن
3-20-1- گزارشات بخش ها
3-20-2- گزارشات حادثه برای کارکنان
3-20-3- گزارشات حادثه برای دانشجویان
3-20-4- گزارش اجباری حوادث
3-20-5- بازرسی های محل
3-21- سیکل پیشرفت
4- راهکارهای توسعه مدیریت ایمنی
4-1- مقدمه
4-2- تعیین نیازها
4-3- طراحی وتعیین استاندارها
4-4- تحقق
4-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
4-6- بررسی و اصلاح
4-7- رویکرد الحاقی
4-8- مدل اجرایی مدیریت ایمنی در سیستم
منابع


چکیده و مقدمه مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی :

 با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاه های کوچک به کارخانه های تولید انبوه ، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومی تری به خود گرفت. پس از پیدایش مکتب روابط انسانی در مدیریت که بر اثر تجربیات هاتورن پدید آمد، توجه به ایمنی منابع انسانی اهمیت بیشتری یافت. امرزوه کمتر مدیری را می توان یافت که از پیامدهای ناامنی محیط کار آگاه نباشد . پس از بیان اهمیت وجود ایمنی در محیط کار ، پرسش اصلی این است که چگونه می توان ایمنی محیط کار را افزایش داد. به عبارت دیگر ، بهترین راه ارتقای وضعیت ایمنی محیط کار چیست؟
در این پروژه سعی بر آن داشتیم تا با بیان چیستی و چگونگی پیدایش مدیریت ایمنی در سازمانها، به تشریح جایگاه بخش های درون سازمانی در بهبود مدیریت ایمنی اشاره نماییم. سپس با بررسی موانع ، مشکلات اجرای این سیستم در سازمان را مطرح نموده و در پایان روشهای بهبود آنرا به همراه مدل اجرایی آن در یک سازمان فرضی به اتمام رسانیده ایم.


بخشی از این مقاله :


3-6-3- موقعیت کنونی CSU
در تاریخ 29 سپتامبر 1997 معاون دانشگاه با تصویب سیاست کنترل اضطراری سازمان، EPC را تاسیس نمود. این کمیته بر اساس استاندارد استرالیا AS3745، با ایجاد سازمان کنترل اضطراری در داخل دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.
نمودار 3 تحت عنوان «بروابط سازمانی کمیته برنامه ریزی اضطراری» را برای مشاهده ساختار سازمانی و مدیریت اضطراری ملاحظه نمایید.
پیش از تاسیس EPC، رویکرد واکنش سریع در CSU برای تهیه طرح تخلیه اضطراری و ثبت نام کارمندان برای شرکت دراین طرح به هر منطقه ای که عملیات درآن انجام می شد نیاز داشت اما برای تمام مناطق طرح تهیه نشد و حتی آن مناطقی که برایشان طرح تهیه گردید دارای جزئیات و کارکردهای بسیار زیادی بودند اکثر طرح های یا هیچ وقت مورد آزمایش قرار نگرفتند و یا بطور منظم آزمایش نشدند.
ساختار کنونی سازمان اورژانس دارای سرپرست ارشدی می باشد که در صورت نبود این سرپرست ارشد در هر محوطه جانشینی را به منطور کنترل اوضاع منصوب می نماید. هر ساختمان و یا هر گروه از ساختمان ها دارای سرپرستی می باشند که در این سایتها بر کنترل اورژانسی نظارت می کنند. و سرپرستانی که در این ساختمانها برای حوزه های خاصی منصوب شده اند به سرپرست ساختمان کمک می کنند و در صورتی که کنترل اورژانسیس واضطراری مانند تخلیه لازم باشد، اساتید کلاسها در کلاسهای درس نقش سرپرست راانجام می دهند. تمام سرپرستان به منظور اطمینان از در دسترس بودن آنها در هنگام وقوع حادثه اورژانسی دارای جانشنیانی می باشند پرسنل امنیتی بعد از وقت کاری نقش سرپرست را به عهده می گیرند کارمندان دیگری مانند مامورین کمکهای اولیه و نمایندگان رسانه ها در ساختمان وجود دارند و در صورت لزوم مانند پیکهای ارتباطی می باشد.

 


 توجه :

این مقاله به صورت کامل و با فرمت ورد (با قابلیت ویرایش) آماده خرید اینترنتی و دانلود آنی میباشد.


 


برچسب ها

ثبت دیدگاه